Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 18./19.04.2023. godine, do 10:00 sati

POPLAVE-VODOSTAJI

 Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati,

Bosanski Brod……………………………    498 (pripremno stanje),

Bosanski Šamac…………………………     350 (normalno stanje),

Orašje…………………………………….      539 (normalno stanje).

Tuzlanski kanton

Grad Gračanica. Rijeka Spreča se izlila u priobalnom pojasu i poplavila 2 ha poljoprivrednog zemljišta u Donjoj Lohinj (ispred škole).

Vodostaj rijeke Spreče na mostu za Karanovac jutros u 07:00 sati, iznosio je 259 cm (300 cm kritična tačka kad se preduzimaju redovne odbrane od poplava).

 POŽARI 

 Srednjobosanski kanton

Općina Novi Travnik. Vatrogasna jedinica općine Novi Travnik imala je intervenciju na gašenju požara u napuštenom objektu, gdje je gorio otpad. Požar je ugašen.

 Tuzlanski kanton

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanica imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Klanac-Stjepanovac, gdje je gorio stambeni objekat.

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su četiri manje intervencije i to: tri na gašenju otpada u kontejneru i jednu tehničku sapiranje platforme na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

 Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervenciju na gašenju požara u ulici A. Izetbegovića. Požar je ugašen.

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervencije na gašenju požara  i to:

– od 10:31 do 12:00 sati, na lokaciji Bukova, gdje je gorjela deponija, te

– od 14:31 do 15:10 sati, na lokaciji Lendavi, gdje je gorjelo putničko vozilo.

 Tehničke intervencije

 Unsko-sanski kanton

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je tehničku intervenciju u mjestu Smoljana, gdje je ispumpavala vodu iz dvorišta.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je tehničku intervenciju od 11:06 do 11:46 sati , u ulici Gaše Ilića br 17, gdje je uklonila blavora iz dvorišta.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je dvije tehničke intervencija: jednu na lokaciji kružnog toka Meokušnice, gdje je sapirala otpadni materijal sa ceste, te drugu intervenciju ul. Aska Borića, gdje je  otvarala stan u kojem se nalazilo malodobno dijete.

 ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a indeks kvalitete zraka u 07:00 sati, iznosio je u Mostaru 24, a na Ivan Sedlu 25, što pokazuje da je zrak dobre kvalitete.

 OŠTEĆENJE VODOVODNE MREŽE

 Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Obilnije kišne padavine proteklih dana uzrokovale su povećanu izdašnost i zamućenje vode na svim izvorištima koja su u funkciji vodosnabdijevanja grada Bihaća, te se korisnicima i dalje preporučuje da iz preventivnih razloga prokuhavaju vodu prije upotrebe za piće.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR