Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 26./27.12.2022.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

Nemamo informacije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 26.12.2022. godine.

 Bosansko-podrinjski kanton

Dana 26.12.2022. godine, uzorkovan je materijal kod pet osoba.  Završena su testiranja i prema rezultatima  nema   osoba   pozitivnih   na COVID- 19.

Zaključno sa  26.12.2022.godine, na području BPK Goražde  nema aktivno  zaraženih osoba koronavirusom COVID-19.

Posavski kanton

Do sada je na prostoru Posavskog kantona na COVID-19, testirano 10986 osoba, od kojih je 5753 pozitivno  (5591 osoba je izliječeno, 162 osobe  preminule), nema aktivnih osoba.

POPLAVE – VODOSTAJI

 Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 199,12  m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata nivo je niži za 4 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 16,2 m3/s.

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod…………………………………            629 (pripremno stanje), jučer 651,

Bosanski Šamac………………………………            474 (normalno stanje),  jučer 493,

Orašje…………………………………………..            690 (pripremno stanje), jučer 712.

 POŽARI 

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervenciju na gašenju požara od 02:20 do 06:15 sati, u mjestu Gornja Vidovska, gdje je gorio  napušteni objekat. Požar je ugašen, na objektu je pričinjena veća materijalna šteta.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je jednu veću i pet manjih intervencija na gašenju požara.

Požar koji je trenutno aktivan u naselju Bjelave desio se na privatnoj kući u ulica Sepetarevac. Dojava o požaru zaprimljena je u 07:39 sati. Tri ekipe vatrogasaca (11 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila) su stigle na lice mjesta u 07:46 sati i pristupile gašenju požara. Detaljnije informacije bit će poznate nakon povratka vatrogasnih ekipa sa terena.

Pored navedene veće intervencije Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je pet manjih intervencija na gašenju požara otpadnog materijala u kontejnerima, te jednu intervenciju na gašenju kablova za električnu energiju na otvorenom prostoru.

Srednjo-bosanski kanton

Općina Kiseljak. Vatrogasci PVJ Kiseljak imali su intervenciju na gašenju požara u mjestu Gromiljak, gdje je gorjela kuća. Požar je ugašen, na objektu je pričinjena veća materijalna šteta.

 ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

 Tuzlanski kanton

Kvalitet zraka

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK kvalitet zraka za dan 26.12.2022. godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Bukinje i Lukavac dok je na lokalitetu BKC i Živinice odogovarao kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetima Skver i Mobilna.U  Srebreniku nije bilo moguće ocijeniti kvalitet zraka.

OŠTEĆENJE VODOVODNE I ELEKTRIČNE MREŽE

 Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Zbog kišnih padavina došlo je do zamućenja vode, te se i dalje preporučuje korisnicima da zbog pojave mutnoće na izvorištima iz preventivnih razloga prokuhavaju vodu prije upotrebe za piće.

                          

  FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR