Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 20./21.02.2023. godine, do 10:00 sati

POŽARI 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

  • u ulici Plješevička, gdje je gorio dimnjak na porodičnoj kući. Požar je ugašen, te
  • u naselju Mujadžići, gdje je gorjela je trava i nisko rastinje. Požar je ugašen.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je intervenciju na gašenju požara od 16:00 do 17:00 sati, u mjestu Šajnovac-Šljivari, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica grada Bosanska Krupa imala je intervenciju na gašenju požara od 16:00 do 15:30 sati, u mjestu Jasenice, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je intervenciju  na gašenju požara od 19:00 do 20:45 sati, u mjestu Bojančići, gdje je gorjela šuma i nisko ratlinje.

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požarai to:

– od  15:15 do 16:35 sati, gdje je gorjela trava i nisko rastinje u Pologu, te

– od 14:00 do 14:30 sati, gdje je gorio kontenjer sa otpadom u Vrapčićima ( kod stadiona).

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 12:00 do 12:40 sati, gdje je gorjela trava i rastinje u Višićima,                                                                 – od 14:30 do 14:55 sati, gdje je gorjela trava i rastinje u Gnjilištima,                                                                  – od 16:00 do 16:45 sati, gdje je gorjela trava i rastinje u Šuškovom Naselju, te

– od 19:55 do 20:35 sati, gdje je gorio otpad u Adi.                                                                                                                                               

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je intervenciju na gašenju požara od 17:00 do 18:45 sati, gdje je gorjela trava, nisko rastinje i šuma u G.V. Ograđeniku.

Općina Prozor-Rama. Vatrogasna jedinica općine Prozor-Rama imala je intervenciju na gašenju požara od 13:10 do 14:40 sati, gdje je gorjela stara napuštena kuća u selu Šlimac.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općina Jablanica imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 12:30 do 13:10 sati, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na Čivelju,

– od 13:10 do 14:05 sati, gdje je  gorjela trava i nisko rastinje u D.Jablanici,

– od 15:30 do 16:00 sati, gdje je gorjela trava na Baćini,

– od 15:50 do 16:35 sati, gdje je gorjela trava i nisko rastinje u Dragan selu, te

– od 16:40 do 17:15 sati, gdje je gorio otpad i nisko rastinje u Lendavi.

 Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je dvije intervencije na gašenju požara na lokalitetima; ul. Hisinskih rudara i naselju Grabovica, gdje je gorjela nisko rastinje.

Grad Lukavac. Vatrogasna jedinica grada Lukavac imala je dvije intervencije na gašenju požara na lokalitetima; Turije i Svatovca, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kiseljak imala je tri intervencije na gašenju požara u naseljima: Donji Rainci, Ovanovina i Paljevine, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinice imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Đurđevik, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je dvije intervencije na gašenju požara, na lokalitetu Borovac požar je zahvatio oko 30 dunuma šume i niskog rastinja. Navedeni požar je ugašen od strane pripadnika VJ jedinice. Drugi požar je zahvatio lokalitet Vijenca, gdje je gorijela šuma i nisko rastinje. Navedeni požar je pod kontrolom ali se ne može gasiti jer je teren miniran.

 Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški imala je intervenciju na gašenju požara

otvorenog prostora na lokalitetu Bijača od 17:50 do 18:45 sati. Opožareno oko 0,5 duluma trave i smreke.U intervenciji učestvovala tri vatrogasca PVP-a grada Ljubuškog sa jednim vatrogasnim vozilom.

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je intervenciju na gašenju požara  otvorenog prostora na lokalitetu Crne Lokve od 15:15 do 16:40 sati. Opožareno  oko  0.5 duluma trave i niskog rastinja. U intervenciji učestvovala dva vatrogasca PVP-a grada Širokog Brijega sa jednim vatrogasnim vozilom.

 Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Vatrogasna jedinica grada Goražde imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Salih Bega Kuljuha, gdje je gorio kontejner za otpad. Po dojavi u 07:45 sati, jedno vatrogasno vozilo i dva vatrogasca izlaze na lice mjesta provode akciju gašenja požara i istu završavaju u 08:04 sati.

Općina Foča u FBiH. Vatrogasna jedinica općine  Foča FBiH imala je intervencije na gašenju požara na lokalitetu Modran oko 13:00 sati, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar je ugrožavao dva objekta za odmor. Površina požarišta procjenjuje se na cca 0,5 ha. U gašenju  požara su pored Službe civilne zaštite Općine Foča FBIH učestvovala i dva lica koja su i vlasnici zemljišta nakojem je došlo do pojave požara.

Požar je lokalizovan u 13:45 sati. Na lokalitetu Modran koji je u posjedu J.P.“Bosansko-podrinjske šume“ Goražde u popodevnim satima došlo do pojave novog požara. Požar je bio aktivan do noćnih sati kada se usljed niskih temperatura zraka ugasio.

 Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je intervenciju na gašenju požara, na lokalitetu MZ-e Kopice, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar je ugašen.

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je dvije intervencije na gašenju požara:

Gašenju dimnjaka na kući u naselju Hlapčevići, požar je ugašen i nije bilo materijalne štete. Intervencija na gašenju požara trave i niskog rastinja u reonu Lisova. Požar je djelimično ugašen jer dio opožarene površine obilježen tablama upozorenja na opasnost od minsko-eksplozivnih sredstava.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervenciju na gašenju požara trave i niskog rastinja u naselju Poljice. Požar je ugašen.

 Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su devet manjih intervencija: pet intervencija gašenje niskog rastinja , dvije intervencije gašenje kontejnera sa otpadom, manja intervencija na gašenju ventilatora u stanu i gašenje pomoćnog objekta – štale.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

 Tuzlanski kanton

Kvalitet zraka za dan 20.02.2023 godine ne može se ocijeniti na lokalitetima Bukinje, Živinice.  Kvalitet zraka za dan 20.02.2023 godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Lukavac, dok je na lokalitetima Skver, BKC prekomjerno zagađen.

OSTALO

 POTRAGA ZA NESTALOM OSOBOM

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Potraga za nestalom muškom osobom na rijeci Neretvi, čiji je nestanak prijavljen 30.01.2023.godine, nastavlja se od 16:00 do 18:00 sati.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR