Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 27./28.01.2023. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Nemamo informacije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 27.01.2023. godine.

 

Posavski kanton

Do sada je na prostoru Posavskog Kantona testirano 11029 osoba na COVID-19 od kojih je 5766 pozitivno (5603 osobe su izliječene, 163 osobe su preminule), nema aktivno  zaraženih osoba na COVID-19.

 

POPLAVE – VODOSTAJI

 

Agencija za vodno područje Jadranskog mora

Sukladno odluci o proglašenju prestanka izvanrednih mjera odbrane od poplava na poplavnim područjima rijeke Tihaljina-Mlade-Trebižat, rijeke Vrioštice općina Ljubuški, obavještavamo da su prestale izvanredne mjere odbrane od poplava na navedenim područjima dana 26.01.2023.godine.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vodostaj rijeke Une u 07:00 sati, iznosio je 56 cm, (kritična tačka je 100 cm).

Općina Sanski Most. Vodostaj rijeke Sane u 08:00 sati, iznosio je 146 cm, (kritična tačka je 380 cm).

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 199,04  m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata nivo je niži za 4 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 39,68 m3/s.

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod…………………………………            697 (pripremno stanje), jučer 700,

Bosanski Šamac………………………………            564  (normalno stanje),  jučer 573,

Orašje…………………………………………..            783  (pripremno stanje), jučer 791.

 

Zapadnohercegovački kanton

Rijeka Trebižat, vodomjerna postaja Humac, vodostaj izmjeren jutros u 08:00 sati, iznosio je 296 cm (280 cm redovna odbrana od poplave). Jučer u isto vrijeme iznosio je 299 cm. Na snazi su redovne mjere odbrane od poplava.

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Kantona je normalan.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

Vodostaji  rijeka

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:00 sati 80 cm 160 cm
Mostar 07:00 sati 342 cm 850 cm
Čapljina 07:15 sati     -119 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:15 sati 296 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:15 sati 180 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:15 sati  99  cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati 211 cm 265 cm
Jasenica Jasenica-Most 07:00 sati 95 cm 130 cm

 

Srednjobosanski kanton

Vodostaji  rijeka

Stanica Vodotok Zadnje mjerenje Vodostaj

(cm)

Trend Podaci
 

HS Gornji Vakuf

 

 

Vrbas

 

28.01.23.

07:00

 

-2 cm

  Max. zab vodostaj

233 cm 09.01.2010.

Poč. obavj. 74 cm

 

HS Bugojno

 

 

Vrbas

 

28.01.23.

07:00

 

56 cm

  Max. zab. vodostaj

184 cm 03.02.2019

Poč. obavj. 97 cm

 

HS Daljan

 

 

Vrbas

 

28.01.23.

07:00

 

55cm

  Max. zab. Vodostaj

364 cm 09.01.2010

Poč. Obavj. 109 cm

 

HS Kozluk

 

 

Vrbas

 

28.01.23.

07:00

 

-10 cm

  Max. zab. vodostaj

373 cm 10.01.2010

Poč. obavj. 174 cm

 

HS Bistrica

 

 

Bistrica

 

28.01.23.

07:00

 

24 cm

  Max. zab. vodostaj

141 cm 07.11.2016

Poč. obavj. 71 cm

 

HS Fojnica

 

 

Dragača

 

28.01.23.

07:00

 

65 cm

 

  Max.zab. vodostaj

175 cm 09.01.2010

Poč.obavj.19.01.19.

 

HS Travnik

 

 

Lašva

 

28.01.23.

07:00

 

65 cm

  Max. zab. vodostaj

135 cm 16.05.2014

Poč.obav. 16.05.2014

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Vodostaji na području BPK Goražde u jutarnjim satima su u opadanju u odnosu na prethodno izvještavanje  i ne ugrožavaju ljude i materijalna dobra. Vodostaj  rijeke Drine izmjeren na HS Goražde u 7,00 časova iznosio je 88 centimetara. Vodostaj rijeke Prače izmjeren u 7,00 časova na HS Prača iznosio je 48 centimetra. Vodostaj rijeke Koline izmjeren na HS Kolina u 08,00 časova iznosio je 47 cm.

 

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara i to:

od 15:45 do 16:10 sati u Brankovcu, gdje je gorio otpad,

od 16:10 do 16:22 sati u Liska ulici, gdje je gorjelo nisko rastinje,

od 19:50 do 20:15 sati u Zaliku, gdje je gorio otpad.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine imala je intervenciju na gašenju požara od 15:20 do 16:10 sati na Adi, gdje je gorio otpad.

 

Tuzlanski kanton

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinica imala je intervenciju na gašenju požara na lokaciji Ciljuge, gdje je gorio dimnjak na kući.

Opština Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je intervenciju na gašenju požara na lokaciji Banović Selo, gdje je gorio dimnjak na kući.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su tri manje intervencije: gašenje otpada u kontejnerima  i gašenje dimnjaka na stambenom objektu.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenice imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Bulevar Kulina bana, gdje je gorio otpad u kontejneru.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervenciju na gašenju požara u ulici 311. lahke brigade, gdje je gorio otpad u kontejneru.

 

OSTALO

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Posavski kanton

Federalna specijalizirana jedinica civlne zaštite za spašavanje na vodi, u saradnji sa spasilačkim  timom  AFAD-a iz Republike Turske, vršila je pretragu rijeke Save u cilju pronalaska tijela nestalih osoba – utopljenika. Pretraga je vršena na dionicama rijeke: Donji Svilaj – Kadar i natrag (ukupno oko 22 kilometra). Rađeno je pretraživanje sa jednim motornim čamcem s posadom.

Dionica Donji Svilaj – Šamac, rađena je sa jednim motornim čamcem.

Dionica Domaljevac – Orašje rađena je ispred tima RUCZ. Vršena je vizuelna pretraga korita i obale rijeke Save sa čamca, i sondiranje sumnjivih površina.

Po okončanju potrage, stigla je posjeta predstavnika Ministarstva Sigurnosti, da bi im se prezentovao način potrage, pretraživanja i objasnile sve poteškoće sa kojim se spasioci susreću na terenu.

Vrijeme na potrazi je bilo oblačno, vjetrovito, hladno sa visokim vodostajem rijeke Save i velikim količinama stabala i otpada koje pluta rijekom, i stvara poteškoće spasiocima pri rukovođenju motornim čamcima. Tokom dana padao je snijeg.

Aktivnosti na pretrazi protekle su uredno, ali nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali na pronalazak nestalih osoba – utopljenika. Sve aktivnosti na terenu provedene su u koordinaciji sa uposlenicima Ministarstva sigurnosti BiH, AFAD-a, Granične policije BiH, Općinske službe CZ Odžak, PU Odžak, Crvenog krsta/križa Posavskog kantona i FUCZ.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuti nivo upozorenja za regiju Livna i Sarajeva Bosne zbog očekivanih niskih temperatura oko -6°C.

                                                                     

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR