Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 02./03.01.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Bihaća, imala je intervenciju u naselju Ozimice I, gdje je došlo do zapaljenja dimnjaka na stambenom objektu.

Općina Cazin. Vatrogasna jedinica općine Cazin, imala je intervenciju u vremenu od 18:40 do 21:00 sati, u mjestu Pajići – Brezova Kosa, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca sa vozilom.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša, imala je intervenciju u mjestu Zborište u vremenu od 13:00 do 15:45 sati, zbog požara mješovite šume, na površini od jednog ha i niskog rastinja na površini od pet ha. Požar su ugasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Tuzla, imala je intervenciju na gašenju požara, gdje je gorjelo nisko rastinje u naselju Kolovrat. Požar je ugašen.

Općina Živinice. Vatrogasna jedinica iz Đurđevika, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– gorio dimnjak, na stambenom objektu, u II ul., u Živinicama,

– gorjelo nisko rastinje u naselju Sjever, u Živinicama. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Srebrenik. Vatrogasna jedinica općine Srebrenik, imala je intervenciju na gašenju požara, gdje je gorjelo nisko rastinje, u mestu Rapatnica, lokalitet Badžići. Požar je lokalizovan i ugašen.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Zenica, imala je intervenciju na gašenju požara zapaljenog dimnjaka, na stambenom objektu, u naselju Kanal.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je četiri intervencije na gašenju požara, i to:

– od 14:35 do 14:50 sati, na Rudniku, gdje su gorjele električne instalacije, na stambenom objektu,

– od 15:55 do 16:20 sati, u ul.Mile Budaka, gdje je gorio otpad i nisko rastinje,

– od 16:25 do 17:00 sati, u ul.K.Tomislava, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– od 19:55 do 21:40 sati, u Gornjem Kružnju, gdje je gorio kamion.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je pet intervencija na gašenju požara, i to:

– od 12:00 do 12:40 sati, u Strugama, gdje je gorjela trava,

– od 15:05 do 15:45 sati, na Domanovićima, lokalitet Lokve, gdje je gorjela šuma,

– od 15:40 do 16:15 sati, u Gabeli, gdje je gorjela trava,

– od 16:20 do 17:05 sati, u Strugama, gdje je izgorio stambeni kontejner i oštećen željeznički vagon, uz teretni terminal,

– od 17:45 do 18:15 sati, u Prćavcima, na lokalitetu Krteljevac, gdje je gorjela trava,

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo, imala je tri intervencije, od kojih su na dvije lokacije gasili manje požare na stambenim objektima, i  na jednoj lokaciji ugasili požar na zapaljenom dimnjaku.

Zapadno-hercegovački kanton

Općina Ljubuški. Pripadnici vatrogasne jedinice Ljubuški, jučer su u vremenu od 16.00 do 18.00 sati, ugasili požar otvorenog prostora u Klobuku, gdje je izgorjelo oko 10 dunuma smrekove šume.

STANJE NA PUTNIM KOMUNIKACIJAMA

Zeničko-dobojski kanton

U ranim jutarnjim satima područje Kantona zahvatile su sniježne padavine koje za sada nisu prouzrokovale veće probleme. Saobraćaj se odvija otežano i usporeno, zbog snijega na kolovozima. Visina sniježnog pokrivača iznosi od 10 – 20 cm u Tešnju, a u općinama Olovo i Vareš, visina sniježnog pokrivača je od 10 – 15 cm, kao i na područjima ostalih općina, Kantona. Preduzeća koja su angažovana na čišćenju i održavanju putnih pravaca, uputila su ekipe na teren, gdje se vrši uklanjanje sniježnog pokrivača.

Srednjobosanski kanton

Zbog snijega na kolovozu promet se odvija usporeno i otežano, a posebno na dionicama puta,  Donji Vakuf – Travnik, Bugojno – Kupres i Gornji Vakuf/Uskoplje – Prozor/Rama.

Kanton Sarajevo

Na području Kantona Sarajevo, zbog snijega na cestama, saobraćaj se odvija usporeno i otežano.

Prema podacima iz KJKP Rad, na području četiri gradske općine, za koje je ovo preduzeće zaduženo,  na terenu se nalazi 49 vozila, koja rade na čišćenju  saobraćajnica prvog prioriteta i 150 radnika, na ručnom čišćenju pločnika, mostova i stubišta. Kako dan bude odmicao, a u zavisnosti od padavina, polako će se prelaziti i na ulice drugog prioriteta i dalje.

Kanton 10.

Ceste su prohodne i pokrivene snijegom. Saobraća se otežano na svim putnim pravcima, uz snijeg nošen vjetrom, koji dodatno smanjuje vidljivost. Zimske službe vrše obilaske, čišćenje i posipanje cesta sa pijeskom i soli.

Općina  Livno.  Pada snijeg nošen vjetrom. Visina snijega u 08:00 sati, iznosila je 5 cm.

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE MREŽE

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanski Petrovac. Noćas, od 03:06 sati, u prekidu je 20 kV dalekovod na relaciji Kolunić – Revenik.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Iz Policijske stanice Bihać, pristigla je službena zabilješka o pronalasku topovskog projektila u blizini lovačke kuće, u naselju Izačić, lokalitet Prtošanj. Policija je oblilježila mjesto pronalaska NUS-a.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE