Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 23./24.01.2023. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Nemamo informacije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 23.01.2023. godine.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Na području BPK Goražde zaključno sa 23.01.2023. godine, uzorkovan  je materijal na Covid-19 kod pet osoba. Prema rezultatima testiranja nema pozitivnih osoba na COVID-19., oporavljene su 4343 osobe, 128 osoba je preminulo.

 

Posavski kanton

Do sada je na prostoru Posavskog Kantona testirano 11023 osoba na COVID-19 od kojih je 5766 pozitivno (5603 osobe su izliječene, 163 osobe su preminule), nema aktivno  zaraženih osoba na COVID-19.

 

POPLAVE – VODOSTAJI

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vodostaj rijeke Une u 07:00 sati, iznosio je 70 cm, (kritična tačka je 100 cm).

Općina Sanski Most. Vodostaj rijeke Sane u 08:00 sati iznosio je 171 cm, (kritična tačka je 380 cm).

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 199,09  m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata nivo je niži za 11 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 56,27 m3/s.

Vodostaj Spreče na HS Karanovac  u 07,00 sati iznosi 287 cm (300 cm je vodostaj kada se proglašavaju redovne mjere obrane od poplava) i u stanju je stagnacije.

Grad Gračanica. Rijeka Spreča se izlila i priobalno poplavila,  cca 10 ha poljoprivrednog zemljišta u Donjoj Lohinji – MZ Pribava.

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod…………………………………            696 (pripremno stanje), jučer 686,

Bosanski Šamac………………………………            576  (normalno stanje),  jučer 576,

Orašje…………………………………………..            799  (pripremno stanje), jučer 804.

 

Zapadnohercegovački kanton

Rijeka Trebižat, vodomjerna postaja Humac, vodostaj izmjeren jutros u 07:45 sati sati, iznosio je 333 cm (280 cm redovna odbrana od poplave) s trendom opadanja od – 1 cm. Jučer u isto vrijeme iznosio je 324 cm. Na snazi su izvanredne mjere obrane od poplava.

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Kantona je normalan.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

Vodostaji  rijeka

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:00 sati 102 cm 160 cm
Mostar 07:00 sati     456 cm 850 cm
Čapljina 07:15 sati   – 89 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:15 sati     334 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:15 sati     226 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:15 sati  104 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati      266 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 07:15 sati      150 cm 130 cm

 

Srednjobosanski kanton

 

SLIV  RIJEKE  VRBAS  I  BOSNA – vodostaji u opadanju

Stanica Vodotok Zadnje mjerenje Vodostaj

(cm)

Trend Podaci
 

HS Gornji Vakuf

 

 

Vrbas

 

24.01.23.

07:00

 

3 cm

Max. zab vodostaj

233 cm 09.01.2010.

Poč. obavj. 74 cm

 

HS Bugojno

 

 

Vrbas

 

24.01.23.

07:00

 

68 cm

Max. zab. vodostaj

184 cm 03.02.2019

Poč. obavj. 97 cm

 

HS Daljan

 

 

Vrbas

 

24.01.23.

07:00

 

71 cm

Max. zab. Vodostaj

364 cm 09.01.2010

Poč. Obavj. 109 cm

 

HS Kozluk

 

 

Vrbas

 

24.01.23.

07:00

 

1 cm

Max. zab. vodostaj

373 cm 10.01.2010

Poč. obavj. 174 cm

 

HS Bistrica

 

 

Bistrica

 

24.01.23.

07:00

 

32 cm

Max. zab. vodostaj

141 cm 07.11.2016

Poč. obavj. 71 cm

 

HS Fojnica

 

 

Dragača

 

24.01.23.

07:00

 

69 cm

 

Max.zab. vodostaj

175 cm 09.01.2010

Poč.obavj.19.01.19.

 

HS Travnik

 

 

Lašva

 

24.01.23.

07:00

 

68 cm

Max. zab. vodostaj

135 cm 16.05.2014

Poč.obav. 16.05.2014

 

  Bosansko-podrinjski kanton

Vodostaji na području BPK Goražde u jutarnjim satima su u opadanju u odnosu na prethodno izvještavanje  i ne ugrožavaju ljude i materijalna dobra. Vodostaj  rijeke Drine izmjeren na HS Goražde u 7,00 časova iznosio je 117 centimetara.Vodostaj rijeke Prače izmjeren u 7,00 časova na HS Prača iznosio je 56 centimetra. Vodostaj rijeke Koline izmjeren na HS Kolina u 07,45 časova iznosio je 50 cm.

 

SNJEŽNE PADAVINE 

 

Unsko-sanski kanton

Svi magistralni i regionalni putevi na području Kantona su prohodni. Zbog snijega na kolovozu saobraćaj se odvija usporeno.

 

POŽARI 

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervenciju na gašenju požara u Ulici Meše selimovića, gdje je gorio dimnjak.

 

Hercegovaćko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 17:10 do 17:30 sati  na M-17 kod Vele Laba, gdje je gorio otpad.

Grad Stolac. Vatrogasna jedinica grada Stoca imala je intervencije na gašenju požara i to:

  • od 12:15 do 13:15 sati gdje je gorio dimnjak u ulici Humska bb, te
  • od 13:45 do 14:15 sati gdje je gorio devastirani objekat autobusne stanice u ulici S.Radića.

Općina Čitluk.  Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je intervenciju na gašenju požara od 15:40 do 16:40 sati u ulici Ivana Pavla II, gdje je gorio stambeni objekat.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle imala je intervenciju na gašenju požara dimnjaka kuće na lokaciji Obodnica br.23.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zavidovići. Vatrogasna jedinica  grada Zavidovići imala je intervenciju na gašenju požara u stanu na II spratu (treća etaža). Povrijeđenih lica nije bilo, dok je na stambenom objektu pričinjena veća materijalna šteta.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je jednu intervenciju na gašenju manjeg požara u sobi privatne kuće.

 

Tehničke intervencije

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća je imala dvije tehničke intervencije, i to na uklanjanju snijega sa krova gradske uprave, te uklanjanju drveta sa prilaza stambenog objekta.

Grad Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica grada Bosanska Krupa imala je tehničku intervenciju uklanjanja drveta sa putne komunikacije u Ulici Branilaca grada.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je četiri tehničke intervencije uklanjanja drveta sa putne komunikacije u mjestima Todorovo, Podzvizd, Glinica i Trnovo.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine imala je četiri tehničke intervencije i to:

  • od 07:00 do 07:55 sati, na obilasku nasipa i vodenih površina,
  • od 13.00 do 13:05 sati, na obilasku nasipa i vodenih površina,
  • od 17:00 do 17:45 sati, na obilasku nasipa i vodenih površina, te
  • od 16:25 do 16:40 sati, na sapiranju kolnika od ulja zbog prometne nezgode ulici A. Starčevića.

Grad Konjic. Vatrogasna jedinica grada Konjica imala je dvije tehničke intervencije i to:

  • od 09:00 do 10:30 sati, na uklanjanju stabla sa puta u mjestu Memidžani, te
  • od 13:00 do 16:00 sati, na čišćenju snijega na gradskom stadionu.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je tehničku intervenciju od 13:15 do 14:00 sati, na izvlačenju auta iz snijega u Čeharima.

 

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Kvalitet zraka za dan 23.01.2023 godine ne može se ocijeniti na lokalitetu Mobilna: Srebrenik. Dok je odgovarao kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac. Kvalitet zraka za dan 23.01.2023 godine odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetu Živinice.

 

Kanton Sarajevo

Na osnovu praćenja kvaliteta zraka, kao i prognoziranih vremenskih prilika, Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor primjene Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo proglasilo je jučer, 23.01.2023. godine, epizodu “Pripravnost” za područje Kantona Sarajevo.

 

OŠTEĆENJE VODOVODNE i ELEKTRIČNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Zbog vremenskih neprilika (usljed snijega i sniježnih padavina) bilo je prekida u isporuci električne energije. Većina kvarova je otklonjena, trenutno su još u prekidu:

– u općini Sanski Most u kvaru je trafostanica Bošnjaci 2 i dio dalekovoda Podvidača,

– u gradu Bosanska Krupa bez napona su dvije trafostanice PC Gradnja, te

– u gradu Cazinu u kvaru je dio dalekovoda Miostrah.

 

Zapadnohercegovački kanton

Iz vodoprivrednih poduzeća na području naše Županije doznajeno da je vodoopskrba uredna, ali  zbog obilnih padalina voda je zamućena na području Ljubuškog, pa ju je prije uporabe potrebno prokuhati.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Obavljajući redovne zadatke na dvije lokacije na području općine Novi Grad Sarajevo i grada Goražde timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 2 eksplozivna sredstva.

 

OSTALO

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Posavski kanton

Federalna specijalizirana jedinica civlne zaštite za spašavanje na vodi, u saradnji sa spasilačkim  timom  AFAD-a iz Republike Turske, vršila je pretragu rijeke Save u cilju pronalaska tijela nestalih osoba – utopljenika. Pretraga je vršena na dionicama rijeke: Donji Svilaj – Kadar i Donji Svilaj – Novi Grad. Aktivnosti na terenu provode se u koordinaciji sa uposlenicima Ministarstva sigurnosti BiH, AFAD-a, Granične policije BiH, Općinske službe CZ Odžak, PU Odžak, Crvenog krsta/križa Posavskog kantona i FUCZ. Potragu otežava hladno i oblačno vrijeme sa visokim vodostajm rijeke Save.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Visina snijega u 07 sati (cm): Bjelašnica 129; Ivan Sedlo 44; Bihać 28; Sarajevo-Bjelave 13; Bugojno 11, Mrkonjić Grad, Sanski Most 9; Livno 6.

Količine padavina u protekla 24 sata (mm): Bjelašnica 6; Livno 8; Bugojno 4; Ivan Sedlo 3; Gradačac 5; Sarajevo-Bjelave 3; Mostar 5; Tuzla 6; Zenica1.

Temperature zraka izmjerene u 07:00 sati (°C): Bjelašnica -5; Livno -4; Drvar, Sarajevo i Široki Brijeg 0; Bihać, Bugojno, Ivan Sedlo, Prijedor i Sanski Most 1; Banja Luka, Stolac, Tuzla i Zenica 2; Bijeljina, Doboj i Gradačac 3; Trebinje 5; Mostar 6; Neum 7°C.

 

 

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR