Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 28./29.03.2023. godine, do 10:00 sati

POŽARI 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Vukovarska, gdje je gorio dimnjak na stambenom objektu.

Grad Gradačac. Vatrogasna jedinica grada Gradačca imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Međeđi Gornjoj, gdje je gorio krov na stambenom objektu.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara na Čulama i Bijelom Polju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara na Gradini, gdje je gorio otpad u kontejneru, te jednu intervenciju u mjestu Dračevu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je intervenciju na gašenju požara na Garištima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Neum. Vatrogasna jedinica općine Neum imala je intervenciju na gašenju požara od 16:30 do 17:40 sati, kod sela Dobrovo, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Unsko-sanski kanton

Grad Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica grada Bos.Krupa imala je intervenciju na gašenju požara od 20:35 do 21:15 sati, u mjestu Vranjska, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna služba općine Velika Kladuša imala je intervenciju na gašenju požara  od 19:45 do 20:20 sati, u mjestu Podzvizd, gdje je gorio drveni stub.

 Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je 4 manje intervencije: gašenje dimnjaka na privatnom stambenom objektu (1), gašenje niskog rastinja (1) i gašenje kontejnera sa otpadnim materijalom (2).

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a indeks kvalitete zraka u 07:00 sati iznosio je u Mostaru 15 , a na Ivan Sedlu 28, što pokazuje da je zrak dobre kvalitete.

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona kvalitet zraka za dan 28.03.2023 godine ne može se ocijeniti na lokalitetima BKC, Živinice, Mobilna: Srebrenik. Kvalitet zraka za dan 28.03.2023 godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, Lukavac.

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 Obavljajući redovne zadatke na osam lokacija na području općina Centar- Sarajevo, Fojnica, Glamoč, Hadžići, Orašje i gradova Gradačac, Goražde, Mostar timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 11 eksplozivnih sredstava i streljivo 75 komad.

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Visina snijega u 08 sati (cm): Bjelašnica 120; Han Pijesak 6.

Količine padavina u protekla 24 sata (mm): Sarajevo-Bjelave 2; Han Pijesak, Rudo, Višegrad 1.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR