Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 28./29.12.2022.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Nemamo informacije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 28.12.2022. godine.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Dana 28.12.2022. godine, uzorkovan je materijal kod jedne osobe. Prema rezultatima  nema  osoba  pozitivnih  na COVID- 19. Zaključno sa 28.12.2022.godine, na području BPK Goražde nema aktivno zaraženih osoba na COVID-19.

 

Posavski kanton

Do sada je na prostoru Posavskog kantona na COVID-19, testirano 10992 osobe, od kojih je 5759 pozitivno  (5591 osoba je izliječena, 162 osobe su  preminule). Trenutno su aktivne tri osobe.

 

POPLAVE – VODOSTAJI

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 199,13  m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata nivo je viši za 2 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 16,2 m3/s.

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod…………………………………            585 (pripremno stanje), jučer 610,

Bosanski Šamac………………………………            433 (normalno stanje),  jučer 452,

Orašje…………………………………………..            654 (pripremno stanje), jučer 670.

 

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervenciju na gašenju požara od 02:20 do 04:15 sati u mjestu Gradina, gdje je gorjela porodična kuća. Požar je ugašen. Nije bilo povrijeđenih, pričinjena je veća  materijalna šteta.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Bugojno. Dobrovoljno vatrogasno društvo Bugojno imalo je intervenciju na gašenju požara u ul. Wagnerova, gdje je gorio otpad u kontejneru. Požar je ugašen.

Općina Vitez. Dobrovoljno vatrogasno društvo Stari Vitez imalo je intervenciju na gašenju požara u mjestu Stari Vitez, gdje je gorio dimnjak stambenog objekta. Požar je ugašen.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– od 16:20 do 16:35 sati, gorio otpad pokraj puta M-17, kod „Velelaba“,

– od 17:05 do 17:55 sati, gorio otpad u Vrapčićima.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara od 11:42 do 12:25 sati u Tasovčićima, gdje je gorio podrum obiteljske kuće.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Karaulsko polje, gdje je gorio dimnjak. Požar je ugašen. Pričinjena je manja materijalna šteta.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je pet manjih intervencije na gašenju požara, i to: dvije na gašenju zapaljenog smeća, jednu

 

Tehničke intervencije

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je dvije tehničke intervencije, i to:

– sapiranje odvodnih cijevi u MZ Mali Lug,

– obrezivanje drveća u ulici V korpusa.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je tehničku intervenciju na otvaranju zaglavljenih vrata.

 

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

 

Kanton Sarajevo

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je 28.12.2022.godine, uzimajući u obzir trenutno stanje kvaliteta zraka, koje je tokom jučerašnjeg dana značajno poboljšano, prema odredbama Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, ukinulo je  epizodu „Pripravnost“ u zonama A, B, C i D.

 

Tuzlanski kanton

Kvalitet zraka za dan 28.12.2022.godine nije se mogao ocijeniti na lokalitetima Skver, BKC i Mobilna: Srebrenik. Kvalitet zraka odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Bukinje i Lukavac, a na lokalitetu Živinice odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka.

 

OŠTEĆENJE VODOVODNE I ELEKTRIČNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Zbog kišnih padavina došlo je do zamućenja vode, te se i dalje preporučuje korisnicima da zbog pojave mutnoće na izvorištima iz preventivnih razloga prokuhavaju vodu prije upotrebe za piće.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR