Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 19./20.07.2023. godine, do 12:00 sati

POŽARI

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je  intervencije na gašenju požara i to:

– od 15.20 do 16:30 sati u Gnojnicama, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 17:05 do 17:20 sati u Sjevernom logoru, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 20:00 do 20.55 sati u Ulogu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 21:01 do 22:35 sati na Sretnicama, gdje je gorjela trava,

– od 00:41 do 01:40 sati u Dračevicama, gorio kontejner sa otpadom.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara od 21:37 do 22:05 sati u Adi, gdje je gorio otpad.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 11:00 do 12:15 sati u Bijakovićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje

– od 14:55 do 15:40 sati u Donjem Velikom Ograđeniku, gorio otpad u kontejneur,

– od 19:20 do 21:45 sati u Čalićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su tri manje intervencija i to: jednu na gašenju zapaljenog niskog rastinja, jednu na gašenju zapaljenog otpada u haustoru zgrade, jednu na gašenju zapaljenih drva na priključnom vozilu (prikolici).

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenice imala je intervenciju na gašenu požara na autobuskoj stanici, gdje su gorjela dva autobusa.

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je  intervenciju na gašenju požara u naselju Ljetovik, gdje je gorjela deponija.

Srednjobosanski kanton

Općina Bugojno. Vatrogasci vatrogasnog društva općine Bugojno  imali su intervenciju na gašenju požara u naselju Milanovići, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje. Požar je ugašen.

 

Tehničke intervencije

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je tehničke intervencije  i to:

– od 11:35 do 11:50 sati u ul. Kralja Tomislava, gdje je vršila uklanjanje  lima sa zgrade,

– od 17:15 do 17:35 sati u Vukovarskoj ulici, gdje je vršila pilanje grana.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je tehničku intervenciju od 21:20 do 21:35 sati u Adi, gdje je vršila obilazak gradske deponije otpada.

Općina Jablanica. Vagtrogasna jedinica općine Jablanica imala je tehničke intervencije i to:

– od 08:30 do 10:00 sati, gdje je vršila skidanje dijela oštećenog krova sa Doma zdravlja,

– od 10:20 do 11:00 sati na Koloniji, gdje je vršila uklanjanje drveća.

Prozor-Rama. Vatrogasna jedinica općine Prozor – Rama imala je tehničku intervenciju

od 08:30 do 10:00 sati u selu Ripci, nakon olujnog vjetra, gdje je vršila raščišćavanje razbacanog materijala.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je tehničkiu intervenciju na uklanjanju stabala u naselju Račić.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je dvije tehničke intervencije u naselju Bare, gdje je vršila tezanje stabla, te u ulici A. Izetbegovića, gdje je vršila otvaranje stana.

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je pet tehničkih intervencija. Od toga 4 intervencije na uklanjanju palog stabala sa puta M17 lokalitet MZ-e Kosova, lokalitet Čakalovac, lokalitet Mz-e Ulišnjak, na lokalitet Poljice, te uklanjenje stabla koje je palo na kuću lokalitet MZ-e Jablanica.

Općina Tešanj. Vatrogasna jedinica općine Tešanj imala je četri tehničke intervencije na uklanjanju palog stabala sa puta u mjestu Novo Selo, Novi Miljanovci, Šije i ulici Raduša.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su  četiri tehničke intervencije (jedna asistencija policiji nakon saobraćajnog udesa, dva ulaska u stan i jedna na otvaranju vrata putničkog vozila).

 

Zapdno-hercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški imali su tehničku  intervenciju od 08:10 do 10:20 sati kod kolodvora, gdje su vršili pranje sportskog centra malih sportova.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasci teritorijalne vatrogasne jedinice Travnik imali su 9 intervencija na područjima Općine koja je bila zahvaćena olujnim nevremenom.

Općina Bugojno. Vatrogasci vatrogasnog društva općine Bugojno  imali su tehničku  intervenciju u naselju Garačići – Vesela, gdje su vršili uklanjanje stabla koje je palo na obiteljsku kuću.

 

VELIKO NEVRIJEME

 

Tuzlanski kanton

Gradačac

U MZ Vida 1-Pad drveta na dva automobila i u MZ Vida 2 – Pad drveta na kablo od NN mreže.

Grad Živinice

Prijavljeno oštećenje krova i vozila Ciljuge. U Svojatu oštećena kapija ulazna i auto od pada drveta.

Grad Tuzla

U 19: 00 sati olujno nevrijeme je zahvatilo grad Tuzlu. u periodu od 19-22:30 operativni centar je zaprimio oko 40 prijava od strane građana (20 prijava pad drveta, 17 prijava oštećenje krova).

Općina Doboj Istok

Pola općine nije imalo napajanja el. energijom poslije snažnog olujnog nevremena. Prijavljeno  na desetine oštećenih krovova. Veliki broj saobraćajnica bio u prekidu zbog oborenih stabala, elektro vodova.

Općina Sapna

19.07.2023. godine jak olujni vjetar izazvao je skidanje crijepa sa stambenih i poslovno stambenih objekata, obaranje odžaka- dimnjaka sa stambene  zgrade, obaranje zaštitne ograde i obaranje tek zašalovanih elemenata na objektu u izgradnji, oštećenje pomoćnih  objekata i obaranje drveća na putnu komunikaciju Sapna Goduš , Sapna Gaj i Sapna- Nezuk.

Putne komunikacije od palog drveća su očišćene  do 22:00 h od strane DVD

Općina Kalesija

Uklanjanje drveća sa puta i to na dijelovima:

1.Donje Vukovije kod kafane Kehonjić

2.Vukovije Gornje naselje Džafići

3.Gornje Petrovice naselje Hadžići

4.Uklanjanje stiropola sa puta kod zgrade Seada Džafića

Općina Gračanica

Olujno nevrijeme, jak vjetar i velike kišne padavine su 19.07.2023. godine oko 18:00 sati pogodile područje grada Gračanica i tom prilikom uzrokovale velike materijalne štete na cjelokupnom području. Štete se ogledaju u oštećenjima na stambenim ( štete na krovovima i sl.), javnim i obrazovnim ustanovama (gimnazija, sportska dvorana Luke, sportska dvorana Bazen), pomoćnim objektima, motornim vozilima, plastenicima, oštećenjima na putnim komunikacijama, usjevima (povrtarskim i voćarskim kulturama), električnim kvarovima, zakrčenim putnim pravcima i dr.

Veliki broj putnih pravaca je bio blokiran oborenim stablima i veći dio grada je ostao bez napajanja električnom energijom.

Ekipe civilne zaštite, Profesionalna vatrogasna jedinica, Služba za komunalne poslove JP „ Komus“ Gračanica, uposlenici gimnazije, sportske sale, Osnovnog suda i drugi uposlenici, kao i građani u okviru lične i uzajamne zaštite su se angažovali na uklanjanju prepreka na putnim pravcima, čišćenju prostora od vode i uklanjanju drugih prepreka.

Prema prijavama u toku jučerašnjeg dana štete su evidentirane na više lokacija i to:

– sportska sala Luke i sportska dvorana „ Bazen“,

– gimnazija dr. Mustafa Kamarić Gračanica (podizanje lima i izolacija na krovu škole čime je izazvano plavljenje i štete na kabinetu informatike i bosanskog jezika, te pripremnice engleskog i bosanskog jezika i toalet na trećem spratu),

– u dvorištu katoličke crkve srušeno stablo je oštetilo pomoćni objekat,

– na parkinzima od posledica rušenja stabala oštećeno je nekoliko putničkih vozila,

– u većini mjesnih zajednica štete se ogledaju na oštećenjima i iznošenju nanosa na putnim komunikacijama, sporadičnim štetama na otkrivanju kuća ( lim i crijep), rušenju stabala i dr. ( u MZ Škahovica u naselju Veseli Brijeg ugrožen stambeni objekat od mogućeg rušenja stabla)

– oštećenja na elektro vodovima na cijelom području,

– oštećenja u gradskom parku i parku ispred zgrade Gradske uprave Grada Gračanica.

– oštećenja na tržnom centru Etna,

– oštećenja na farmi pilića Dževada Ibrahimovića iz Stjepan Polja ( 060-318-1863) na Lendićima (odnijelo limeni krov sa farme koja je useljena od oko 30.000 pilića).

O detaljnijim štetama na području grada Gračanica utvrdit će Komisija za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća na području grada Gračanica.

Zakazana je i sjednica Gradskog štaba za 20.07.2023. godine u 08,30 sati na kojoj će se razmatrati Informacija o olujnom nevremenu, jakom vjetru i kišnim padavinama koje su pogodile područje grada Gračanica 19.07.2023. godine u popodnevnim satima.

Grad Lukavac

Poslije snažnog olujnog nevremena prijavljeno  na desetine oštećenih krovova privrednih subjekata, društvenih objekata, veliki broj saobraćajnica bio je u prekidu zbog oborenih stabala, elektro vodova. Cijelo veče na terenu SZiS.

Općina Srebrenik

Nekoliko MZ-a bez napajanje el. energijom. Prijavljeno je oštećenje krovova i pad odžaka, Na jednom stambenom objektu izbio je požar.  Vatrogasna jedinica imala je 5 intervencija na uklanjanju stabala sa puteva.

 

Posavski kanton

Dana 19.07.2023 oko 18:15 sati došlo je do jakog nevremene i olujnog vjetra. Nestanak sutruje u većem dijelu kantona prouzročen je lomljenjem drveća i pokidanim žicama dalekovoda i elektro kablova. Veći dijelovi područja grada Orašja nemaju još uvijek struju. Došlo je do velike materijalne štete na franjevačkom samostanu i crkvi u Tolisi te na gospodarskim i obiteljskim objektima i kućama.

Za sad nema informacije da je netko smrtno stradao. Veliki broj objekata je oštećen.

Vatrogasne jedinice Orašja i Odžaka bili su na intervencijama otklanjanja drveća s cesta na cijelom području kantona do kasno u noć.

 

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Zbog jakog nevremena koje je u toku noći zahvatilo naš kanton bilo je više prekida u snabdijevanju električnom energijom.Trenutno je u prekidu u gradu Bihaću  dio 10 kv DV Orašac.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Obavljajući redovne zadatke na pet lokacija na području općina Travnik, Drvar i gradova Goražde, Konjic timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 8 eksplozivnih sredstava.

 

OSTALO

 

Zapdno-hercegovački kanton

Grad Ljubuški. U vremenu od 15:20 do 18:40 sati, 3 pripadnika GSS-a Ljubuški s 1 vozilom imali su intervenciju spašavanja jedne osobe iz provalije na lokaciji Kravica. U akciji su pored pripadnika GSS-a Ljubuški sudjelovala i 3 pripadnika Vatrogasne jedinice Ljubuški i 3 pripadnika HMP Ljubuški. Spašena osoba inicijala M.B. rodjena je 1991.godine i državljanka je Češke republike. Unesrećena je prebačena na sigurno i u 17:20 sati, te predana HMP na daljnu obradu.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je NARANDŽASTO UPOZORENJE za područje Hercegovine zbog visokih temperatura zraka između 35 i 390 C.

 

Količine padavina u protekla 24 sata (mm): Bugojno, Tuzla 31; Gradačac 12; Sarajevo-Bjelave 10; Zenica 9; Bihać 8; Ivan Sedlo 7; Bjelašnica, Sanski Most 5; Livno 4.

 

 

 

                                                           FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR