Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 25./26.10.2023. godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to: na gašenju automobila u ul. Ibre Pašića, te na gašenju porodične kuće u naselju Plane.

Grad Živinice. Vatrogasna jednica grada Živinice imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Toplička br.218. na porodičnoj kući. Na teren zajedno sa vatrogasnom jednicom Živinice je izašla i ekipa iz Elektrodistribucije zbog naznaka da je požar izazvan kvarom na elektroinstalacijama. Požar je brzo lokalizovan i ugašen, bez većih šteta, i bez širenja na druge objekte.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Grad Goražde. Profesionalna vatrogasna jedinicagrada Goražda imala je intervenciju na gašenju požara na divljoj deponiji otpada na lokalitetu Lug. Odmah po dojavi u 13:35 sati, jedno vozilo i dva vatrogasca  izlaze na lice mjesta te provode akciju gašenja požara i istu završavaju u 14:15 sati.

Aktivirao se požar na gradskoj  deponiji smeća lokalitetu Šišeta (od 14.10.2023.). Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice grada Goražda sa jednim vatrogasnim vozilom i dva vatrogasca vršili su natapanje, gašenje deponije u vremenskom terminu od 16:55 do 18:40 sati.

 

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervenciju na gašenju  požara od 15:06 do 17:05 sati, u mjestu Glinica, gdje je gorio stambeni objekat-kuća.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jednica grada Zenice imala je intervenciju na gašenju požara u ul Uzunovića Put, gdje je gorio otpad.

 

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na pet lokacija na području općina Pale FBiH, Tomislavgrad, Donji Vakuf, Čelić i Odžak, timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 6 eksplozivnih sredstava.

 

OSTALO

 

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuti nivo upozorenja za područja, centralne, sjeverne i sjeverozapadne Bosne  zbog mogućih udara vjetra brzine 40-60 km/h.

 

 

 

  

                                           FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR