Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 01./02.01.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je šest intervencija na gašenju požara i to pet na gašenju otpada i jednu na gašenju trave.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je 21 intervenciju na gašenju požara i to:

31.12.2016.godine

– od 12:25 do 13:30 sati, u Trebižatu,   gorjela trava i nisko rastinje,

– od 12:30 do 13:30 sati, u Gabela Polju,   gorjela trska i trava,

– od 14:20 do 15:10 sati, u Višićima, gorjela trava i nisko rastinje,

– od 14:25 do 14:55 sati, u Trebižatu, na Bodenicima gorjela trava i rastinje,

– od 14:30 do 16:00 sati, u Adi, gorjele gume i smeće na deponiji,

– od 14:45 do 16:20 sati, u Crnićima, gorjela trska i šuma – požar se proširio na teritoriju Republike Hrvatske,

– od 15:25 do 16:45 sati, u Prćavcima, polje Krteljevac, gorjela trava i kapina,

– od 16:03 do 16:50 sati, u Klepcima, gorjelo smeće,

– od 16:20 do 16:40 sati, u Gabeli, gorjela trava i nisko rastinje,

– od 16:25 do 16:55 sati, na Modriču, gorjela trava i nisko rastinje,

– od 16:55 do 17:55 sati,u Gabeli, u blizini plastenika, gorjela trava i nisko rastinje,

01.01.2017.god.

– od 14:05 do 14:30 sati, u Gnjilištima, gorjela trava i makija,

– od 14:50 do 16:25 sati, na Potkosi, gorjela šuma i rastinje u voćnjaku,

– od 16:30 do 17:20 sati, u Hotnju, gorjelo smetljište,

– od 16:50 do 17:20 sati, u kanjonu rijeke Bregave, gorjelo brdo i šaša u polju,

– od 16:50 do 17:25 sati, u Gabela Polju gorjela trava i rastinje u naselju oko kuća,

– od 16:30 do 17:10 sati, u Jasenici gorjela trava i makija,

– od 16:25 do 17:25 sati, u Dubravica brdo gorjela šuma, rastinje i trava,

– od 17:50 do 18:55 sati, požar na Bobanovom, gorjela šuma i nisko rastinje,

– od 19:05 do 19:45 sati, u dojnjem Jasoču gorjela šuma i nisko rastinje,

– od 21:25 do 22:40 sati, u Potkosi gorjela šuma i nisko rastinje.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je intervenciju na gašenju požara od 04:30 do 05:00 sati  u preduzeću „Šumarstvo Prenj“ d.d. Konjic, gdje je gorio balvan na lageru.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervnciju na gašenju požara niskog rastinja na manjoj površini u naselju Pejići. Požar je lokaliziran i ugašen.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Sarajevo imala je pet  intervencija na gašenju požara. U ulici Bistrički put, kod Rakovice, jučer ujutro je brzo ugašena vatra koja je zahvatila krov kuće. Pored toga, na tri lokacije je gašen dimnjak na stambenim objektima, a na jednoj smeće u kontejneru.

Zapadnohercegovački kanton

Općina Posušje. Pripadnici Vatrogasne jedinice Posušje imali su tri  intervencije na gašenju požara otvorenog prostora i to:

– lokalitet Vir, požar na nepristupačnom terenu, opožareno je oko 3 ha trave, niskog rastinja i šume,

– drugi požar ugašen je na lokalitetu Galići, a opožareno je oko 1 ha trave, niskog rastinja i šume,

– lokalitet Čitluk, opožareno oko 3 ha trave, niskog rastinja i šume. Na terenu je sedam vatrogasaca sa dvije vatrogasne cisterne.

Po procjeni vatrogasaca, svi navedeni požari izazvani su neopreznim paljenjem korova od strane mještana.