Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavka dizel goriva putem otvorenog postupka nabake