Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 17./18.06.2023. godine, do 10:00 sati

POPLAVE- VODOSTAJI 

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati

Bosanski Brod……………………………       415  (pripremno stanje), jučer 412,

Bosanski Šamac…………………………        379  (normalno stanje), jučer 363  ,

Orašje…………………………………….         608  (pripremno stanje), jučer 574  .

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 7 sati bio je 199,88  m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata nivo je viši za 17 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 55,34 m3/s.

Vodostaj na Karanovcu (Grad Gračanica)

Visina vodostaja rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac je 265 cm ( kritična točka kada se preduzimaju redovne odbrane od poplava je 300 cm).

 

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Vatrogasna jednica grada Cazina imala je intervenciju na gašenju požara od 19:25 do 20:30 sati u mjestu Gnjilavac, gdje je gorjelo putničko motorno vozilo.Pričinjena je veća materijalna šteta.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jednica grada Tuzle imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Simin Han, ulica Oslobodilaca bb, gdje je u privatnom stambenom objektu (kuća) uslijed kvara na instalacijama došlo do eksplozije bojlera. Osim materijalne štete povrijeđenih nije bilo.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jednica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara od 11:55 do 13:20 sati, kao i od 01:36 do 02:50 sati u naselju Brankovac, gdje je gorjela ruševina Konak.

Grad Čapljina. Vatrogasna jednica grada Čapljine imala je intervenciju na gašenju požara od 00:04 do 00:30 sati u ul. Petra Krešimira IV, gdje je gorjelo stablo.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, u izvještajnom periodu imali su tri manje intervencije i to: jednu na gašenju zapaljnog otpada u kontejneru, jedno obezbjeđenje i jednu tehničku intervenciju.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Grude. Vatrogasna jednica općine Grude imala je intervenciju na gašenju požara od 21:15 do 23:00 sati u Bezdanu općina Grude, gdje je gorjelo divlje odlagalište guma. Požar su gasila četri vatrogasca sa dva vozila. Požar je ugašen.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jednica grada Zenice imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Trešnjeva glava, gdje je gorjela vikendica. Pričinjena je materijalna šteta a povrijeđenih lica nije bilo. Požar je ugašen.

Općina Tešanj. Vatrogasna jednica općine Tešanj imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Miljanovci stari, gdje je gorjela elektro instalacija na kući. Pričinjena je materijalna šteta a povrijeđenih lica nije bilo. Požar je ugašen.

 

KLIZANJE TLA)

 

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Pale FBiH. U toku jučerašnjeg dana obilne kišne padavine na području općine Pale FBiH u mjestu Turkovići izazvale su pojavu klizišta.Velika količina zemlje obrušila se na lokalni put pri čemu je saobraćaj bio zaustavljen.Na uklanjanju zemlje sa saobraćajnice radila je Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Grad Gorežde. U toku jučerašnjeg dana, obilne kišne padavine izazvele su veliki nanos zemlje i kamenja na lokalni put u MZ Zupčići Grad Goražde. Saobraćaj je privremeno bio obustavljen do njenog uklanjanja.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR