Sažetak dopune redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dan 29.03.2022.godine, do 14:00 sati

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic

Kako doznajemo od dežurnog operativca  PVP Konjic, trenutno su na području Grada Konjica aktivni  požari : Bukove Glave- Vrabač,  područje sela Hasanovići  i trenutno vatrogasci gase  novi požar na području Dubravica. Požar u rejonu Spiljani  je pod kontrolom.

 

Općina Prozor Rama

Iz civilne zaštite Prozor Rama  doznajemo da su na području općine  aktivni  požari: Blace-Crni Vrh,   Lizoperci  i  ponovno aktiviran je požar kod Krančića.

U vremenu od 12:00 do 13:30 sati gorjela je trava i nisko rastinje kod srednje škole u Prozor – Rami. Požar je brzom intervencijom  ugašen.

 

 

U ostalim  gradovima i općinama  trenutno nema  aktivnih požara.

 

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR