Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 29./30.01.2023. godine, do 10:00 sati

 

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Nemamo informacije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 29.01.2023. godine.

 

Posavski kanton

Do sada je na prostoru Posavskog Kantona testirano 11029 osoba na COVID-19 od kojih je 5766 pozitivno (5603 osobe su izliječene, 163 osobe su preminule), nema aktivno  zaraženih osoba na COVID-19.

 

Kanton 10

Dana 29.01.2023. godine nije bilo testiranih na COVID-19.

 

 

ZEMLJOTRESI

 

Srednjobosanski kanton

Dana 29.01.2023. u 19:19 sati, na području općina Travnik, Novi Travnik i Vitez osjetilo se podrhtavanje tla. Prema informacijama EMSC-a epicentar je bio u Srednjoj Bosni. Jačina zemljotresa nije poznata. Nije prijavljena materijalna šteta.

 

 

POPLAVE – VODOSTAJI

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vodostaj rijeke Une u 07:00 sati, iznosio je 50 cm, (kritična tačka je 100 cm).

Općina Sanski Most. Vodostaj rijeke Sane u 08:00 sati, iznosio je 138 cm, (kritična tačka je 380 cm).

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07:00 sati, bio je 199,09  m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata nivo je viši za tri cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 16,20 m3/s.

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod…………………………………            682 (pripremno stanje), jučer 692,

Bosanski Šamac………………………………            540 (normalno stanje),  jučer 556,

Orašje…………………………………………..              762 (pripremno stanje), jučer 773.

 

Zapadnohercegovački kanton

Rijeka Trebižat, vodomjerna postaja Humac, jutros u 08:00 sati, vodostaj je 283 cm (na snazi su redovne mjere obrane od poplava, 280-330cm) s trendom  stagnacije.

 

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Kantona je normalan.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

Vodostaji  rijeka

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:00 sati      73 cm 160 cm
Mostar 07:00 sati     541 cm 850 cm
Čapljina 07:15 sati     -128 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:15 sati     283 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:15 sati    158 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:15 sati     95 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati     169 cm 265 cm
Jasenica Jasenica-Most 07:15 sati      92 cm 130 cm

 

Srednjobosanski kanton

Vodostaji  rijeka

Stanica Vodotok Zadnje mjerenje Vodostaj

(cm)

Trend Podaci
 

HS Gornji Vakuf

 

 

Vrbas

 

30.01.23.

07:00

 

-3 cm

  Max. zab vodostaj

233 cm 09.01.2010.

Poč. obavj. 74 cm

 

HS Bugojno

 

 

Vrbas

 

30.01.23.

07:00

 

52cm

  Max. zab. vodostaj

184 cm 03.02.2019

Poč. obavj. 97 cm

 

HS Daljan

 

 

Vrbas

 

30.01.23.

07:00

 

48cm

  Max. zab. Vodostaj

364 cm 09.01.2010

Poč. Obavj. 109 cm

 

HS Kozluk

 

 

Vrbas

 

30.01.23.

07:00

 

-14 cm

  Max. zab. vodostaj

373 cm 10.01.2010

Poč. obavj. 174 cm

 

HS Bistrica

 

 

Bistrica

 

30.01.23.

07:00

 

20 cm

  Max. zab. vodostaj

141 cm 07.11.2016

Poč. obavj. 71 cm

 

HS Fojnica

 

 

Dragača

 

30.01.23.

07:00

 

63 cm

 

  Max.zab. vodostaj

175 cm 09.01.2010

Poč.obavj.19.01.19.

 

HS Travnik

 

 

Lašva

 

30.01.23.

07:00

 

64 cm

  Max. zab. vodostaj

135 cm 16.05.2014

Poč.obav. 16.05.2014

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Vodostaji na području BPK Goražde u jutarnjim satima su u opadanju, u odnosu na prethodno izvještavanje  i ne ugrožavaju ljude i materijalna dobra. Vodostaj  rijeke Drine izmjeren na HS Goražde u 08:00 sati, iznosio je 88 centimetara. Vodostaj rijeke Prače izmjeren u 07:00 sati, na HS Prača iznosio je 48 centimetra. Vodostaj rijeke Koline izmjeren na HS Kolina u 08:00 sati, iznosio je 47cm.

 

 

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

  • od 19:51 do 20:40 sati, gdje je gorio otpad na Šehovini, te
  • od 23:30 do 23:55 sati, gdje je gorio otpad na Bulevaru.

Grad Konjic. Vatrogasna jedinica grada Konjica imala je intervencije na gašenju požara i to:

  • od 08:35 do 09:00 sati, u ulici Orašje L17, gdje je gorio dimnjak,
  • od 10:48 do 11:25 sati, u ulici Kolonija, gdje je gorio dimnjak, te
  • od 23:55 do 00:15 sati, u ul.Donje Polje, gdje je gorio kontejner sa otpadom.

Općina Čitluk. Vatrogasna jednica općine Čitluk imala je intervenciju na gašenju požara od 14:45 do 15:20 sati, kod Bulića potoka, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Jajce. Vatrogasci Teritorijalne vatrogasne jedinice Jajce imali su intervenciju na gašenju požara od 05:45 do 06:50 sati, u Jajcu, gdje su gorjela tri ugostiteljska objekta. Požar je ugašen. Pričinjena je znatna materijalna šteta.

Općina Vitez. Vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stari Vitez imali su dvije intervencije na gašenju dimnjaka. Požari su ugašeni.

Općina Travnik. Vatrogasci Teritorijalne vatrogasne jedinice Travnik imali su intervenciju na gašenju otpada u kontejneru.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su tri manje intervencije, od čega dvije na gašenju zapaljenih dimnjaka i jednu na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. Vatrogasna jednica općine Maglaj imala je intervencije na gašenju požara na stambenom objektu, te na gašenju zapaljenog putničkog motornog vozila.

 

 

OSTALO

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Posavski kanton

Federalna specijalizirana jedinica civlne zaštite za spašavanje na vodi, vršila je vizuelnu pretragu terena, sa nasipa rijeke Save, i sa površina koje nisu minski sumnjiva područja, pretraga se odvijala na dionici Donji Svilaj-Kadar.

Dvogledima i vizuelnom pretragom, fokus je bio na mjestima koja su naplavljena otpadom i stablima koja rijeka na pojedinim mjestima donosi u velikim količinama, a koja indiciraju da bi mogla biti i mjesta gdje će rijeka donijeti utopljenike. Teren koji je pretraživan nalazi se ispod mjesta gdje je prijavljeno mjesto gdje su utopljenici krenuli u prelazak rijeke Save, kao i mjesto gdje je jedan od utopljenih već pronađen. Nažalost, sve aktivnosti nisu rezultirale pronalazak utopljenih.

Vrijeme na jučerašnjoj potrazi je bilo oblačno, vjetrovito, hladno sa visokim vodostajem rijeke Save i velikim količinama stabala i otpada koje se kreće rijekom.

Sve aktivnosti na terenu provedene su u koordinaciji sa uposlenicima Ministarstva sigurnosti BiH, AFAD-a, Granične policije BiH, Općinske službe CZ Odžak, PU Odžak, Crvenog krsta/križa Posavskog kantona i FUCZ.

 

 

                                                                     

                                                 FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR