FŠCZ donio 17 naredbi o dodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme i Odluku o izdvajanju dodatnih sredstava za nabavku u uslovima pogoršane epidemiološke situacije

Na jučerašnjoj 12. vanrednoj sjednici FŠCZ je upoznat sa Informacijom o poduzetim aktivnostima kantonalnih, općinskih i gradskih štabova civilne zaštite na iznalaženju adekvatnog prostora za smještaj i izolaciju lica za koja se utvrdi da ne poštuju mjere izolacije izrečene od nadležnih organa u skladu sa Preporukom od 24.3.2020 godine.  Prostore za smještaj i izolaciju lica za koja se utvrdi da ne postupaju u skladu sa mjerama izolacije izrečenim od nadležnih organa odredilo je 45 općina/gradova na području Federacije BiH. U tim prostorima može se osigurati smještaj za oko 1743 lica. Na osnovu zahtjeva upućenih FŠCZ koji su razmatrani na jučerašnjoj 12. vanrednoj sjednici, na juče održanoj 3. hitnoj elektronskoj sjednici donijete su naredbe o dodjeli neophodne zaštitne opreme i sredstava (rukavice, maske, dezinfekciona sredstva, zaštitne naočale) i kreveta sa madracima za Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i još 16 vladinih organizacija i uprava, institucija, zavoda, i drugih pravnih lica koja su od izuzetne važnosti u aktivnostima zaustavljanju širenja pandemije korona virusa (Covid -19) na području Federacije BiH. U skladu sa Odlukom Vlade FBiH o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (Covid-19) na području FBiH i potrebe za izdvajanjem dodatnih sredstava za nabavku materijala i opreme, FŠCZ je na 3. hitnoj elektronskoj sjednici donio novu Odluku za nabavku materijala i opreme iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2020. godini u ukupnom iznosu do 7.000.000 KM koja je upućena na davanje saglasnosti Vladi FBiH. Razmatrana je i potreba za donošenje privremenih mjera o zabrani kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina u dijelu u kome bi se osobama starijim od 65 godina, nastanjenim na području FBiH, omogućilo podizanje penzija u bankama i potrebna kupovina uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera i propisane socijalne distance, zbog čega je zatraženo mišljenje Ministarstva zdravstva FBiH.

S ciljem sprečavanja širenja zaraze korona virusa (Covid-19) na području Federacije  Bosne i Hercegovine (FBiH) u Sarajevu je juče (1. april) održana 12. vanredna sjednica i 3. hitna vanredna elektronska sjednica Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) kojim je predsjedavala zapovjednica Jelka Milićević.

Na 12. sjednici FŠCZ jednoglasno je prihvaćena Informacija o poduzetim aktivnostima kantonalnih, općinskih i gradskih štabova civilne zaštite na iznalaženju adekvatnog prostora za smještaj i izolaciju lica za koja se utvrdi da ne postupaju u skladu sa mjerama izolacije izrečenim od nadležnih organa koje je FŠCZ tražio od njih u skladu sa Preporukom od 24.3.2020 godine. Prostore za smještaj i izolaciju lica za koja se utvrdi da ne postupaju u skladu sa mjerama izolacije izrečenim od nadležnih organa odredilo je 45 općina/gradova na području Federacije BiH. U tim prostorima može se osigurati smještaj za oko 1743 lica.

FŠCZ primio je k znanju informaciju o broju lica koja su kršila mjere o prinudnoj informaciji iz koje se može zaključiti da je naredba po kojoj se lica za koja se utvrdi da ne postupaju u skladu sa mjerama izolacije izrečenim od nadležnih organa smještaju u izolaciju u za to namijenjene objekte već urodila plodom jer je broj lica koja krše izolaciju znatno smanjen.

Na 3. hitnoj vanrednoj elektronskoj sjednici FŠCZ, na osnovu zaključka sa 12. vanredne sjednice FŠCZ, donijeto je 17 novih naredbi koje se tiču nabavke neophodne zaštitne opreme i sredstava (rukavice, maske, dezinfekciona sredstva, zaštitne naočale) i kreveta sa madracima za Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) i još 16 vladinih organizacija, uprava, institucija, zavoda i drugih pravnih lica koja su od izuzetne važnosti za funkconiranje sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u zaustavljanju širenja pandemije uzrokovane pojavom korona virusa (Covid-19) na području FBiH.

U skladu sa Odlukom Vlade FBiH o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (Covid-19) na području FBiH i potrebe za izdvajanjem dodatnih sredstava za nabavku materijala i opreme, FŠCZ je na jučerašnjoj 3. hitnoj elektronskoj sjednici donio novu Odluku za nabavku materijala i opreme iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2020. godini u ukupnom iznosu od 7.000.000 KM koja je upućena na davanje saglasnosti Vladi FBiH

Razmatrana je i potreba privremene izmjene naredbe o zabrani kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina u dijelu u kome bi se o osobama starijim od 65 godina, nastanjenim na području FBiH, omogućilo podizanje penzija u bankama i potrebna kupovina uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera i propisane socijalne distance, zbog čega je zatraženo mišljenje Ministarstva zdravstva FBiH.