Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dan 29/30.03.2022.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

U protekla 24h, Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je ukupno 1126 uzoraka, od čega je 151 pozitivno na SARS-CoV-2.

Novi slučajevi registrirani su u svim kantonima/županijama u Federaciji BiH, osim u Bosansko-podrinjskom.

Zapadnohercegovački kanton

U proteklih 24 sata na području Kantona testirane su 82 osobe na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima testiranja registrirana je 31 novozaražena osoba na prisustvo koronavirusa. U samoizolaciji se nalaze 192 osobe. Pozitivno je 150 osoba.

 Posavski kanton

Do sada je na prostoru kantona na koronavirus testirano 9588 osoba, od kojih je 4747 pozitivno (4573 osoba je izliječeno, 153 osobe su preminule), a aktivna je 21 osoba.

Bosansko-podrinjski kanton

Dana 29.03.2022. godine, uzorkovan je materijal kod 17 osoba, na COVID-19. Prema rezultatima testiranja nije bilo pozitivnih na COVID-19. Zaključno sa 29.03.2022. godine, aktivno su zaražene tri osobe, oporavljeno je 3950 osoba, a 127 osoba je preminulo.

 Kanton 10

Dana 29.03.2022. god na COVID-19 testirana je 17 osoba, od kojih je dvije pozitivne.

 POPLAVE – VODOSTAJI

 Agencija za vodno područje rijeke Save

U narednih 3-5 dana prognozira se dostizanje nivoa vodostaja pri kojem je moguće izljevanje iz korita rijeka i plavljenje okolnog terena uz vodotok, posebno na području:

 • Gornjeg toka rijeke Une,
 • Gornjeg toka rijeke Bosne, i
 • Gornjeg toka rijeke Vrbas.

Obavještenje o prognozni mogućih poplava manjeg obuhvata odnosi se na područje općina: Drvar, Gornji Vakuf, Fojnica, Kiseljak, Trnovo, Ilidža i Novi Grad Sarajevo.

Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučujemo pojačan oprez.

Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo koje živi na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno da prilaze obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje sa uputama i smjernicama, na osnovu čega bi stanovništvo bilo u mogućnosti (prije eventualne pojave poplava) sprovesti mjere samozaštite u cilju smanjena i preduprijeđenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra.

Područje sliva rijeke Neretve

Usljed obilnih padavina koje se očekuju na području sliva rijeke Neretve do kraja ove sedmice, postoji mogućnost izlijevanja vodotoka iz korita.

Hidrološka prognoza se odnosi na područje sliva rijeke Neretve u FBiH, a naročito na pritoke u gornjem i srednjem toku.  

Očekivani početak događaja: 31. 03. 2022. godine

Očekivani vrh vodnog vala: 31. 03. – 01. 04. 2022. godine

POŽARI 

 Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica je imala sedam intervencija i to:

 • u naselju Vejzovac,gorjela trava,
 • u naselju Golubić,gorjela piljavina iza pilane,
 • u mjestu Tiškovac, gorjela šuma,
 • u blizini Puta Armije BiH,gorjelo nisko rastinje,
 • u naselju Duljci, gorjela trava i nisko rastinje,
 • u naselju Sokolac,gorjela trava i nisko rastinje,
 • u ulici Irfana Ljubijankića,gorjela trava,
 • u naselju Rajnovac,gorjela trava i nisko rastinje,
 • u naselju Orašac,gorjela trava i nisko rastinje, te
 • u naselju Očijevo gorjela trava i nisko rastinje.Svi požari ugašeni.

Grad Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica imala je dvije intervencije,i to:

 • od 12:53 do 17:20 sati u ul. Unska, gorjela je trava i nisko rastinje, te
 • od 16:30 do 17:20 sati u mjestu Vranjska, gorjela je trava i nisko rastinje što je prouzrokovalo i požar na vikendici.

Općina Bužim.Vatrogasna jedinica je imala dvije intervencije,i to:

 • od 14:50-17:10 sati u mjestu Vrhovska,gorjelo nisko rastinje, te
 • od 17:00-01:00 sati u mjestu Čava,gorjelo nisko rastinje.

Grad Cazin.Vatrogasna jedinica imala je sedam intervencija na gašenju požara, i to:

 • Od 07:50-10:10 sati u mjestu Ljubijankići, gorjela je šuma.
 • Od 11:10-14:10 sati u mjestu Ljubijankići, grjela je trava i nisko rastinje.
 • Od 15:35-16:50 sati u mjestu Kapići, gorjela je trava i nisko rastinje.
 • Od 17:35-19:12 sati u mjestu Gnjilavac, gorjela je trava i nisko rastinje.
 • Od 02:00-03.05 sati u mjestu Džehveruša,gorjelo nisko rastinje.
 • Od 20:45-21:25 sati u mjestu Osmanagići,gorjelo nisko rastinje.

Općina Sanski Most Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica imala je četiri intervencije,i to:

 • Od 12:00-14:00 sati u mjestu Skucani vakuf, gorjela je trava i nisko rastinje.
 • Od 13:10-15:30 sati u mjestu Banja Ilidža, gorjela je trava i nisko rastinje.
 • Od 15:45-18:50 sati u mjestu Banja Ilidža, gorjela je trava i nisko rastinje.
 • Od 20:09-23:45 sati u mjestu Popovići,gorjela šuma i nisko rastinje.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica imala je dvije intervencije,i to:

 • Od 13:45-14:45 mjestu Donji Kamičak,gorjela je trava, nisko rastinje i šuma.
 • Od 20:00-21:00 sati u mjestu Busija,gorjela trava.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica imala je osam intervencija,i to:

 • Od 12:33-13:45 sati u mjestu Sejdina Kosa, gorjela je šuma.
 • Od 13:10-14:15 sati u mjestu Zagrad, gorjela je trava i nisko rastinje.
 • Od 14:25-16:20 sati u mjestu Orčeva Luka, gorjela je šuma.
 • Od 20:30-21:45 sati u mjestu Todorovska slapnica,gorjela šuma.
 • Od 20:45-23:00 sati u mjestu Vrnogračka slapnica,gorjela trava.
 • Od 00:50-04:15 sati u mjestu Drenovac,gorjela šuma.
 • Od 02:40-04:55 sati u mjestu Gornja Vidovska,gorjela šuma.
 • Od 03:30-04:50 sati u mjestu Drenovac,gorjela šuma.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 13:05 do 14:20 sati, u Blagaju gorio je otpad,

– od 16:35 do 17:30 sati, u ulici Kralja Tomislava br.14, gorilo ispred lifta, te

– od 18:35 do 20:15 sati, na Fortici gorjelo nisko raslinje.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervencije na gašenju požara  ii to:

– od  11:00do 13:45 sati u Dračevu gorjela trava i rastinj..

– od 12:10 do 13:20 sati u Šuškovu naselju gorila šuma, trava i raslinje,

– od 14:50 do 16:15 sati u Gnjilištima gorio biljni otpad,

– od 15:45 do 16:30 sati na Bivoljem brdu gorjela trava i rastinje,

– od 16:25 do 19:40 sati u Krčevinama kod Veledarevih kuća gorila šuma ,trava i rastinjej,.

– od 19:15 do 19:50 sati u Višićima gorio nasip,

– od 19:30 do 20:20 sati u Svitavi gorilo otpad i trava,

– od 19:45 do 20:35 sati na Bivoljem Brdu gorio otpad i nisko rastinje. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Od 16:45 sati, u Parku prirode Hutovo Blato gori trska,vatrogasne ekipe su na terenu. Požar je i dalje aktivan.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 09:25 do 10:45 sati, u Blizancima gorjela trava,smreka i nisko rastinje,

– od 15:30 do 16:30 sati, u Gradnići Polju gorjela trava i nisko rastinje, te

– od 16:50 do 17:50 sati, u Donjem Malom Ograđeniku gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Konjic. Aktivni požari su:  na Bukovim glavama, požar na deponiji na Vrapču i požar u Čićevu.

Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 11:30 do 13:10 sati,u Goranskom Polju gorjela šuma i nisko rastinje,

– od 13:10 do 15:15 sati, u Dubravicama gorjela trava i hrastova šuma,

– od 14:25 do 16:00 sati, u Džajićima gorjela trava i nisko rastinje, te

– od 16:05 do 16:45 sati, u Ćelebićima gorjela trava i nisko rasltnje, uz prijetnju bližim kućama.

Požar u Hasanovićima, koji je zadnja dva dana bio aktivan, ugašen je.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac imala je intervenciju na gašenju požara  to

od 16:25 do 17:50 sati, na lokaciji Rivine gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar je ugašen.

Od 18:15 sati, gori trava i šaša na ostrvu Hutovo Blato. Požar je aktivan.

Općina Prozor-Rama. Vatrogasci DVD-a „RAMA“ imali su intervencije na gašenju požara  i to:

– od 08:05 do 09:30 sati u blizini sela Borovnica gorila šuma i nisko rastinje,

– od 09:00 do 10:30 sati u mjestu Ponir gorjela trava i nisko rastinje,

– od 11:30 do 12:45 sati u gradu, iznad „Putnika“, gorjela trava i rastinje,

– od 13:15 do 13:55 sati u blizini SŠC Prozor gorjela trava i rastinje,

– od 14:05 do 15:55 sati između sela Blace i Brajke gorjela trava i nisko rastinje, te

– od 14:10 do 15:25 sati u selu Paljike gorila šuma i nisko rastinje.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervenciju na gašenju požara od 11:56 do 13:20 sati, na Slatini, gorila je trava.

Općina Neum.  Vatrogasna jedinica općine Neum imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 07:30 do 11:00 sati, u mjestu Klepovica, gdje je  gorio otpad, te

– od 13:30 do 15:00 sati, u mjestu Kamenice, gdje je  gorjelo nisko rastinje.

 Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići je imala intervencije na gašenju požara i to:

– gašenje požara niskog rastinja na lokaciji MZ Seona,

– gašenje požara šume na lokaciji MZ Grivice,

– gašenje požara niskog rastinja na lokaciji MZ Grivice, te

– gašenje požara niskog rastinja na lokaciji MZ Borovac. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Sapna.  DVD Sapna imala je dvije intervencije na gašenju sijena na lokaciji Goduš te gašenje niskog rastinja na lokaciji Skakovica. Požar je lokalizovan i ugašen.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je  intervenciju na gašenju niskog rastinja i šume na lokaciji Mahmutovići, te aktivan požar na lokaciji Gojčin koji je prijavljen u 6:30 sati.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac je imala je intervencije na gašenju na i to:

– gašenje niskog rastinja i dijela šume na lokaciji Huskići,

– dva puta gašenje niskog rastinja i dijela šume na lokaciji Bistrac,

– gašenje niskog rastinja i otpada na lokaciji Modrac, te

– tri puta gašenje šume na lokaciji Turija. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenik je imala je intervencije na gašenju požara i to:

– gašenje šume na lokaciji Zubovo Brdo,

– gašenje šume na lokaciji Babunovići,

– gašenje šume na lokaciji Jasenica,

– gašenje šume na lokaciji Ježinac,

– gašenje niskog rastinja na lokaciji Jasenica, te

– gašenje niskog rastinja na lokaciji Uroža.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla je imala intervencije na gašenju požara i to:

– gašenje požara nisko rastinje na lokaciji Irac,

– gašenje požara nisko rastinje na lokaciji Kolovrat,

– gašenje požara nisko rastinje na lokaciji Ilinčica,

– gašenje požara nisko rastinje na lokaciji Kiseljak,

– gašenje požara nisko rastinje na lokaciji Požarnica,

– gašenje visoko naponskog kabla na lokaciji Slavnovići, te

–  gašenje divlje deponije na lokaciji Mihatovići. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinice imala je dvije intervencije, gašenje požara niskog rastinja i šume na lokaciji Dubrave te jednu tehničku interevenciju. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je intervenciju na gašenju požara od 14:10 do 15:20 sati u mjestu Rasno. Gorjela je trava i nisko rastinje. Opožareno je oko 3.000 m² površine. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je intervenciju na gašenju požara

od 10:40 do 13:40 sati, u mjestu Vir na lokalitetu Kadim, gdje je gorjela hrastova šuma, u blizini  kuća. Opožareno je oko 30.000 m² površine. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom uz pomoć uposlenika Elektodistribucije Posušje te mještana.

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuškog imala je intervenciju na gašenju požara od 14:10 do 15:20 sati, u mjestu Gornji Radišići, gdje je gorjela trava, nisko rastinje te nekoliko maslina. Opožareno je oko 1.000 m² površine, požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom. Policija je upoznata sa ovim događajem.

 Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervencije na gašenju požara suhe trave i niskog rastinja na lokacijama: Arcelor Mittall, Blatuša, Kovanići, Mošćanica i šume u Bukovica te Vranduku. Svi požari su ugašeni.

Općina Zavidovići. Vatrogasna jedinica općine Zavidovići imala je intervenciju na gašenju požara u  mjestu Poljice-Potklečje gasili  su nisko rastinje.

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je intevencije na gašenju požara na el. stubu, ( lokalitet Jandrošac ),  intervencija, gašenja niskog rastinja na lokalitetu Donji Bradići,  intervencija, zapaljenog niskog rastinja na lokalitetu  Strupina.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intevencije na gašenju požara u mjestima: Ćobe i Doboj ,požer na elektro stub u naselju Ričica i  požar gdje je gorjela šuma u naselju Hausovići i Jarevice gdje su mještani ugasili požar. Svi požari su ugašeni.

Općina Vareš. Vatrogasna jedinica općine Vareš imala je intervencija na gašenju požara niskog rastinja u MZ Dabravine.

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je intervencije na gašenju požara i to:

Intervencija na gašenju požara niskog rastinja i djela šume u naselju Gornja Zimča. Požar je ugašan.

Intervencija na gašenju požara šume u naselju Podvinci. Požar je ugašan.

Intervencija na gašenju požara trave i niskog rastinja u naselju Tušnjiči. Požar je ugašan.

Intervencija na gašenju požara trave u naselju Tušnjići. Požar je ugašan.

Tehnička intervencija na spašavanju unusrećenih iz vozila koja su učestvovala u saobračajnoj nesreći u naselju Dobrinje.

Intervencija na gašenju požara trave i niskog rastinja u naselju Željeznička Stanica. Požar je ugašan.

Intervencija na gašenju otpada u krugu firem Uslužne djelatnosti u ulici Gornje Rosulje.Požar je ugašan.

 Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Goražde imala je intervenciju na gašenju požara bjelogorične šume na lokalitetu Podhranjen. Požar je ugašen.

Srednjebosanski kanton

Općina Bugojno. Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva Bugojno imali dvije intervencije:

 1. U mjestu Vileši, gorio privatni gaj
 2. U mjestu Glavice, gorjelo nisko rastinje i suha trava

Požari su ugašeni.

Općina Busovača. Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva Busovača imali četiri intervencije:

 1. U mjestu Stupica, gorjelo nisko rastinje i šuma
 2. U mjestu Šudine, gorjelo nisko rastinje i šuma
 3. U mjestu Rovna, gorjelo nisko rastinje i šuma
 4. U mjestu Bare, gorjelo nisko rastinje i šuma

Svi požari su ugašeni.

Općina Kiseljak. Vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice Kiseljak imali tri intervencije:

 1. Na lokaciji Banove njive, gorio otpad
 2. U mjestu Badnje, gorjelo nisko rastinje i korov
 3. U mjestu Badnje, gorjelo nisko rastinje i korov

Općina Novi Travnik. Vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice Novi Travnik imali tri intervencije:

 1. Na području grada, gorio otpad
 2. U mjestu Sinokos, gorio otpad
 3. U mjestu Kovačići, gorjelo nisko rastinje

Svi požari su ugašeni.

Općina Travnik. Vatrogasci teritorijalne vatrogasne jedinice Travnik imali šest intervencija:

 1. U mjestu Bandol, gorjelo nisko rastinje i suha trava
 2. U mjestu Karaula, gorjelo nisko rastinje i suha trava
 3. U mjestu Bijelo Bučje, gorjelo nisko rastinje i suha trava
 4. U mjestu Kundići, gorjelo nisko rastinje i suha trava
 5. U mjestu Nova Bila, gorjelo nisko rastinje i suha trava
 6. U mjestu Čukle, gorjelo nisko rastinje i suha trava

Svi požari su ugašeni.

Općina Vitez. Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva Vitez imali četiri intervencije:

 1. U mjestu Rijeka, gorjela suha trava
 2. U mjestu Mali Mošunj, gorjelo nisko rastinje
 3. U mjestu Grabak, gorjelo nisko rastinje i šuma
 4. Na području grada, gorjelo nisko rastinje

Svi požari su ugašeni.

Stari Vitez. Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva  imali četiri  intervencije:

 1. U mjestu Ljubić, gorjelo nisko rastinje, šikare i šuma
 2. U mjestu Dubravica, gorjelo nisko rastinje, šikare i šuma
 3. U mjestu Grbavica, gorjelo nisko rastinje i šikare
 4. U ul. S. Radića, gorio dimnjak

Svi požari su ugašeni.

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su 22 manje intervencije i to: 18 intervencija na gašenju niskog rastinja, tri intervencije na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru i jednu tehničku intervenciju ( otavaranje vrata).

 Kanton 10

Općina Tomislavgrad. P.V.P.Tomislavgrad je imala intervenciju u mjestu Bobari gdje je gorjela suha trava. Požar je ugašen.

 ZAGAĐENJE OKOLOŠA

 Tuzlanski kanton

Kvalitet zraka

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, Kvalitet zraka za dan 29.03.2022 godine ne može se ocijeniti na lokalitetu Mobilna: Kalesija. Kvalitet zraka za dan 29.03.2022 godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima BKC, Bukinje, Lukavac, Živinice. Kvalitet zraka za dan 29.03.2022 godine odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetu Skver

 UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 Obavljajući redovne zadatke na šest lokacija na području općina Bosanska Krupa, Glamoč, Maglaj, Vogošća i gradova Mostar i Goražde timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su šest eksplozivnih sredstava.

 O S T A L O

  FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Crveni nivo upozorenja za područje Hercegovine, Krajine i jugozapada Bosne. Najintezivnije padavine su na području Hercegovine i izgledno je da jača kiša sa sjevera Hercegovine zahvati dio Kantona Sarajevo (Općine Trnovo i Hadžići) i zapadnije prema Fojnici, zbog intezivnih padavina u vremenu od 30.03. 2022. godine  21:00 sata do 31.03. 2022. godine 23:00 sati. Očekivana količina padavina na području Krajine je 30-60 litara po metru kvadratnom. Jugozapadni dio Bosne 50-80 litara po metru kvadratnom. U Hercegovini 80-140 litara po metru kvadratnom. U dijelu centralne Bosne 50-80 litara po metru kvadratnom.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR