Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 27./28.12.2022.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

Nemamo informacije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 27.12.2022. godine.

 Bosansko-podrinjski kanton

Dana 27.12.2022. godine, uzorkovan je materijal kod 16 osoba. Završena su testiranja i prema rezultatima  nema  osoba  pozitivnih   na COVID- 19.

Zaključno sa  27.12.2022.godine, na području BPK Goražde  nema aktivno  zaraženih osoba na COVID-19.

Posavski kanton

Do sada je na prostoru Posavskog kantona na COVID-19, testirano 10989 osoba, od kojih je 5756 pozitivno  (5591 osoba je izliječeno, 162 osobe  preminule), nema aktivnih osoba.

Kanton 10

Dana 27.12.2022. godine, uzorkovan je materijal kod četiri osobe. Završena su testiranja i prema rezultatima  nema  osoba  pozitivnih  na COVID- 19.

 POPLAVE – VODOSTAJI

 Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 199,12  m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata nivo je niži za 1 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 16,2 m3/s.

 Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod…………………………………            610 (pripremno stanje), jučer 629,

Bosanski Šamac………………………………            452 (normalno stanje),  jučer 474,

Orašje…………………………………………..            670 (pripremno stanje), jučer 690.

 POŽARI 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Ozimice II B11, gdje je gorio podrum u zgradi.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je intervenciju na gašenju požara od 19:12 do 19:52 sati, na lokaciji Banjalučka ulica, gdje je gorio dimnjak.

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervenciju na gašenju   požara od 17:15 do 17:25 sati, u naselju Centar II, gdje je gorio otpad.

 Kanton Sarajevo

Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su dvije intervencije na gašenju požara od toga jednu veću i jednu manju intervenciju.

Veću intervenciju imali su dana, 27.12.2022. godine u 09:38 sati, u ul. Trg Oteškog bataljona br. 54., općina Ilidža, gdje je došlo do požara u stanu, na VII spratu stambene zgrade. Požar je likvidiran u 11:15 sati. U gašenju požara učestvovalo je 13 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila. Nije bilo povrijeđenih lica. Pričinjena je materijalna šteta. Manja intervencija je bila na gašenju zapaljenog dimnjaka.

 Srednjobosanski kanton

Općina Jajce. Vatrogasci TVJ Jajce imali su jednu intervenciju na gašenju požara u naselju Donja Katina, gdje je gorio dimnjak na stambenom objektu. Požar je ugašen.

Općina Vitez. Vatrogasci DVD Stari Vitez imali su jednu intervenciju na gašenju požara u mjestu Počulica, gdje je gorio dimnjak na stambenom objektu. Požar je ugašen

OŠTEĆENJE VODOVODNE I ELEKTRIČNE MREŽE

 Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Zbog kišnih padavina došlo je do zamućenja vode, te se i dalje preporučuje korisnicima da zbog pojave mutnoće na izvorištima iz preventivnih razloga prokuhavaju vodu prije upotrebe za piće.

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čitluk. Od strane Javnog  poduzeća  Elektro-privreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne, dobili smo informaciju da  je od sinoć bez struje ostalo naselje Hamzići, općina Čitluk zbog kvara na dalekovodu.            

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR