Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 24./25.09.2023. godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Stolac. Vatrogasna jedinica grada Stoca imala je od 20:35 do 21:50 sati intervenciju na gašenju požara u Njivicama, gdje je gorjela  građevinska mašina-bager.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je dvije  intervencije na gašenju požara, i to:

– od 18:30 do 19:15 sati gorjelo smeće na Djevoru,

– od 00:07 do 01:30 sati gorjela  radna mašina-rovokopač u krugu JKP Jablanica.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Rašidovića, gdje je gorjela elektroinstalacija u stambenom objektu – kući. Požar je ugašen.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je četiri manje intervencije na gašenju požara, i to: dvije na gašenju zapaljenog smeća u kontejneru, jednu na gašenju zapaljenog automobila i jednu na gašenju zapaljenih elektro-instalacija.

 

Tehničke intervencije

 

Unsko-sanski kanton

Općina Sanski Most.Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je od 20:16 do 21:30 sati tehničku intervenciju u mjestu Tomina,  gdje su vršili sapiranje ceste poslije saobraćajne nezgode.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvije tehničke intervencije, i to:

– od 10:35 do 11:05 sati, uklanjanje oborene grane na Bulevaru,

– od 12:15 do 12:40 sati, pilanje grane na Starom Veležovom.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je dvije tehničke intervencije, i to:

– od 10:10 do 10:30 sati, ispomoć nepokretnoj osobi u Tasovčićima,

– od 20:40 do 21:40 sati, sapiranje ceste u Gabeli nakon saobraćajne nesreće.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je tehničku intervenciju na  čišćenju – otčepljenju šahta odpadnih voda u naselju Papratnica.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR