Dopuna sažetka redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dan 18.05.2023. godine, do 15:30 sati

POPLAVE- VODOSTAJI

 

AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE SARAJEVO

 

Sliv rijeke Une i Sane

Prestanak padavina tokom protekle noći uslovio je stagnaciju i blago opadanje vodostaja na većini hidroloških stanica na rijekama Una i Sana. Danas i narednih dana ne prognoziraju se nove značajnije padavine tako da se, prema rezultatima simulacija prognostičkih sistema, očekuje povlačenje vode u korita i stabilizacija vodostaja u rijekama.

Na svim ostalim stanicama na vodnom području rijeke Save u FBiH uglavnom se bilježi opadanje vodostaja i normalno hidrološko stanje. Blagi porast vodostaja je na neposrednom slivu rijeke Save u Odžačkoj i Srednjoj Posavini. Prema trenutnim rezultatima simulacija prognostičkih sistema, ne bi trebalo doći do proglašenja redovne odbrane od poplava na ovom području.

Unsko-sanski kanton

Svi vodostaji na području Kantona su u blagom opadanju, s obzirom da od jutros nisu zabilježene padavine, što je izuzetno povoljnija situacija u odnosu na jučerašnje stanje.

Kantonalni operativni centar civilne zaštite zaprima pozive putem telefona i pruža potrebne informacije, uputstva i pomoć građanima Kantona, također zaprima i pozive  koji se  odnose na humanitarnu pomoć kako domaćih tako i stranih donatora, te volontera u svrhu pružanja pomoći ugroženom stanovništvu.

Grad Bihać. Vodostaj rijeke Une je u opadanju i iznosi 143 cm, dok je jučer u sedam sati iznosio 170 cm.

Iz Operativnog centra MUP-a Unsko-sanskog kantona potvrđeno je da se voda povukla sa saobraćajnica i da su prohodni putni pravci: Bihać-Srbljani (u naselju Kostela), Bihać-Kamenica (ul. Dr. Irfana Ljubijankića).

Iz Službe civilne zaštite Grada Bihća dobijena je informacija da  su sve telefonske linije u kvaru, te da su stupili u kontakt sa BH Telecomom koji će pokušati osposobit neke brojeve za komuniciranje.

Iz Gradskog operativnog centra također je potvrđeno da su klizišta i odroni sanirani na svim lokacijama. Snabdijevanje električnom energijom je uredno. Voda je zamućena i nije za piće. Ekipe civilne zaštite su na terenu i vrši dostavu hrane i vode dijelu stanovništva čiji su objekti i dalje odsječeni u naseljima Pokoj i Pecikovići zbog poplava. Za pet područnih škola Brekovica, Spahići, Jezero i Srbljani dostavljena je voda.

 

Grad Bosanska Krupa. Od Službe civilne zaštite grada Bosanska Krupa, dobijena je informacija da je i u gradu Bosanska Krupa nešto povoljnija situacija u odnosu na jučer.

Vodostaj rijeke Une u Bosanskoj Krupi iznosi 329 cm što je za 20 centimetara manje u odnosu na jučer.  U Bosanskoj Otoci, u ulici Otočkih heroja, i dalje je obustavljen saobraćaj na dijelu magistralnog puta Bosanska Otoka – Bužim.

Do kraja sedmice obustavljena je nastava u srednjim i osnovnim školama koje se nalaze uz rijeku Unu. I dalje je kritična situacija u naselju Zalug,  gdje ekipa civilne zaštite Bosanaska Krupa dostavlja hranu i vodu uz pomoć čamaca i vrši transport stanovništva na posao i sa posla. U  centru grada Bosanska Krupa voda se povukla sa lokalnih cesta.

Grad Cazin. Od Službe civilne zaštite grada Cazina dobijena je informacija da je danas na terenu Komisija za procjenu šteta, koja je podijeljena u dvije grupe: jedna grupa za poplavljene objekte a druga radi na procjeni šteta od klizišta.

Vodostaj Mutnice je u fazi opadanja i iznosi 260 cm, dok je jutros iznosio 280 cm.

Voda se povukla sa lokalnih i regionalnih cesta.

U naselju Mutnik oštećen je most i zabranjen je prolaz za motorna vozila a prohodan za pješake.

U naselju Tržačka Raštela poplavljena su tri objekta, a u naselju Pjanići poplavljen je jedan stambeni objekat, ekipa civilne zaštite je na terenu i vrši ispumpavanje vode i isušivanje navedenih objekata.

Dom zdravlja Cazin vrši dezinfekciju poplavljenih stambenih objekata, dok Vetreinarska stanica Cazin vrši dezinfekciju pratećih objekata.

Općina Sanski Most. Vodostaj rijeke Sane je u opadanju i iznosi 321 cm, dok je jutrtos u 08:00 sati iznosio 341 cm. Stanje u ovoj općini se polako normalizira. Voda se povlači iz stambenih objekata.

Danas je vršen transport jedne starije osobe iz naselja Jelašinovci do Doma zdravlja. Po pozivu građana vrše sanaciju odrona na lokalnim putevima. Svi magistralni i regionalni putevi su prohodni.

U naseljima Alagića polje, Šabića klanac i Redak se stanje polako normalizira, mještani su već počeli s čišćenjem objekata i prilaza.

Općina Bosanski Petrovac. Služba civilne zaštite Bosanski Petrovac nije imala dojava o poplavama.

Općina Velika Kladuša. Od Službe civilne zaštite Velika Kladuša dobijena je informacija  da se voda polako povlači i vodostaj Kladušnice iznosi 2 metra. Trenutno imaju problema s pojavom klizišta, i to:

  • u naselju Todorovo, jedno klizište koje ugrožava jednu kuću,
  • u naselju Šumatac, jedno klizište ugrožava putni pravac,
  • i u naselju Kudići, jedno klizište ugrožava putni pravac.

Dva mosta su uništena, i to:

  • u naselju Šumatac gdje su dvije kuće odsječene
  • i u naselju Bukovlje gdje je cijelo naselje odsječeno.

Putna komunikacija Rudnik-Miljkovići-Trnovi je i dalje u prekidu.

Civilna zaštita, Crveni križ i Vatrogasci općine Velika Kladuša vrše dostavu hrane i vode u naseljima Poljana, Šumatac i Bosanska Bojna.

Općina Bužim. Na području općine Bužim stanje se normalizira, voda se povlači u korita i nema ugroženih i poplavljenih objekata. Putna komunikacija prema Bosanskoj Otoci je zatvorena.

Općina Ključ. Na području ove općine trenutno osim poljoprivrednog zemljišta nema poplavljenih objekata. Voda se polako povlači.  Služba civilne zaštite općine Ključ i danas prati stanje na terenu.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Vodostaji rijeka su i dalje povišeni, ali su u konstantnom blagom padu. Nema opasnosti od plavljenja stambenih i gospodarskih objekata.

Na području Gabela Polja i dalje je poljoprivredno zemljište poplavljeno, no veličina poplavljenog područja se smanjuje zbog povlačenja podvodnih voda. Materijalna dobra nisu ugrožena.

Povodom izlijevanja vode u gornjem toku rijeke Trebižat stanje na poljoprivrednom zemljištu je stabilno, jer je došlo do povlačenja vode.

 

Vodostaj na  hidrološkoj stanici  Humac je opao za šest cm.

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA

OD POPLAVA

 

Neretva

 

Glavatičevo 12:15 sati          129 cm 160 cm
Mostar 11:30 sati   794 cm 850 cm
Čapljina 11:45 sati           13 cm 200 cm
Trebižat Humac 11:30 sati          333 cm 280 cm
Krupa Dračevo 11:45 sati          251 cm 300 cm
Bregava Stolac 11:30 sati   102 cm 110 cm
Buna Buna 10:00 sati          261 cm 265 cm
Jasenica Jasenica-Most 11:30 sati          109 cm 130 cm

 

AKTIVNOSTI FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE

 

Federalna uprava civilne zaštite uputila je na područje Unsko-sanskog kantona deset pripadnika Specijalizirane jedinice za spašavanje na vodi i pod vodom, a koji su angažovani na pružanju pomoći ugroženom stanovništvu pogođenim poplavama.

Po zahtjevu Grada Bosanska Krupa od strane Federalne uprave civilne zaštite upućeno je 10 muljnih pumpi.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR