Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 28./29.01.2023. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Nemamo informacije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 28.01.2023. godine.

 

Posavski kanton

Do sada je na prostoru Posavskog Kantona testirano 11029 osoba na COVID-19 od kojih je 5766 pozitivno (5603 osobe su izliječene, 163 osobe su preminule), nema aktivno  zaraženih osoba na COVID-19.

 

POPLAVE – VODOSTAJI

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vodostaj rijeke Une u 07:00 sati, iznosio je 52 cm, (kritična tačka je 100 cm).

Općina Sanski Most. Vodostaj rijeke Sane u 08:00 sati, iznosio je 142 cm, (kritična tačka je 380 cm).

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 199,06  m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata nivo je viši za dva cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 16,20 m3/s.

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod…………………………………            692 (pripremno stanje), jučer 697,

Bosanski Šamac………………………………            556 (normalno stanje),  jučer 564,

Orašje…………………………………………..            773 (pripremno stanje), jučer 783.

 

Zapadnohercegovački kanton

Rijeka Trebižat, vodomjerna postaja Humac, jutros u 08:00 sati vodostaj je 295 cm (na snazi su redovne mjere obrane od poplava, 280-330 cm) s trendom  stagnacije.

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Kantona je normalan.

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

Vodostaji  rijeka

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:00 sati       80 cm 160 cm
Mostar 07:00 sati     352 cm 850 cm
Čapljina 07:15 sati    -119 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:15 sati     295 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:15 sati     180 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:15 sati   99 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati      203 cm 265 cm
Jasenica Jasenica-Most 07:15 sati        95 cm 130 cm

 

Srednjobosanski kanton

Vodostaji  rijeka

Stanica Vodotok Zadnje mjerenje Vodostaj

(cm)

Trend Podaci
 

HS Gornji Vakuf

 

 

Vrbas

 

29.01.23.

07:00

 

-2 cm

  Max. zab vodostaj

233 cm 09.01.2010.

Poč. obavj. 74 cm

 

HS Bugojno

 

 

Vrbas

 

29.01.23.

07:00

 

54 cm

  Max. zab. vodostaj

184 cm 03.02.2019

Poč. obavj. 97 cm

 

HS Daljan

 

 

Vrbas

 

29.01.23.

07:00

 

52cm

  Max. zab. Vodostaj

364 cm 09.01.2010

Poč. Obavj. 109 cm

 

HS Kozluk

 

 

Vrbas

 

29.01.23.

07:00

 

-13 cm

  Max. zab. vodostaj

373 cm 10.01.2010

Poč. obavj. 174 cm

 

HS Bistrica

 

 

Bistrica

 

29.01.23.

07:00

 

23 cm

  Max. zab. vodostaj

141 cm 07.11.2016

Poč. obavj. 71 cm

 

HS Fojnica

 

 

Dragača

 

29.01.23.

07:00

 

64 cm

 

  Max.zab. vodostaj

175 cm 09.01.2010

Poč.obavj.19.01.19.

 

HS Travnik

 

 

Lašva

 

29.01.23.

07:00

 

64 cm

  Max. zab. vodostaj

135 cm 16.05.2014

Poč.obav. 16.05.2014

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Vodostaji na području BPK Goražde u jutarnjim satima su u opadanju u odnosu na prethodno izvještavanje  i ne ugrožavaju ljude i materijalna dobra. Vodostaj  rijeke Drine izmjeren na HS Goražde u 08:00 sati iznosio je 80 centimetara. Vodostaj rijeke Prače izmjeren u 07:00 sati na HS Prača iznosio je 45 centimetra. Vodostaj rijeke Koline izmjeren na HS Kolina u 08:00 sati iznosio je 45cm.

 

Kanton 10

Vodostaji rijeka i svih pritoka na području Kantona su u stagnaciji.

 

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 14:06 do 14:35 sati, gdje je gorjela trava i nisko rastinje u Sjevernom logoru.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine imala je intervencije na gašenju požara i to:

  • od 10:50 do 11:15 sati, gdje je gorio otpadni materijal u kontejneru na Zabrdalju, te
  • od 11:30 do 12:00 sati, gdje je gorjela trava i rastinje u Čeljevu.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle imala je manju intervenciju na gašenju požara el. instalacija u naselju Dragodol. Požar je lokalizovan i ugašen.

Opčina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je intervenciju na gašenju požara krovišta privatnog stambenog objekta u naselju Omazići. Požar je lokalizovan i ugašen.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je intervenciju na gašenju požara od 17:43 do 18:30 sati u mjestu Carski gaj, gdje je gorjela trava i suho lišće. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom, opožareno je oko 300 m2.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su tri manje intervencije i to: jednu na gašenju zapaljenog smeća u kontejneru, jednu na gašenju zapaljenog automobila, te jednu na gašenju zapaljenog električnog uređaja u restoranu.

 

Tehničke intervencije

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine imala je tehničke intervencije i to:

  • od 19:00 do 19:35 sati, na čišćenju kolnika nakon prometne nezgode u Ul. Ante Starčevića, te
  • od 06:00 do 06:35 sati, također na čišćenju kolnika nakon prometne nezgode na Potkosi.

 

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE MREŽE

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čitluk. Dana 29.01.2023. godine, oko 04:00 sati, došlo je do kvara na dalekovodu u Služnju, pa su bez elektro opskrbe ostala sela: Služanj, Mali Ograđenik, Dragićina, Čerin, Hamzići i Čalići.

 

OSTALO

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Posavski kanton

Federalna specijalizirana jedinica civlne zaštite za spašavanje na vodi, vršila je vizuelnu pretragu terena, sa nasipa rijeke Save, i sa površina koje nisu minski sumnjiva područja, pretraga se odvijala na dionici Donji Svilaj-Kadar.

Dvogledima i vizuelnom pretragom, fokus je bio na mjestima koja su naplavljena smećem i stablima koja rijeka na pojedinim mjestima donosi u velikim količinama, a koja indiciraju da bi mogla biti i mjesta gdje će rijeka donijeti utopljenike.

Teren koji je pretraživan nalazi se ispod mjesta gdje je prijavljeno mjesto gdje su utopljenici krenuli u prelazak rijeke Save, kao i mjesto gdje je jedan od utopljenih već pronađen. Nažalost, sve aktivnosti nisu rezultirale pronalazak utopljenih.

Vrijeme na današnjoj potrazi je bilo oblačno, vjetrovito, hladno sa visokim vodostajem rijeke Save i velikim količinama stabala i smeća koje se kreće rijekom. Tokom dana padao je snijeg.

Sve današnje aktivnosti na terenu provedene su u koordinaciji sa uposlenicima Ministarstva sigurnosti BiH, AFAD-a, Granične policije BiH, Općinske službe CZ Odžak, PU Odžak, Crvenog krsta/križa Posavskog kantona i FUCZ.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuti nivo upozorenja za regiju Livna i Sarajeva zbog očekivanih niskih temperatura oko -6°C.

 

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR