Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 27./28.06.2023. godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, u izvještajnom periodu imali su ukupno tri intervencije od čega jednu veću.

Veća intervencija je prijavljena u 11:58 sati u ulici Radnička br. 96, gdje je došlo do požara na  krovu kuće. U akciji gašenja je učestvovalo 12 vatrogasaca sa tri vozila. Požar je lokalizovan u 12:17 sati, a u potpunosti likvidiran u 14:00 sati. Osim materijalne štete, nije bilo povrijeđenih.

Preostale dvije intervencije se odnose na gašenje zapaljenog kontejnera sa otpadom i jedna na asistenciju pri tankovanju goriva.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 10:40 do 11:30 sati kod Avijatičarskog mosta, gdje je  gorjela trava i nisko rastinje,

– od 11:37 do 12:15 sati u Ortiješu, gdje je gorjela trava,

– od 21:35 do 21:50 sati na Šehovini, gdje je gorjela trava,

– od 22:05 do 23:00 sati na Bišću Polju, gdje je gorjela trava.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara od 21:55 do 22:50 sati u Šuškovom naselju, gdje je  gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Stolac. Vatrogasna jedinica grada Stoca imala je intervenciju na gašenju požara od 16:30 do 19:30 sati na Prenju, gdje je  gorjela trava i nisko rastinje.

 

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 14:05 sati u ulici 10. Septembra, gdje je gorjelo putničko vozilo,

– od 00:10 sati u krugu površinskog kopa Grivice, gdje je gorio teški kamion-damper.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bosanska Krupa.Vatrogasna jedinica grada Bosanska Krupa imala je intervenciju na gašenju požara od 20:20 do 21:20 sati u mjestu Hodžinac,gdje je gorjela trava.

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je intervenciju na gašenju požara od 23:00 do 01:00 sati u Ul. Fra Didaka Buntića, gdje je gorio ugostiteljski objekat. Požar su gasila 4 vatrogasca s dva vozila. Na objektu je pričinjena veća materijalna šteta.

 

OŠTEĆENJA ELEKTRIČNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać.

– Dalekovod 10kV Orašac-Ćukovi od 16:45 do 06:00 sati bio u prekidu zbog kvara.

– Dalekovod 10kV Seperacija-Pritoka-Golubić bio u prekidu od 17:28 do 22:00 sati.

 

Kanton 10

Grad Livno. Dana 28.06.2023.god. je došlo do ispadanja iz napona 10 kV dalekovoda Bila i Pilana (općina Livno) u vremenu od 06.00h-09.15h.   

 

OSTALO

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuti meteoalarm za veći dio Bosne i Hercegovine zbog moguće grmljavine.

 

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR