Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 18./19.05.2023. godine, do 10:00 sati

 

POPLAVE- VODOSTAJI 

 Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine,dostavilo je obavještenje da je dana 19.05.2023. godine, u 07 : 23 sata, pri koti 269.36 m.n.m. dat nalog za otvaranje jedne klapne preljevnog organa u HE Jablanica.

 Unsko-sanski kanton

Grad Bihać.

Vodostaj rijeke Une iznosi 129 cm, dok je jučer u isto vrijeme iznosio 146 cm. (kritična tačka je 100 cm).

Nakon prestanka padavina, došlo do poboljšanja stanja, voda se povlači na području Grada i polako se život normalizuje. Od nadležnih organa poduzimaju se sve neophodne mjere i radnje u cilju pomoći ugroženom stanovništvu.Tokom jučerašnjeg dana izvršeno je uklanjanje odrona u naselju Ribići.

Grad Bosanska Krupa. Na području Grada Bosanska Krupa vodostaji rijeka i rječica su u opadanju. Zbog izlijevanja rijeke Une i dalje  su  poplaviljeni  poslovni objekati, veliki broj stambenih i  pomoćnih objekata u naseljima:

Bužimkići,Bihaćka,TrgAlijeIzetbegovića,Zeleniotoci,SRCAda,Pazadžik,Luke,Međumostovi,Proleterska, 503 Slavne bbr, Poslovna zona Pilana, Mašići,Halkići,Podvran,Drenova glavica, Redžići,ul.Otočkih heroja,Unska, Međumostovi u Bos.Otoci,magistralni put Bos.Krupa-Bužim otvoren za saobraćaj juče u 15,00 sati,lokalni put za Drenovu Glavicu i više ulica uz rijeku Unu. Krušnica poljoprivredno zemljište, poslovni,stambeni i pomoćni objekti,prekid saobraćaja na lokalnom putu u naselju Zalug,Svetinja ,Omladinska. Klizište u potpunosti uništilo lokalni put u naselju Veliki Badić.

Grad Cazin. Stanje vodotoka na području Grada Cazin su u fazi povlačenja vode u korita bez daljeg ugrožavanja stambenih, pratećih objekata i poljoprivrednih parcela. Stanje saobraćajnica:Svi putni pravci su prohodni od regionalnih,magistralnih i lokalnih puteva na području Grada Cazin. Stanje mostova/propusta:Zatvoren most u Mutniku naselje Pervizi za saobraćajnu komunikaciju zbog oštećenja mosta. Komisije za procjenu šteta usljed poplava i snimanje stanja klizišta jučer su izašli na teren i u toku dana nastavljaju sa svojim aktivnostima.Po povlačenju vode stambeni i prateći objekti bit će dezinfikovani i tretirani od strane Doma zdravlja Cazin i veterinarske stanice Cazin.Zbog padevina došlo je do aktiviranja starih i novih klizišta. Građanima ugroženim od poplava podijeni su isušivači za vlagu s ciljem stvaranja uslova za stanovanje u prizemnim spratovima.

Općina Sanski Most.

Vodostaj rijeke Sane iznosi 282 cm, dok je jučer u isto vrijeme iznosio je 341 cm,  (kritična tačka je 310 cm).

Prestankom padavina, došlo do poboljšanja stanja, voda se povlači na području Općinei polako se život polako normalizuje.

Nadležni organi poduzimaju se sve neophodne mjere i radnje u cilju pomoći ugroženom stanovništvu.

Općina Ključ. Nivo rijeka Sana i Sanica su u opadanju, poplavljeno je poljoprivredno zemljište. Nema ugroženih objekata.

Općina Bosanski Petrovac. Stanje u općini Bosanski Petrovac je uredno.

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Vodostaj na  hidrološkoj stanici  Humac, izmjeren jutros u 07 :00 sati, iznosio je 327 cm, dok je jučer u isto vrijeme iznosio 333 cm ( 280 cm redovna odbrana od poplava).

 

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA

OD POPLAVA

 

Neretva

 

Glavatičevo 07:00 sati 117 cm 160 cm
Mostar 07:00 sati 569 cm 850 cm
Čapljina 07:00 sati -27 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:00 sati 327 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:00 sati 249 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:00 sati 102 cm 110 cm
Buna Buna 06:00 sati 245 cm 265 cm
Jasenica Jasenica-Most 07:00 sati 110 cm 130 cm

U skladu sa Odlukom Agencije za vodno područje Jadranskog mora broj 21-1/21-12-259-4/23 od 19.05.2023. godine, proglašen je završetak izvanrednih mjera odbrane od poplava na poplavnom području rijeke Tihaljina-Mlade-Trebižat (TMT) i rijeke Vrijoštice, a u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava.

 Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07,00 h:

Bosanski Brod……………………………     711 (pripremno stanje), jučer 697,

Bosanski Šamac…………………………      586 (normalno stanje),  jučer 554,

Orašje…………………………………….       772 (pripremnostanje),  jučer 752.

 Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Kantona je povećan.

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 199,51  m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata nivo je viši za 18 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 30,61 m3/s.

Nivo vodostaja na rijeci Spreči, mjerno mjesto Karanovac, u 07:00 sati je 176 cm (redovne mjere odbrane od poplava se poduzimaju na 300cm).

Rijeka Tinja, mjerno mjesto Srebrenik je 59 cm (redovne mjere odbrane od poplava se poduzimaju na 390 cm.)

 Srednjobosanski kanton

Vodostaji rijeka na području Srednjobosanskog kantona djelom su u stagnaciji i opadanju.

Stanica Vodotok Zadnje mjerenje Vodostaj

(cm)

Trend Podaci
 

HS Gornji Vakuf

 

 

Vrbas

 

19.05.23.

07:00

 

33 cm

Max. zab vodostaj

233 cm 09.01.2010.

Poč. obavj. 74 cm

 

HS Bugojno

 

 

Vrbas

 

19.05.23.

06:00

 

100 cm

 

 

Max. zab. vodostaj

184 cm 03.02.2019

Poč. obavj. 97 cm

 

HS Daljan

 

 

Vrbas

 

19.05.23.

06:00

 

122 cm

  Max. zab. Vodostaj

364 cm 09.01.2010

Poč. Obavj. 109 cm

 

HS Kozluk

 

 

Vrbas

 

19.05.23.

06:00

 

44 cm

  Max. zab. vodostaj

373 cm 10.01.2010

Poč. obavj. 174 cm

 

HS Bistrica

 

 

Bistrica

 

19.05.23.

06:00

 

58 cm

  Max. zab. vodostaj

141 cm 07.11.2016

Poč. obavj. 71 cm

 

HS Veseočica

 

Veseočica

 

19.05.2023.

 

 

Nema podataka

Max.zab.vodostaj 141cm

Poč.obavj. 71 cm

 

HS Fojnica

 

 

Dragača

 

19.05.23.

06:00

 

86 cm

  Max.zab. vodostaj

175 cm 09.01.2010

Poč.obavj.

 

HS Travnik

 

 

Lašva

 

19.05.23.

06:00

 

79 cm

  Max. zab. vodostaj

135 cm 16.05.2014

Poč.obav.

                                                        

Kanton 10

Na području Kantona 10 rijeke i potoci su nabujali, nema dojava o poplavama.

 POŽARI 

 Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara u ul. Mije Keroševića Guje, gdje je gorjela divlja deponija.

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 19:15 do 20:00 sati, u Rodoču, gdje su  gorjele gume i otpad.

 Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su pet manjih intervencija i to: jedna na gašenju zapaljenog granja na otvorenom prostoru, jedna na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru, jedna na gašenju zapaljenog dimnjaka i dvije tehničke intervencije (sapiranje platforme na Međunarodnom aerodromu Sarajevo i izvlačenje osobe iz nepristupačnog mjesta).

Tehničke intervencije

 Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća je imala 10 tehničkih intervencija na ispumpavanju vode iz stambenih i pomoćnih objekata.

Grad Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica Grada Bosanska Krupa imala je 9 tehničkih intervencija na ispumpavanju vode iz stambenih i pomoćnih objekata u ulicama Dana nezavisnosti, gen.Mirsad Sedić, Radnička, Podvran, te u ulici Unska-Ćevanuše.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je tri tehničke intervencije ispumpavanje vode iz objekata u centru grada.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je tehničku intervenciju ispumpavanja vode iz garaže u mjestu Trnovi.

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina tokom protekla 24sata vršila je obilazak nasipa i vodnih područja, te vršila kontrolu vodostaja na području grada Čapljine.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je tehničku intervenciju od 13:30 do 14:15 sati, gdje je vršila dostavljanje pitke vode na brani.

  OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE I VODOVODNE MREŽE

 Zapadnohercegovački kanton

U općini Grude, te gradovima Široki Brijeg i Ljubuški zbog obilnijih kišnih padavina došlo je do zamućenja vode te se za istu prije upotrebe preporučuje prethodno prokuhavanje.

Unsko-sanski kanton

Grad Bosanska Krupa. Zbog plavljenja isključena je trafostanica Kolodvor u gradu Bosanska Krupa.

Grad Bihać. Zbog obilnih kišnih padavina došlo je do zamućenja vode na svim izvorištima koja su u vodoopskrbnom sistemu  grada Bihaća, te se zbog toga potrošačima preporučuje prokuhavanje vode prije upotrebe za piće.

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Obavljajući redovne zadatke na dvije lokacije na području općine Hadžići i grada Goražde timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su dva eksplozivna sredstva.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR