Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 23./24.01.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 14:35 do 15:45 sati, kod Metalinvesta, gdje su gorjele gume i otpad,

– od 15:00 do 15:30 sati, u Pelinama, gdje je gorjelo grmlje i rastinje,

– od 18:10 do 18:30 sati, kod Metalinvesta, gdje je gorio otpad, te

– od 20:15 do 20:40 sati, kod Metalinvesta, gdje je gorio otpad.

Općina Neum. Vatrogasna jedinica općine Neum imala je intervenciju na gašenju požara od 08:50 do 09:10 sati, u ul. Ruđera Boškovića, gdje je gorio kontejner sa otpadom.

Općina Čitluk. Vatrogasna jednica općine Čitluk imala je intervenciju na gašenju požara od 16:00 do 18:30 sati, u Služnju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je intervenciju na gašenju požara od 07:30 do 08:30 sati, u naselju Trn, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su tri intervencije: dvije na gašenju dimnjaka na stambenim objektima, te jednu na gašenju kontejnera sa otpadom.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara u ul. Ismeta Mujezinovića, gdje je gorio otpad.

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Grad Goražde. Vatrogasna jedinica grada Goražde imala je intervencniju na gašenju požara u naselju Vitkovići, gdje je gorio dimnjak.

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin.Vatrogasna jedinica grada Cazin imala je intervenciju na gašenju požara od 23:42 do 01:46 sati, u mjestu Vrelo, gdje su gorjele bale sijena.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR