Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 24./25.01.2023. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

Nemamo informacije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 24.01.2023. godine.

 Bosansko-podrinjski kanton

Na području BPK Goražde zaključno sa 24.01.2023. godine, uzorkovan je materijal na COVID-19  kod tri osobe. Prema rezultatima testiranja nema pozitivnih osoba na COVID-19, oporavljene su 4343 osobe, 128 osoba je preminulo.

Posavski kanton

Do sada je na prostoru Posavskog Kantona testirano 11024 osoba na COVID-19 od kojih je 5766 pozitivno (5603 osobe su izliječene, 163 osobe su preminule), nema aktivno  zaraženih osoba na COVID-19.

Kanton 10

Na području Kantona  dana  24.01.2023. godine, uzorkovan je materijal na COVID-19

kod jedne osobe, prema rezultatima testiranja nema pozitivnih.

POPLAVE – VODOSTAJI

 Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vodostaj rijeke Une u 07:00 sati, iznosio je 66 cm, (kritična tačka je 100 cm).

Općina Sanski Most. Vodostaj rijeke Sane u 08:00 sati iznosio je 165 cm, (kritična tačka je 380 cm).

 Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 199,10  m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata nivo je viši za 1 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 56,30 m3/s.

Vodostaj rijeke Spreče na HS Karanovac  u 07,00 sati iznosi 322 cm (300 cm je vodostaj kada se proglašavaju redovne mjere obrane od poplava) i u stanju stagnacije je.

Općina Doboj Istok. Rijeka Spreča se izlila iz korita i poplavila oko 10 ha poljoprivrednog zemljišta u zoni između rijeke Spreče i magistralne ceste M4.

Grad Gračanica. Rijeka Spreča se izlila iz korita i priobalno poplavila, cca 20 ha poljoprivrednog zemljišta.

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod…………………………………            701 (pripremno stanje), jučer 696,

Bosanski Šamac………………………………            580  (normalno stanje),  jučer 576,

Orašje…………………………………………..            799  (pripremno stanje), jučer 799.

Zapadnohercegovački kanton

Rijeka Trebižat, vodomjerna postaja Humac, vodostaj izmjeren jutros u 07:45 sati sati, iznosio je 318 cm (280 cm redovna odbrana od poplave). Jučer u isto vrijeme iznosio je 333 cm. Na snazi su izvanredne mjere obrane od poplava.

 Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Kantona je normalan.

 Hercegovačko-neretvanski kanton

 Vodostaji  rijeka

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:00 sati        93 cm 160 cm
Mostar 07:00 sati      475 cm 850 cm
Čapljina 07:15 sati        -94 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:15 sati      318 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:15 sati      224 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:15 sati      102 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati      249 cm 265 cm
Jasenica Jasenica-Most 07:15 sati      105 cm 130 cm

 Srednjobosanski kanton

 SLIV  RIJEKE  VRBAS  I  BOSNA – vodostaji u opadanju

Stanica Vodotok Zadnje mjerenje Vodostaj

(cm)

Trend Podaci
 

HS Gornji Vakuf

 

 

Vrbas

 

24.01.23.

07:00

 

3 cm

  Max. zab vodostaj

233 cm 09.01.2010.

Poč. obavj. 74 cm

 

HS Bugojno

 

 

Vrbas

 

24.01.23.

07:00

 

68 cm

  Max. zab. vodostaj

184 cm 03.02.2019

Poč. obavj. 97 cm

 

HS Daljan

 

 

Vrbas

 

24.01.23.

07:00

 

71 cm

  Max. zab. Vodostaj

364 cm 09.01.2010

Poč. Obavj. 109 cm

 

HS Kozluk

 

 

Vrbas

 

24.01.23.

07:00

 

1 cm

  Max. zab. vodostaj

373 cm 10.01.2010

Poč. obavj. 174 cm

 

HS Bistrica

 

 

Bistrica

 

24.01.23.

07:00

 

32 cm

  Max. zab. vodostaj

141 cm 07.11.2016

Poč. obavj. 71 cm

 

HS Fojnica

 

 

Dragača

 

24.01.23.

07:00

 

69 cm

 

  Max.zab. vodostaj

175 cm 09.01.2010

Poč.obavj.19.01.19.

 

HS Travnik

 

 

Lašva

 

24.01.23.

07:00

 

68 cm

  Max. zab. vodostaj

135 cm 16.05.2014

Poč.obav. 16.05.2014

 Bosansko-podrinjski kanton

Vodostaji na području BPK Goražde u jutarnjim satima su u opadanju u odnosu na prethodno izvještavanje  i ne ugrožavaju ljude i materijalna dobra. Vodostaj  rijeke Drine izmjeren na HS Goražde u 7,00 časova iznosio je 114 centimetara.Vodostaj rijeke Prače izmjeren u 7,00 časova na HS Prača iznosio je 57 centimetra. Vodostaj rijeke Koline izmjeren na HS Kolina u 08,00 časova iznosio je 46 cm.

KLIZANJE TLA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Dana 24.01.2023. oko 15:00 sati,  iz GOC Mostar doznajemo da se u MZ Blagaj, na lokalitetu Gornjih Vranjevića, zaseok Čomori, pojavilo klizište (odron puta). Izlaskom ekipe Odsjeka CZ Mostar na lice mjesta ustanovljeno je da je urušen prilazni put prema kućama u zaseoku Čomori, u dužini od oko 100 m. Put je u potpunosti neupotrebljiv i naselje je u putnoj u blokadi. Upoznate su nadležne službe Grada radi daljeg postupanja i otklanjanja nastalih poteškoća.

 POŽARI 

 Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervenciju na gašenju požara  na lokaciji Ozimice, gdje je gorio otpad u kontejneru.

Hercegovaćko-neretvanski kanton

Grad Konjic. Vatrogasna jedinica grada Konjica imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 19:00 do 19:50 sati, gdje su gorila ulazna vrata na stanu u soliteru, u ulica Kolonija, te

– od 20:10 do 21:00 sati, gdje je gorio dimnjak u zgradi kod Gradske pijace.

Općina Jablanica.  Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervencije na gašenju požara  i to:

– od 09:18 do 10:15 sati, gdje je gorio kontejner sa otpadom u Glogošnici, te

– od 13:30 do 14:10 sati, gdje je gorio dimnjak u ulici Trg oslobođenja.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je dvije intervenciju na gašenju požara dimnjaka u ulicama Nesiba Malkića i Put Ilinčica. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su pet manjih intervencija  i to: tri na gašenju zapaljenih automobila, jednu na gašenju zapaljenog dimnjaka i jedan izlazak na lice mjesta po dojavi da se u privatnoj kući pojavio dim.

 Tehničke intervencije

 Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je tehničku intervenciju uklanjanja stabla sa putne komunikacije u mjestu Gornja Koprivna.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je tehničku intervenciju uklanjanja stabla sa putne komunikacije u mjestu Vidovska.

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine imala je dvije tehničke intervencije i to:

– od 16:00 do 17:00 sati, obilazak nasipa i vodnih područja, te

– od 22:00 do 23:00 sati, obilazak nasipa i vodnih područja.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

 Tuzlanski kanton

Kvalitet zraka za dan 24.1.2023.. godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver BKC Bukinje i Lukavac dok je na lokalitetu  Živinice odogovarao kvalitetu prekomjernog zagađena zraka. Na lokalitetu  Mobilna – Srebrenik nije bilo moguće ocijeniti kvalitet zraka.

 Kanton Sarajevo

Na području Kantona Sarajevo i dalje je na snazi epizoda “Pripravnost”, zbog prekomjernog zagađenja zraka.

 OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE MREŽE

 Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Od 20:30 sati, zbog kvara u prekidu je dio dalekovoda Miostrah sa devet trafostanica.

 Zapadnohercegovački kanton

Iz vodoprivrednih preduzeća na području Kantona vodoopskrba  je uredna, ali  zbog obilnih padavina voda je zamućena na području Ljubuškog, te  je prije uporabe potrebno prokuhati.

 OSTALO

 POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Posavski kanton

Federalna specijalizirana jedinica civlne zaštite za spašavanje na vodi, u saradnji sa spasilačkim  timom  AFAD-a iz Republike Turske, vršila je pretragu rijeke Save u cilju pronalaska tijela nestalih osoba – utopljenika. Pretraga je vršena na dionicama rijeke: Donji Svilaj – Kadar i Donji Svilaj – Novi Grad. Aktivnosti na terenu provode se u koordinaciji sa uposlenicima Ministarstva sigurnosti BiH, AFAD-a, Granične policije BiH, Općinske službe CZ Odžak, PU Odžak, Crvenog krsta/križa Posavskog kantona i FUCZ. Potragu otežava hladno i oblačno vrijeme sa visokim vodostajm rijeke Save, te velike količine stabala i smeća koje pluta rijekom i stvara poteškoće spasiocima pri rukovođenju motornim čamcima.

 FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 Visina snijega u 07 sati (cm): Bjelašnica 129, Ivan Sedlo 47, Bihać 12, Sarajevo-Bjelave 12, Bugojno 8, Mrkonjić Grad 8, Sanski Most 7, Livno 6.

 Temperature zraka izmjerene u 07:00 sati (°C): Bjelašnica -7; Livno -4; Ivan Sedlo, Široki Brijeg, Sokolac i Stolac -2; Bugojno i Sarajevo 0; Banja Luka, Drvar, Gradačac, Prijedor, Sanski Most i Tuzla 1; Doboj i Zenica 2; Trebinje 4; Mostar i Neum 7°C.

 

  FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR