Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dan 05.01.2017. godine, do 18:30 sati

SNJEŽNA OLUJA (LP-4)

Kanton 10

Općina Glamoč. Dana 5. siječnja 2017. godine u 17:30 sati, dojava iz Općine Glamoč o velikoj snježnoj oluji u kojoj su se našle dvije osobe i stado od oko 50 ovaca. Ugrožene osobe sa nalaze na području naselja Odžak, koje je udaljeno do 700 metara od magistralne prometnice Glamoč-Mliništa. Pripadnici Gorske službe spašavanja HBK sa potporom radnog stroja Livnoputeva i mještanina koji su obavijestili Upravu CZ HBK su pokrenuli akciju spašavanja ljudi i stada ovaca u 18:20 sati.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE