Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 25./26.08.2023. godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je jednu veću intervenciju na gašenju požara dana, 25.08.2023. godine, u 18:08 sati, u ulici Krivoglavci br.3, općina Vogošća, gdje je gorio pomoćni objekat-štala. U akciji gašenja požara je učestvovalo 11 vatrogasaca sa četiri vozila. Požar je lokalizovan u 18:31 sati, a u potpunosti likvidiran u 23:16 sati.

Osim toga imali su i pet manjih intervencija na gašenju požara, i to: dvije na gašenju zapaljenih automobila, jednu na gašenju zapaljenog otpada na otvorenom prostoru, jednu na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru i jedno kontrolisano spaljivanje dimnjaka.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 22:06 do 22:20 sati u Ul.A.Starčevića, gdje je gorio otpad.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara od 07:30 do 09:05 sati u Svitavi, gdje je gorio manji dio šume i smeće.

Grad Konjic. Vatrogasna jedinica grada Konjica imala je intervenciju na gašenju požara od 13:29 do 14:10 sati u naselju Tušćica, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

Posavski kanton

Grad Orašje. Vatrogasna jedinica grada Orašje imala je dvije  intervencije na gašenju požara i to jednu na gradskoj deponiji smeća i jednu na  rubnom dijelu kanala, kraj magistralnog putu, gdje je gorela niska trava.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervenciju od 23:00 do 23:30 sati u mjestu Mala Lisa, gdje je gorio ventilator u stanu.

 

Tehničke intervencije

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvije tehničke intervencije, i to:

– od 02:20 do 02:50 sati, zatvaranje vode u stanu u Ul.G.Vukovića,

– od 06:50 do 07:20 sati, intervencija  nakon prometne nezgode u Vrapčićima.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je dvije tehničke intervencije, i to:

– od 09:30 do 13:45 sati, pilanje i uklanjanje stabla zbog prijetnje padanjem na obiteljsku kuću u Strugama,

– od 20:20 do 20:35 sati, obilazak odlagališta u Adi.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo  imala je tehničku intervenciju na otvaranju zaglavljenih vrata.

 

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 07:00 sati iznosio je 58 u Mostaru, a  na Ivan Sedlu 63, što ukazuje da zrak nije zdrav za osjetljive skupine.

 

Aktivnosti na pružanju međunarodne pomoći Republici Sloveniji

Operativne snage zaštite i spašavanja iz Federacije BiH sa ljudstvom i teškim mašinama koje su angažovane od 13.08.2023.godine na pružanju pomoći stanovništvu Republike Slovenije u područjima pogođenim poplavom jučer su zavšili svoje aktivnosti. Tokom jučerašnjeg dana pripadnici tima sa teškim mašinama i ljudstvom obavljali su zadatke u skraćenom vremenskom periodu zbog priprema koje su morali izvršiti za današnji povratak.

 

 FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Narandžasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine, zbog očekivanih visokih dnevnih termperatura, koje je na snazi do 27.08.2023.godine. Maksimalne temperature zraka između 33 i 40 °C, lokalno u sjevernim područjima Bosne i u unutrašnjosti Hercegovine i do 42 °C.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR