Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 25./26.01.2023. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Nemamo informacije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 25.01.2023. godine.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Dana 25.01.2023. godine, uzorkovan je materijal na COVID-19 kod tri osobe. Prema rezultatima testiranja nije bilo pozitivnih. Na području BPK Goražde zaključno sa 25.01.2023. godine, nema aktivno zaraženih osoba na COVID-19, oporavljene su 4343 osobe, 128 je preminulo.

 

Posavski kanton

Do sada je na prostoru Posavskog Kantona testirano 11024 osoba na COVID-19 od kojih je 5766 pozitivno (5603 osobe su izliječene, 163 osobe su preminule), nema aktivno  zaraženih osoba na COVID-19.

 

Kanton 10

Na području Kantona  dana  25.01.2023. godine, uzorkovan je materijal na COVID-19 kod šest osoba, prema rezultatima testiranja nema pozitivnih.

 

POPLAVE – VODOSTAJI

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vodostaj rijeke Une u 07:00 sati, iznosio je 62 cm, (kritična tačka je 100 cm).

Općina Sanski Most. Vodostaj rijeke Sane u 08:00 sati iznosio je 158 cm, (kritična tačka je 380 cm).

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 199,08  m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata nivo je niži za 2 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 56,27 m3/s.

Vodostaj rijeke Spreče na HS Karanovac  u 08:00 sati iznosi 289 cm (300 cm je vodostaj kada se proglašavaju redovne mjere obrane od poplava) i u stanju stagnacije je. Jučer u isto vrijeme iznosio je 322 cm.

Grad Gračanica. Prema izvještaju operativnog centra civilne zaštite Grada Gračanica, na području MZ Lohinja i MZ Pribava rijeka Spreča se izlila iz korita i poplavila oko 20 Ha poljoprivrednog zemljišta. Nema ugroženih infrastrukturnih, poslovnih ili privatnih objekata.

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod…………………………………            703 (pripremno stanje), jučer 701,

Bosanski Šamac………………………………            578  (normalno stanje),  jučer 580,

Orašje…………………………………………..            799  (pripremno stanje), jučer 799.

 

Zapadnohercegovački kanton

Rijeka Trebižat, vodomjerna postaja Humac, vodostaj izmjeren jutros u 07:45 sati, iznosio je 312 cm (280 cm redovna odbrana od poplave). Jučer u isto vrijeme iznosio je 318 cm. Na snazi su redovne mjere odbrane od poplava.

 

Kanton 10

Vodostaji rijeka i pritoka stagniraju.

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Kantona je normalan.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

Vodostaji  rijeka

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:00 sati  88 cm 160 cm
Mostar 07:00 sati 422 cm 850 cm
Čapljina 07:00 sati    -105 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:15 sati 313 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:15 sati   211 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:15 sati  102 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati  233 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 07:00 sati   105 cm 130 cm

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Vodostaji na području BPK Goražde u jutarnjim satima su u opadanju u odnosu na prethodno izvještavanje  i ne ugrožavaju ljude i materijalna dobra.

Vodostaj  rijeke Drine izmjeren na HS Goražde u 07:00 sati iznosio je 112 centimetara, jučer 114 cm,

Vodostaj rijeke Prače izmjeren u 07:00 sati na HS Prača iznosio je 56 centimetra, jučer 57 cm,

Vodostaj rijeke Koline izmjeren na HS Kolina u 07:45 sati iznosio je 50 centimetra, jučer 46 cm.

 

POŽARI 

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– u ul. Bulevar Ezhera Eze Arnautovića, gdje je gorio automobil. Požar je ugašen,

– u ul. Avde Smajlovića, gdje gori stambeni objekat. Intervencija na gašenju je toku.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervenciju na gašenju požara od 16:40 do 17:15 sati u Podbrežju, gdje je gorio kontejner sa otpadom.

 

Posavski kanton

Općina Odžak. Vatrogasna jedinica općine Odžak imala je intervenciju na gašenju požara u Odžaku, gdje je gorio automobil. Uzrok požara je neispravna istalacija, a na vozilu je nastala  šteta 100%.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je tri manje intervencije na gašenju požara, i to: dvije na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru i jednu na gašenje zapaljenog dimnjaka.

 

Tehničke intervencije

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je od 15:35 do 15:50 sati intervenciju na otvaranju stana u ulici Vokića i Lorkovića.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine imala je dvije tehničke intervencije, i to:

– od 11:00 do 12:00 sati obilazak nasipa i vodnih područja,

– od 21:00 do 22:00 sati obilazak nasipa i vodnih područja.

 

Zeničko-dobojski  kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je protivpožarno dežurstvo u Arcelor Mittal-u, Energetika,

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je intervenciju na izvlačenju vozila hitne pomoći  na lokalitetu Krsno polje.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je tehničku intervenciju na otvaranju zaglavljenih vrata.

 

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona kvalitet zraka za dan 25.01.2023. godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje i Lukavac dok je na lokalitetu Živinice odgovarao kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka. Na lokalitetu Mobilna: Srebrenik nije bilo moguće ocijeniti kvalitet zraka.

 

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE I VODOVODNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Zbog kvara od 14:15 sati, u prekidu je dio 10 kV dalekovoda Cazinka sa tri trafostanice.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Općina Pale FBIH. Od 02:30 sati došlo je prekida u snadbjevanju električnom enrgijom na dalekovodu Crijetež-Hrenovica. Ekipe su na terenu i rade na otklanjanju kvara.

 

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Zbog obilnih padavina proteklih dana na području Ljubuškog voda je zamućena, te  je prije upotrebe potrebno prokuhati.

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

Posavski kanton

Federalna specijalizirana jedinica civlne zaštite za spašavanje na vodi, u saradnji sa spasilačkim  timom  AFAD-a iz Republike Turske, vršila je pretragu rijeke Save u cilju pronalaska tijela nestalih osoba – utopljenika. Pretraga je vršena na dionicama rijeke: Donji Svilaj – Kadar, Donji Svilaj – Novi Grad i Donji Svilaj – Prud. U potrazi su učestvovali i predstavnici Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske. Aktivnosti na terenu provode se u koordinaciji sa uposlenicima Ministarstva sigurnosti BiH, AFAD-a, Granične policije BiH, Općinske službe CZ Odžak, PU Odžak, Crvenog krsta/križa Posavskog kantona i FUCZ. Potragu otežava hladno i oblačno vrijeme sa visokim vodostajm rijeke Save, te velike količine stabala i smeća koje pluta rijekom i stvara poteškoće spasiocima pri rukovođenju motornim čamcima.

 

Tuzlanski kanton

Grad Lukavac. Po zahtjevu Kantonalne uprave CZ TK, dana 25.01.2023.godine angažovana je Federalna specijalizirana jedinica za spašavanje pod vodom sa opremom, u cilju pružanja pomoći u pronalasku nestalog lica u jezeru Modrac. Po dolasku na teren stigla je informacija da je utopljenik pronađen od strane građana te pomenuta jedinica nije vršila direktnu pretragu.

                                                                     

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR