Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 19./20.08.2023. godine, do 10:00 sati

VELIKO NEVRIJEME I KIŠNE PADAVINE

Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Zbog obilnih kišnih  padavina u popodnevnim satima u gradu Goražde došlo je do problema u pojedinim dijelovima grada i plavljenja ulica. Vatrogasna jedinica   imala je više intervencija u otklanjanju vode u ulicama: Kulina Bana, Zaima Imamovića i Himze Ćurevca.

Bujične vode u naselju Obarak u Ul Murisa Živojevića, ugrozile su jednu porodičnu kuću.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Uslijed olujnog vremena praćenog kišom na području grada Čapljina porušeno je više stabala. Osim oštećenih automobila zasad nisu prijavljene druge materijalne štete.

 POŽARI

 Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su četiri intervencije od toga jednu veću i tri manje intervencije.

Veću intervenciju imali su dana, 20.08.2023. godine, u 03:08 sati u ul. Himze Polovine bb, Općina Centar, gdje je došlo do požara na automobilu i poslovnom prostoru. Požar je lokalizovan u 03:20 sati, a likvidiran u 05:30 sati. U gašenju požara učestvovalo je šest vatrogasaca, sa dva vatrogasna vozila.

Manje intervencije: gašenje zapaljenih starih guma na otvorenom prostoru, gašenju zapaljenog niskog rastinja i sijena i jedno obezbjeđenje javnog skupa.

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara u mjestima Vlahovići i Malom polju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 10:45 do 11:15 sati, gorio otpad i trava u Višićima,

– od 13:15 do 13:50 sati, gorjela trava i nisko rastinje na Potkosi, te

– od 16:50 do 17:10 sati, dojava o požaru izazvanom udarom groma u mjestu Dračevo-Popina i Prebilovci. Vatrogasci na terenu ustanovili da je kiša ugasila požar.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je intervenciju na gašenju požara od 19:09 do 20:20  sati, u mjestu Dubravice, gdje je gorio traktor i jednu intervenciju od 00:46 do 01:20  sati, u ul.Civilnih žrtava rata, gdje je gorio otpad u kontejneru.

Zeničko dobojski kanton

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine Žepče imala je intervenciju na gašenju požara u

mjestu Željezno Polje, gdje je gorjela kuća . Požar je ugašen.

 Tuzlanski kanton

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada živinice imala je intervenciju na gašenju požara na željezničkoj stanici, gdje je gorio vagon.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je intervenciju  na gašenju požara u centru grada, gdje je gorjelo nisko ratinje.

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je intervenciju na gašenju požara u ul. Habetova, gdje su gorjele podrumske prostorije.

Posavski kanton

Općina Odžak. Vatrogasna jedinica općine Odžak imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Proleterskoj broj 37, gdje je gorjela porodična kuća. Uzrok požara je udar groma, na objektu je pričinjena veća materijalna šteta, izgorjela je u potpunosti krovna konstrukcija. Brzom intervencijom vatrogasaca požar je stavljen pod kontrolu, povrjeđenih lica nije bilo.

OSTALO

Aktivnosti na pružanju međunarodne pomoći Republici Sloveniji

Operativne snage zaštite i spašavanja iz Federacije BiH sa ljudstvom i teškim mašinama  nastavljaju pružati pomoć stanovništvu Slovenije u područjima pogođenim poplavom. Tokom jučerašnjeg dana pripadnici tima sa teškim mašinama i ljudstvom nastavili su obavljati zadatke na saniranju klizišta i izgradnji podpornog zida. Kamioni rade na utovaru i odvozu naplavljenog materijala iz korita rijeke Savinje. Bager i kamion FUCZ-a radi na teritoriji Novi Grad gdje su angažovani na uređenju prilaznih puteva i produbljavanju kanala, te vrše odvoz mulja u blata. Jedan bager radi sa grajferom u općini Riječica, gdje čisti porušena i nanesena stabla i krupno kamenje. Aktivnosti na pružanju pomoći stanovništvu Slovenije će se nastaviti i narednog dana, zdravlje svih učesnika koji su angažovani na ovom zadatku  je dobro.

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine, zbog očekivanih visokih termperatura koje će se kretati od 28 do 34 oC na jugu zemlje i do 38 oC.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR