Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 30./31.12.2022.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Nemamo informacije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 30.12.2022. godine.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Dana 30.12.2022. godine, uzorkovan je materijal kod dvije osobe. Prema rezultatima  testiranja jedna osoba je pozitivna na COVID- 19. Zaključno sa 30.12.2022.godine, na području BPK Goražde jedna osoba je pozitivna na COVID-19.

 

Posavski kanton

Do sada je na prostoru Posavskog kantona na COVID-19, testirano 10992 osobe, od kojih je 5759 pozitivno  (5591 osoba je izliječena, 162 osobe su  preminule). Trenutno su aktivne četiri osobe.

 

POPLAVE – VODOSTAJI (LP-2)

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 199,10  m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata nivo je niži za 10 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 16,2 m3/s.

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod…………………………………            514 (pripremno stanje), jučer 553,

Bosanski Šamac………………………………            463 (normalno stanje),  jučer 403,

Orašje…………………………………………..            592 (pripremno stanje), jučer 624.

 

POŽARI  (LP –  3)

 

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je intervenciju na gašenju požara od 18:00 do 18:30 sati, gdje je gorjela kotlovnica.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je intervenciju spašavanja osobe iz rijeke Sane kod gradskog mosta Trg oslobodilaca. Osoba je spašena iz vode i predana Hitnoj pomoći.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervenciju od 22:58 do 23:30 sati u Banjalučkoj ulici, gdje su vršili izvlačenje preminule osobe iz zaključanog automobila.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 22:34 do 22:55 sati u Titovoj ulici gdje je gorio otpadni materijal.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine imala je intervenciju na gašenju požara od 21:17 do 21:35 sati u ulici Gojka Šuška gdje su gorjela tri kontejnera.

 

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je intervenciju na gašenju požara privatnog stambenog objekta u ul ZAVNOBIH-a u Banovićima kojom prilikom je jedna osoba lakše povrijeđena. Požar je lokalizovan i ugašen.

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanice imala je intervenciju na gašenju požara na pomoćnom objektu u naselju Orahovica. Požar je lokalizovan i ugašen.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervenciju na gašenju požara

otpadnog materijala, na Autobuskoj stanici. Požar je ugašen.

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je intervenciju na gašenju požara putničkog motornog vozila u ulici Sebilj. Požar je ugašen.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je sedam manjih intervencija i to: gašenje zapaljenih automobila (dvije), gašenje dimnjaka na stambenom objektu (jedna), gašenje stabla na otvorenom prostoru (jedna), te tri tehničke intervencije (asistencija medicinskim ekipama nakon saobraćajnog udesa, otvaranje zaglavljenih vrata stana i asistencija na pravljenju bine za doček Nove godine).

 

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR