Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 26./27.01.2023. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

Nemamo informacije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 26.01.2023. godine.

 Bosansko-podrinjski kanton

Dana 26.01.2023. godine, uzorkovan je materijal na COVID-19 kod jedne osobe. Prema rezultatima testiranja nije bila pozitivna. Na području BPK Goražde zaključno sa 26.01.2023. godine, nema aktivno zaraženih osoba na COVID-19, oporavljene su 4343 osobe, 128 je preminulo.

Posavski kanton

Do sada je na prostoru Posavskog Kantona testirano 11024 osoba na COVID-19 od kojih je 5766 pozitivno (5603 osobe su izliječene, 163 osobe su preminule), nema aktivno  zaraženih osoba na COVID-19.

Kanton 10

Na području Kantona  dana  26.01.2023. godine, uzorkovan je materijal na COVID-19 kod tri osobe, prema rezultatima testiranja nema pozitivnih.

POPLAVE – VODOSTAJI

 Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vodostaj rijeke Une u 07:00 sati, iznosio je 60 cm, (kritična tačka je 100 cm).

Općina Sanski Most. Vodostaj rijeke Sane u 08:00 sati, iznosio je 152 cm, (kritična tačka je 380 cm).

 Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 199,08  m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata nivo je niži za 2 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 39,72 m3/s.

Vodostaj rijeke Spreče na HS Karanovac  u 08,00 sati iznosi 236 cm (300 cm je vodostaj kada se proglašavaju redovne mjere obrane od poplava) i u stanju je opadanja.

Grad Gračanica. Priobalno oko rijeke Spreče poplavljeno je oko 10 ha.

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod…………………………………            700 (pripremno stanje), jučer 703,

Bosanski Šamac………………………………            573  (normalno stanje),  jučer 578,

Orašje…………………………………………..            791  (pripremno stanje), jučer 799.

Zapadnohercegovački kanton

Rijeka Trebižat, vodomjerna postaja Humac, vodostaj izmjeren jutros u 07:45 sati, iznosio je 299 cm (280 cm redovna odbrana od poplave). Jučer u isto vrijeme iznosio je 312 cm. Na snazi su redovne mjere odbrane od poplava.

Kanton 10

Vodostaji rijeka i pritoka na području Kantona 10 stagniraju.

 Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Kantona je normalan.

 Hercegovačko-neretvanski kanton

 Vodostaji  rijeka

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:00 sati  85 cm 160 cm
Mostar 07:00 sati 412 cm 850 cm
Čapljina 07:15 sati    -105 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:15 sati 299 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:15 sati  195 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:15 sati  100 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati  220 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 07:00 sati 145  cm 130 cm

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Vodostaji na području BPK Goražde u jutarnjim satima su u opadanju u odnosu na prethodno izvještavanje  i ne ugrožavaju ljude i materijalna dobra. Vodostaj  rijeke Drine izmjeren na HS Goražde u 7,00 časova iznosio je 105 centimetara.Vodostaj rijeke Prače izmjeren u 7,00 časova na HS Prača iznosio je 53 centimetra. Vodostaj rijeke Koline izmjeren na HS Kolina u 07,30 časova iznosio je 49 cm.

POŽARI 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 Grad Mostar. Vatrogasna jesdinica grada Mostara imala je intervenciju od 04:05 do 04:43 sati, u Ilićkoj ulici, gdje je gorio automobil.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervenciju od 14:52 do 17:38 sati,  preko puta SP100, gdje je gorio dimnjak.

 Srednjo-bosanski kanton

 Općina Kiseljak. Vatrogasci Teritorijalne vatrogasne jedinice Kiseljak imali su intervenciju u gradskoj zoni, gdje je gorjela privatna kuća. Požar je ugašen, naobjektu je pričinjena materijalna šteta.

Općina Jajce. Vatrogasci Teritorijalne vatrogasne jedinice Jajce imali su intervenciju na gašenju požara u naselju Bare od 11:30 do 12:30 sati, gdje su gorjele podrumske prostorije u zgradi . Požar jeugašen.

 KLIZANJE TLA

 Tuzlanski kanton

Grad Gračanica. Prijavljeno je  klizište u naselju Drafnići na putu za Bijela Polja.

 ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

 Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona kvalitet zraka za dan 26.1.2023. godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje i Lukavac.  Kvalitet zraka za dan 26.01.2023 godine ne može se ocijeniti na lokalitetima Živinice, Mobilna: Srebrenik.

 OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE MREŽE

 Unsko-sanski kanton

Općina Sanski Most. Zbog kvara od 18:30 sati, u prekidu je dio 10 kV dalekovoda Bolnica (4 trafostanica).

 Srednjo-bosanski kanton

Snabdijevanje stanovništva električnom energijom na području kantona je uredno, osim u općinama gdje se vrši plansko isključivanje elektro mreže uslijed radova na redovnom održavanju elektro mreže. Dana 25/26.01.2023.godine, došlo je do nestanka električne energije usljed puknuća vodovodne cijevi  koja je prouzrokovala kratki spoj u razvodnoj ploči cijelog objekta KUCZ. Kvar je otklonjen u kasnim popodnevnim satima 26.01.2023.god.

 OSTALO

 POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Posavski kanton

Federalna specijalizirana jedinica civlne zaštite za spašavanje na vodi, u saradnji sa spasilačkim  timom  AFAD-a iz Republike Turske, vršila je pretragu rijeke Save u cilju pronalaska tijela nestalih osoba – utopljenika. Pretraga je vršena na dionicama rijeke: Donji Svilaj – Kadar, Donji Svilaj – Šamac i dinica Šamac – Domaljevac. U potrazi su učestvovali i predstavnici Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske. Aktivnosti na terenu provode se u koordinaciji sa uposlenicima Ministarstva sigurnosti BiH, AFAD-a, Granične policije BiH, Općinske službe CZ Odžak, PU Odžak, Crvenog krsta/križa Posavskog kantona i FUCZ. Potragu otežava hladno, oblačno i vjetrovito vrijeme sa visokim vodostajm rijeke Save, te velike količine stabala i smeća koje pluta rijekom i stvaraju poteškoće spasiocima pri rukovođenju motornim čamcima.

 FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuti nivo upozorenja za područje Bosne zbog očekivanih snježnih padavina. Očekuje se 5 -15 cm novog snježnog pokrivača.                                                              

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR