Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 21./22.10.2023. godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Tuzlanski kanton

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanica imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Gračaničkih Gazija, gdje je gorio kontejner za smeće.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar.Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 18:45 do 19:25 sati u Vrapčićima, gdje je gorio otpad u bivšoj tvornici „Đuro Salaj“.

Grad Konjic. Vatrogasna jedinica grada Konjica imala je intervenciju na gašenju požara od 09:50 do 10:10 sati kod gradske biblioteke, gdje je gorjelo zapaljeno drvo koje je ugašeno i uklonjeno.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je manju intervenciju na gašenju zapaljenog smeća u kontejneru.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Gradišće, gdje je gorjela suha trava. Požar je ugašen.

 

Tehničke intervencije

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je tehničku intervenciju na ispumpavanju vode nakon poplave u naselju Plandište.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica grada Bosanska Krupa imala je tehničku intervenciju u mjestu Drenova Glavica, gdje su vršili uklanjanje stabla sa kolovoza.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je pet tehničkih intervencije, i to:

– od 17:05 do 17:40 sati,uklanjanje stabla sa saobraćajnice u Rodoču,

– od 17:40 do 17:55 sati, ispumpavanje vode iz stambenih prostorija u Bakinoj Luci,

– od 17:45 do 18:35 sati, ispumpavanje vode iz stambenih prostorija u Zaliku,

– od 18:35 do 19:25 sati, uklanjanje stabla sa saobraćajnice u Kosoru (Potpetak),

– od 21:30 do 22:10 sati, uklanjanje stabla sa saobraćajnice u Baćevićima.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je šest tehničkih intervencije, i to:

– od 15:45 do 15:55 sati, pilanje i uklanjanje stabla sa kolnika u Tasovčićima na putu M-6,

– od 15:55 do 16:05 sati, uklanjanje grane sa kolnika na mostu dr.Franje Tuđmana,

– od 16:05 do 16:35 sati, uklanjanje stabla sa kolnika u Dretelju (Grahovo),

– od 16:35 do 16:50 sati, ispomoć nepokretnoj osobi u Tasovčićima,

– od 17:10 do 17:40 sati, uklanjanje grana i popravak crijepa na kući u Trebižatu,

– od 21:15 do 21:35 sati, sklanjanje grane sa kolnika prema Karaotoku na ulazu u Škrku.

Grad Konjic. Vatrogasna jedinica grada Konjica imala je dvije tehničke intervencije, i to:

– od 16:00 do 16:30 sati, uklanjanje palog drveta u dječijem parku u naselju Luka,

– od 19:00 do 19:50 sati  otčepljivanje odvoda i propusta za vodu u naselju Luka.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo  imala je tehničku intervenciju na obezbjeđenju sportskog događaja.

 

OŠTEČENJE ELEKTRIČNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Svi kvarovi koji su nastali zbog jakog vjetra u noći 20./21.10.2023.godine su otklonjeni osim  u Bihaću gdje je još uvijek bez napona dio 10 kV dalekovod Skočaj.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuti nivo upozorenja za sjeverna područja, zbog moguće grmljavine.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR