U projektu tehničkog izviđanja kasetne municije demineri FUCZ u Gorancima kod Mostara očistili 9.996 m2 sumnjive površine

Zadatak je formiran na osnovu dokazne tačke u vidu neeksplodirane kasetne podmunicije MK-1 i procjene da je na ovom prostoru vršeno avionsko gađanje sa kasetnim sredstvom BL-755. Oko dokazne tačke izvršeno je čišćenje terena, nisu pronađeni novi dokazi kasetne podmunicije, te se pristupilo tehničkom izviđanju i ciljanim istragama čime su uloženi dodatni napori na pronalasku kasetne podmunicije MK-1. Tokom radova nisu pronađeni novi dokazi o postojanju kasetne podmunicije MK-1 na ovom lokalitetu, te je izvršena primopredaja zadatka. Ukupno je tretirana površina od 9.996 m2, a na  ovom zadatku bili su angažovani deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite iz Livna i Mostara. Pored čišćenja zemljišta za potrebe lokalne zajednice i stanovništva, značaj ovog projekta se ogleda i u činjenici da je planirano da Bosna i Hercegovina bude očišćena od kasetne municije do 01. 09. 2022. godine.

Federalna uprava civilne zaštite realizovala je projekat tehničkog izviđanja kasetne municije na lokalitetu Goranci (Staro Selo – Goranci) koji se nalazi oko 17 km jugozapadno od Mostara.

Zadatak je formiran na osnovu dokazne tačke u vidu neeksplodirane kasetne podmunicije MK-1 i procjene da je na ovom prostoru vršeno avionsko gađanje sa kasetnim sredstvom BL-755. Oko dokazne tačke izvršeno je čišćenje terena, nisu pronađeni novi dokazi kasetne podmunicije, te se pristupilo tehničkom izviđanju i ciljanim istragama čime su uloženi dodatni napori na pronalasku kasetne podmunicije MK-1.

Tokom radova nisu pronađeni novi dokazi o postojanju kasetne podmunicije MK-1 na ovom lokalitetu, te je izvršena primopredaja zadatka. Ukupno je tretirana površina od 9.996 m2, a na  ovom zadatku bili su angažovani deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite iz Livna i Mostara.

Radove je otežavala gusta šuma i mjestimično gusta šikara, tvrdo tlo, metalni otpad i velika strmina na pojedinim dijelovima rizične površine.

Pored čišćenja zemljišta za potrebe lokalne zajednice i stanovništva, značaj ovog projekta se ogleda i u činjenici da je planirano da Bosna i Hercegovina bude očišćena od kasetne municije do 01. 09. 2022. godine.

Federalna uprava civilne zaštite kao izvođač radova sa granicama tehnički izviđene površine upoznala je predstavnike lokalne zajednice Goranci i Grada Mostara.