Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 17./18.05.2023. godine, do 10:00 sati

POPLAVE- VODOSTAJI 

 

Unsko-sanski kanton

Obilne kišne padavine u proteklih nekoliko dana uzrokovale su porast vodostaja na svim vodnim tokovima na području Unsko-sanskog kantona.

Vlada Unsko-sanskog kantona je, juče, na održanoj sjednici donijela Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće za gradove Bihać, Bosanska Krupa, Cazin i općine Sanski Most i Velika Kladuša.

 

Grad Bihać.

Vodostaj rijeke Une iznosi 146 cm, (kritična tačka je 100 cm). Jučer u isto vrijeme iznosio je 170 cm.

Usljed poplava sistem komunikacija Gradskog operativnog centra Grada Bihaća nije u funkciji te nisu bili u stanju dostaviti detaljan izvještaj o stanju na području Grada.

U telefonskom razgovoru dali su nam informaciju da je nakon prestanka padavina došlo do poboljšanja stanja i da se voda povlači na području Grada. Vrši se pružanje pomoći ugroženom stanovništvu u vidu dostave vode, hrane i drugih potrepština, kao i evakuacija po potrebi ljudi (bolesni, iznemogli isl.) i životinja.

Grad Bosanska Krupa. Na  području Grada Bosanska Krupa vodostaji rijeka i rječica su u blagom opadanju. Zbog izlijevanja rijeke Une i dalje  su  poplaviljeni  poslovni objekati, veliki broj stambenih i  pomoćnih objekata u naseljima: Bužimkići, Bihaćka, Trg Alije Izetbegovića, Zeleni otoci, SRC Ada, Pazadžik, Luke, Međumostovi, Proleterska, 503 Slavne bbr, Poslovna zona Pilana, Mašići, Halkići, Podvran, Drenova Glavica, Redžići, ul.Otočkih heroja, Unska, Međumostovi u Bosanskoj Otoci, magistralni put Bos.Krupa-Bužim, lokalni put za Drenovu Glavicu i više ulica uz rijeku Unu. Rijeka Krušnica je poplavila poljoprivredno zemljište, poslovne, stambene i pomoćne objekte, prekid saobraćaja na lokalnom putu u naselju Zalug, Svetinja ,Omladinska. Klizište u potpunosti uništilo lokalni put u naselju Veliki Badić.

Grad Cazin. Vodostaji rijeka i rječica na području Grada Cazina su u opadanju. Vodostaj rjeke Mutnice je 280 cm (jučer u isto vrijeme iznosio je 290 cm). Lokalni put  Tržac-Urga je još zatvoren za saobraćaj, dok se na regionalnom putu R-403 u mjestu Tržačka Raštela saobraćaj odvija otežano jednom trakom.

Općina Sanski Most.

Vodostaj rijeke Sane iznosi 341 cm, (kritična tačka je 380 cm). Jučer u isto vrijeme iznosio je 405 cm.

 

Općina Bosanski Petrovac. Stanje u općini Bosanski Petrovac je uredno.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. U naseljenom mjestu Gabela polje na pojedinim mjestima ima kolovoza pod vodom. Uz rijeku Trebižat zbog podzemnih voda poplavljeni su dijelovi polja u njenom slivu.

 

Vodostaj na  hidrološkoj stanici  Humac je u porastu

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA

OD POPLAVA

 

Neretva

 

Glavatičevo 07:00 sati            132 cm 160 cm
Mostar 07:00 sati  688 cm 850 cm
Čapljina 07:00 sati        -21 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:00 sati          339 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:00 sati          248 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:00 sati     103 cm 110 cm
Buna Buna 06:00 sati           264 cm 265 cm
Jasenica Jasenica-Most 07:00 sati            109 cm 130 cm

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog svog toka kroz Kanton  Posavski.

Visina vodostaja izmjerena u 07,00 h:

Bosanski Brod……………………………      697 (pripremno stanje), jučer 666,

Bosanski Šamac…………………………      554 (normalno stanje), jučer 503,

Orašje…………………………………….       752 (pripremnostanje) jučer 701.

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Kantona je povećan sa tedencijom stagnacije.

Vodostaj rijeke Bosne prema mjerenjima Federalnog Hidrometeorološkog zavoda, na mjernom mjestu u Zenici je: u 08:00 sati iznosi 208 cm, a kritična tačka početka izlijevanja je 340 cm.

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 199,33  m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata nivo je viši za 23 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 16,20 m3/s.

Nivo vodostaja na rijeci Spreči, mjerno mjesto Karanovac, u 07:00 sati je 176 cm (redovne mjere odbrane od poplava se poduzimaju na 300cm).

Rijeka Tinja, mjerno mjesto Srebrenik je 59 cm (redovne mjere odbrane od poplava se poduzimaju na 390 cm.)

Općina Čelić. Dana, 17.05.2023.godine, usljed naglih i obilnih padavina došlo je do porasta rijeka na području općine Čelić. Rijeke Gnjica,  Čelička i Orahovica izlile su se iz svojih korita, te je došlo do plavljenja u naseljima Džihani, Čaršija i Lukavica.

 

Zapadnohercegovački kanton

Rijeka Trebižat, vodomjerna postaja Humac, vodostaj izmjeren jutros u 08:00 sati, iznosio je 339 cm (280 cm redovna odbrana od poplave). Jučer u isto vrijeme iznosio je 323 cm. Sukladno Odluci Agencije za vodno područje Jadranskog mora broj 21-1/21-12-259-2/23 od 16.5.2023. godine proglašene su izvanredne mjere obrane od poplave na poplavnom području rijeke TMT i rijeke Vrioštice od 15.5.2023. godine u 18:45 sati.

 

Srednjobosanski kanton

Vodostaji rijeka na području Srednjobosanskog kantona djelom su u stagnaciji i opadanju.

Stanica Vodotok Zadnje mjerenje Vodostaj

(cm)

Trend Podaci
 

HS Gornji Vakuf

 

 

Vrbas

 

18.05.23.

08:00

 

38 cm

Max. zab vodostaj

233 cm 09.01.2010.

Poč. obavj. 74 cm

 

HS Bugojno

 

 

Vrbas

 

18.05.23.

08:00

 

110 cm

 

 

Max. zab. vodostaj

184 cm 03.02.2019

Poč. obavj. 97 cm

 

HS Daljan

 

 

Vrbas

 

18.05.23.

08:00

 

144 cm

  Max. zab. Vodostaj

364 cm 09.01.2010

Poč. Obavj. 109 cm

 

HS Kozluk

 

 

Vrbas

 

18.05.23.

08:00

 

62 cm

  Max. zab. vodostaj

373 cm 10.01.2010

Poč. obavj. 174 cm

 

HS Bistrica

 

 

Bistrica

 

18.05.23.

08:00

 

65 cm

  Max. zab. vodostaj

141 cm 07.11.2016

Poč. obavj. 71 cm

 

HS Veseočica

 

Veseočica

 

18.05.2023.

 

 

87 cm

Max.zab.vodostaj 141cm

Poč.obavj. 71 cm

 

HS Fojnica

 

 

Dragača

 

18.05.23.

08:00

 

70 cm

  Max.zab. vodostaj

175 cm 09.01.2010

Poč.obavj.

 

HS Travnik

 

 

Lašva

 

18.05.23.

08:00

 

82 cm

  Max. zab. vodostaj

135 cm 16.05.2014

Poč.obav.

  

                                                      

Kanton 10

Na području Kantona 10 rijeke i potoci su nabujali, nema dojava o poplavama.

 

KLIZANJE TLA 

 

Tuzlanski kanton

Općina Doboj Istok. Dana, 18.05.2023.godine, iz operativngog centra općine Doboj Istok stigla je informacija da je ativno više klizišta. Pripadnici Općinske službe  civilne zaštite su trenutno na terenu i procjenjuju situaciju.

 

POŽARI  

 

Unsko-sanski kanton

Općina Sanski Most. Vatrogasna jednica općine Sanski Most je imala intervenciju nagašenju požara, u mjestu Husimovci, gdje je gorio dimnjak.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 00:42 do 01:00 sati, gorio otpad u Titovoj ulici,

– od 01:27 do 01:57 sati, gorio otpad u Titovoj ulici.

Grad Konjic. Vatrogasna jedinica grada Konjica imala je intervenciju na gašenju požara od 05:40 do 07:50 sati u ulici Maršala Tita, gdje je gorjelo potkrovlje zgrade.

 

 

Srednjobosanski kanton

Općina Bugojno. Dobrovoljno vatrogasno društvo Bugojno je imalo intervenciju na gašenju požara od 21:35 do 22:15 sati, u ulici Bosanska, gdje je gorio dimnjak na stambenom objektu .

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je manju intervenciju na gašenju zapaljenog smeća u kontejneru.

 

Tehničke intervencije

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je 12 intrevencija na ispumpavanju vode iz stambenih i pomoćnih objekata.

Grad Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica grada Bosanska Krupa imala je 40 intervencija na ispumpavanju vode iz stambenih i pomoćnih objekata.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je tehničku intervenciju na čišćenju odvodnih kanala (potok Ušinac), lokacija Stari Grad.

Općina Tešanj. Vatrogasna jedinica općine Tešanj imala je tehničku intervenciju na uklanjanju zapreke (drvo) u koritu rijeke Tešanjke u naseljenom mjestu Tešanjka.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina tokom protekla 24sata vršila je obilazak nasipa i vodnih područja, te vršila kontrolu vodostaja na području grada Čapljine.

 

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE I VODOVODNE MREŽE

 

Zapadnohercegovački kanton

U općini Grude, te gradovima Široki Brijeg i Ljubuški zbog obilnijih kišnih padavina došlo je do zamućenja vode te se za istu prije upotrebe preporučuje prethodno prokuhavanje.

 

Unsko-sanski kanton

Zbog plavljenja isključena je trafostanica Kolodvor u gradu Bosanska Krupa. U gradu Bihaću zbog plavljenja ima više isključenja na niskonaponskoj mreži.

Zbog obilnih kišnih padavina došlo je do zamućenja vode na svim izvorištima koja su u vodoopskrbnom sistemu  grada Bihaća, te se zbog toga potrošačima preporučuje prokuhavanje vode prije upotrebe za piće.

Zbog obilnih kišnih padavina i poplava ugrožena je TS PS Kostela koja  je ostala bez snabdijevanja električnom energijom preko koje se vrši distribucija  vode za naselja: Brekovica, Gornji Srbljani i Spahići. Vodosnabdijevanje ovih naselja će biti u prekidu do smirivanja vanrednog stanja na području Grada Bihaća.

 

OŠTEĆENJE SAOBRAĆAJNE KOMUNIKACIJE

 

Unsko-sanski kanton

Zbog izlijevanja vode na kolovoz i dalje je obustavljen je saobraćaj na magistralnim putevima: Bihać-Srbljani (u naselju Kostela), Bihać-Kamenica (ul. Dr. Irfana Ljubijankića).

Alternativni pravac za putnu komunikaciju Bihać-Kamenica je putni pravac Bihać-Vrkašić-Kamenica.

 

AKTIVNOSTI CRVENOG KRIŽA UNSKO-SANSKOG KANTONA

 

Crveni križ Unsko-sanskog kantona je konstantno na terenu i pomaže ugroženom stanovništvu.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuti meteoalarm za područje Hercegovine zbog lokalnih pljuskova sa slabom grmljavinom.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR