Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 31.12.2022./01.01.2023 godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Nemamo informacije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 31.12.2022. godine.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Dana 31.12.2022. godine, uzorkovan je materijal kod jedne osobe. Prema rezultatima  testiranja osoba nije pozitivna na COVID- 19. Zaključno sa 31.12.2022.godine, na području BPK Goražde jedna osoba je pozitivna na COVID-19.

 

 

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

  • od 14:45 do 17:25 sati, na Kosorskoj glavici, gdje je gorjela kuća, te
  • od 22:36 do 00:10 sati, na Bulevaru, gdje su gorjeli kontejneri.

Grad Konjic. Vatrogasna jedinica grada Konjica imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

  • od 17:45 do 18:50 sati, u naselju Orašje, gdje je gorio dimnjak, te
  • od 18:50 do 20:40 sati, u prvom soliteru u ulici Kolonija, gdje je gorio dimnjak.

 

Tuzlanski kanton

Grad Lukavac. Vatrogasna jedinica grada Lukavac imala je intervenciju na gašenju otpada u kontejneru.

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanice imala je intervenciju na gašenju otpada u kontejneru.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle imala je intervenciju na gašenju otpada u kontejneru.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenice imala je intervenciju na gašenju požara u 00:25 sati, u ul. Bistua Nova, gdje je gorio stan. Pričinjena je materijalna šteta, nije bilo povrijeđenih.

Općina Maglaj. Vatrogasna jednica općine Maglaj imala je intervenciju na gašenju plasta sijena, u selu Moševac. Požari su ugašeni.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervenciju u selu Sebinje, gdje je gorjela štala u blizini kuće.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je 13 intervencija, od toga jednu veću i 12 manjih intervencija. Veću intervenciju su imali dana, 31.12.2022. godine u 14:23 sati, u mjestu Ostojići, općina Trnovo, na gašenju zapaljenog niskog rastinja. Požar je lokalizovan u 15:55 sati, a likvidiran u 16:30 sati. U gašenju požara učestvovalo je osam vatrogasaca s tri vatrogasna vozila. Manje intervencije su bile slijedeće: dvije na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru, dvije na gašenju zapaljenih dimnjaka, jedan izlazak na lice mjesta po dojavi da se u stanu zgrade pojavio dim, jedan izlazak na lice mjesta po dojavi da gori kuća (lažna dojava), tri obezbjeđenja javnih skupova te tri tehničke intervencije (dvije na otvaranju vrata zaglavljenog lifta i jedna asistencija policiji na skidanju drona sa zgrade).

 

OSTALO 

BIHAMK

Zbog novogogišnjih praznika do 04.01. 2023.godine do 24 sata zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Bosne i Hercegovine (na teritoriji RS-a do 03.01. do 24 sata).

 

                                                                       FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR