Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 24./25.08.2023. godine, do 10:00 sati

POŽARI

 Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su tri manje požarne intervencije i to: jedna intervencija na gašenju električnog brojila, jedna intervencija na gašenju zapaljenog kabastog otpada i jedna intervencija na gašenju manjeg požara u ugostiteljskom objektu.

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara  od 17:40 do 18:05 sati, u ul. Ambre Miletića, gdje je gorio otpad.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 10:00 do 10:20 sati, u Višićima, gdje je gorio biljni otpad,

– od 10:05 do 10:30 sati, pokraj Veledara, gdje je gorio biljni otpad,

– od 16:25 do 17:10 sati, u Bobanovom, gdje je gorjelo rastinje i otpad iza trgovačkog objekta Kala, te

– od 17:30 do 18:00 sati, na Ustavi, gdje je gorjela trava.

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je intervenciju na gašenju požara u 17:45 sati, gdje je gorio vagon. Požar je ugašen.

 Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Širokog Brijega imala je intervencije na gašenju požara  jednu od 15:00 do 18:00 sati, na lokaciji Mostarsko Blato, gdje je gorjela  trava i nisko rastinje. Opožareno je oko 10000 m 2. U inervenciji učestvovala dva vatrogasca s vozilom i dva pripadnika DVD-a Jare, te drugu intervenciju jutros od 01:00 do 02:00 sati, na lokaciji Krtine, gdje je gorio otpad. Opožareno je oko  500 m 2 .  U inervenciji učestvovala dva vatrogasca s vozilom.

 Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenice imala je intervenciju na gašenju požara  na lokaciji Londža, gdje je gorio otpadni materijal. Požar je ugašen.

 ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a/accuweather, indeks kvalitete zraka u 07:00 sati, u Mostaru je 45, na Ivan Sedlu je 77 , što pokazuje da je zrak umjerene kvalitete.

OSTALO

 Aktivnosti na pružanju međunarodne pomoći Republici Sloveniji

Operativne snage zaštite i spašavanja iz Federacije BiH sa ljudstvom i teškim mašinama  nastavljaju pružati pomoć stanovništvu Slovenije u područjima pogođenim poplavom. Tokom jučerašnjeg dana pripadnici tima sa teškim mašinama i ljudstvom nastavili su obavljati zadatke na uređenju korita rijeke Savinje te utovara i odvoz nanesenog  materijala.

Također je jedna mašina angažovana u mjestu Gruševlje  gdje će da očisti i produbi slivne kanale  koji se ulijevaju u samu rijeku Savinju. Radovi su izvođeni i na saniranju korita rijeke  Šokata kao pristupnih puteva i dvorišta duž sliva rijeke oko privatnih kuća u općini Gornji Grad. Sinoć u u 22:30 sati, stigao je jedan pripadnik KUCZ PVB KS iz Sarajeva sa vozilom, u ispomoć ekipi angažovanoj na saniranju šteta nastalih poplavom.

 FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Narandžasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine, zbog očekivanih visokih dnevnih termperatura, koje je na snazi do 27.08.2023.godine. Maksimalne temperature zraka između 33 i 40 °C, lokalno u sjevernim područjima Bosne i u unutrašnjosti Hercegovine i do 42 °C.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR