Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 30./31.01.2023. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

Nemamo informacije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 30.01.2023. godine.

Posavski kanton

Do sada je na prostoru Posavskog Kantona testirano 11029 osoba na COVID-19 od kojih je 5766 pozitivno (5603 osobe su izliječene, 163 osobe su preminule), nema aktivno  zaraženih osoba na COVID-19.

Kanton 10

Dana 30.01.2023. godine, testirano je šest osoba na COVID-19, nije bilo pozitivnih.

POPLAVE – VODOSTAJI

 Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vodostaj rijeke Une u 07:00 sati, iznosio je 49 cm, (kritična tačka je 100 cm).

Općina Sanski Most. Vodostaj rijeke Sane u 08:00 sati, iznosio je 136 cm, (kritična tačka je 380 cm).

 Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07:00 sati, bio je 199,11  m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata nivo je viši za dva cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 16,20 m3/s.

 Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod…………………………………            669 (pripremno stanje), jučer 682,

Bosanski Šamac………………………………            527 (normalno stanje),  jučer 540,

Orašje…………………………………………..            746 (pripremno stanje), jučer 762.

Zapadnohercegovački kanton

Rijeka Trebižat, vodomjerna postaja Humac, jutros u 08:00 sati, vodostaj je 277 cm (na snazi su redovne mjere obrane od poplava, 280-330cm) s trendom  stagnacije.

 Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Kantona je normalan.

Hercegovačko-neretvanski kanton

 Vodostaji  rijeka

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:00 sati 71 cm 160 cm
Mostar 07:00 sati 295 cm 850 cm
Čapljina 07:00 sati -166 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:15 sati 277 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:15 sati 113 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:15 sati 93 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati 135 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 07:00 sati 96 cm 130 cm

 

Srednjobosanski kanton

Vodostaji  rijeka

Stanica Vodotok Zadnje mjerenje Vodostaj

(cm)

Trend Podaci
 

HS Gornji Vakuf

 

 

Vrbas

 

31.01.23.

07:00

 

-4 cm

Max. zab vodostaj

233 cm 09.01.2010.

Poč. obavj. 74 cm

 

HS Bugojno

 

 

Vrbas

 

31.01.23.

07:00

 

51cm

Max. zab. vodostaj

184 cm 03.02.2019

Poč. obavj. 97 cm

 

HS Daljan

 

 

Vrbas

 

31.01.23.

07:00

 

48cm

Max. zab. Vodostaj

364 cm 09.01.2010

Poč. Obavj. 109 cm

 

HS Kozluk

 

 

Vrbas

 

31.01.23.

07:00

 

-16 cm

Max. zab. vodostaj

373 cm 10.01.2010

Poč. obavj. 174 cm

 

HS Bistrica

 

 

Bistrica

 

31.01.23.

07:00

 

20 cm

Max. zab. vodostaj

141 cm 07.11.2016

Poč. obavj. 71 cm

HS Veseočica Veseočica 31.01.2023.

07:00

58 cm Max.zab. vodostaj

141.cm Poče.obavj.71cm

 

HS Fojnica

 

 

Dragača

 

30.01.23.

07:00

 

63 cm

 

Max.zab. vodostaj

175 cm 09.01.2010

Poč.obavj.19.01.19.

 

HS Travnik

 

 

Lašva

 

30.01.23.

07:00

 

64 cm

 

Max. zab. vodostaj

135 cm 16.05.2014

Poč.obav. 16.05.2014

  

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Vodostaji na području BPK Goražde u jutarnjim satima su u opadanju, u odnosu na prethodno izvještavanje  i ne ugrožavaju ljude i materijalna dobra. Vodostaj  rijeke Drine izmjeren na HS Goražde u 07:00 sati, iznosio je 80 centimetara. Vodostaj rijeke Prače izmjeren u 07:00 sati, na HS Prača iznosio je 41 centimetra. Vodostaj rijeke Koline izmjeren na HS Kolina u 07:30 sati, iznosio je 42cm.

 POŽARI 

Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak. Vatrogasci Profesionalne vatrogasne jedinice Kiseljak imali su intervenciju na gašenju požara, gdje je gorio ugostiteljski objekat u vlasništvu firme „Tibra pacific“ . Intervencija je trajala od 4:40 do 7:30 sati. Požar  je ugašen a materijalna šteta je velika i procjenjuje se.

Općina Busovača. Vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Busovača imali su  intervenciju  na gašenju požara, gdje je gorio krov na privatnom stambenom objektu u gradu. Intervencija je trajala od 17:45 do 19:45 sati. Požar je ugašen.

 Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su jednu manju intervenciju na gašenju otpada u kontejneru.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jednica grada Zenica imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

  • Prve Zeničke Brigade, gdje je gorio otpadni materijal,
  • naselje Odmut , gdje je gorio stambeni objekat, te
  • naselje Gornji Brist, gdje je gorio stambeni objekat i u požaru je smrtno stradala jedna osoba. Svi požari su ugašeni.

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Grad Goražde. Dana 30.01.2023. godine Profesionalna vatrogasna jedinica dobila je dojavu o pojavi požara na divljoj deponiji otpada na lokalitetu Lug naselje Zupčići. Odmah po dojavi u 18:24 sati, dva vozila i četiri vatrogasca izlaze na lice mjesta, provode akciju gašenja požara i istu završavaju u 21:30 sati. Na licu mjesta bila su prisutna dva pripadnika MUP-a BPK-a, jedan radnik Elektrodistribucije i predsjednik MZ Zupčići.

Tehničke intervencije

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Konjic. Vatrogasna jedinica grada Konjica imala je tehničku intervenciju od 21:40 do 22:20 sati, izvlačenje osobe iz vozila nakon prometne nezgode u mjestu Orahovica.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA 

Tuzlanski kanton

Kvalitet zraka za dan 30.01.2023 godine, ne može se ocijeniti na lokalitetima Živinice. Kvalitet zraka za dan 30.01.2023 godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac.

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Obavljajući redovne zadatke na tri lokacije na području općina Livno, Ilijaš i grada Zenica timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su tri eksplozivna sredstva.

OSTALO

 POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Posavski kanton

Federalna specijalizirana jedinica civlne zaštite za spašavanje na vodi, vršila je pretragu  na dvije lokacije: Dionica Donji Svilaj – Kadar i natrag (ukupno oko 22 kilometra). Rađeno je pretraživanje sa dva motorna čamca s posadama. Dionica Donji Svilaj – Šamac, sa jednim motornim čamcem. Vrijeme na jučerašnjoj potrazi je bilo sunčano i hladno, sa povremeno jakim vjetrom, a uočen je i blagi pad vodostaja rijeke Save. Sve aktivnosti na terenu provedene su u koordinaciji sa uposlenicima Ministarstva sigurnosti BiH, AFAD-a, Granične policije BiH, Općinske službe CZ Odžak, PU Odžak, Crvenog krsta/križa Posavskog kantona i FUCZ.

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite je dana, 30.01.2023. godine u 15:45 sati, primio informaciju od strane Policijske stanice Trnovo, da su se dvije osobe izgubile na Bjelašnici u blizini žičare šestosjed, te da isti traže pomoć. Dežurni u Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite odmah je obavijestio sekretara Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo. Po nalogu sekretara Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, u skladu sa propisanim procedurama angažovana je Služba za spašavanje iz lavina, potrage i spašavanje na vodi i pod vodom koja je formirane u Gorskoj službi spašavanja Stanica Sarajevo (u daljnjem tekstu: Služba), čiji je jedan tim sa šest spasioca izašao na lokalitet gdje su se osobe izgubile. Pripadnici navedene Službe su oko 16:00 sati uspješno locirali i pronašli dvije izgubljene osobe, te ustanovili da nemaju povreda i da su dobrog zdravstvenog stanja. Pronađene osobe su prebačene na sigurnu lokaciju čime je akcija spašavanja uspiješno završena u 16:13 sati.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Na poziv policije od 13:05 do 17:00 sati, trajala je potraga za nestalom muškom osobom M.E. sa čamcem na rijeci Neretvi, zajedno sa HGSS Čapljina. Pretraživan je dio rijeke Neretve od mosta u gradu Čapljine do Gabele. Osoba nije pronađena.

                                                                     

                                                 FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR