Dopuna Sažetaka redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 18./19.08.2023. godine, do 14:00 sati

POPLAVE

 

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Pale FBIH

Na osnovu  informacije  koju smo dobili od  strane Službe civilne zaštite Općine Pale u FBiH a vezano za nevrijeme praćeno jakom kišom, gradom i grmljavinom koje je protekle noći zahvatilo područje Brdarića, mjesna zajednica Prača, Općina Pale u FBiH,  te samim obilaskom pogođenog područja navedenim nevremenom od strane predstavnika Službe civilne zaštite i Načelnika Općine Pale FBiH  konstatovano  da je:

navedeno nevrijeme prouzrokovalo materijalnu štetu na putnoj komunikaciji u mijestu Donji i Gornji Brdarići. Navedena mijesta su potpuno odsječena od ostatka općine, te je ugroženo nekoliko mostova na putnoj komunikaciji. Došlo je do pojave i nekoliko klizišta. Uništena je i infrastrruktura azila za pse u Prači.

U navedenom nevremenu nisu bili ugroženi ljudski životi.

Općinski štab civilne zaštite Pale FBiH je na vanrednoj telefonskoj sjednici održanoj  19.08.2023.godine, u 11,00 sati  donio Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na  dijelu područja Općine Pale FBiH u mijestu Brdarići, Mjesa zajednica Prača.

Jedinice civilne zaštite Općine Pale FBiH zajedno sa mehanizacijom  JKP “Prača” d.o.o. Prača su na terenu i rade na otklanjanju posledica izazvanim nevremenom.

 

 

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR