Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 18./19.06.2023. godine, do 10:00 sati

POPLAVE- VODOSTAJI 

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod……………………………        367  (normalno stanje), jučer 415,

Bosanski Šamac…………………………         216  (normalno stanje),  jučer 379,

Orašje…………………………………….          579  (pripremno stanje), jučer 608.

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07:00 sati, bio je 199,88  m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata nivo je niži za 4 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 65,34 m3/s.

Vodostaj na Karanovcu- Gračanica

Visina vodostaja rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac je 281 cm ( kritična točka kada se preduzimaju redovne odbrane od poplava je 300 cm).

 

Kanton Sarajevo

Prema izvještajima iz općinskih službi civilne zaštite, dana 17.06.2023. godine, došlo je do porasta vodostaja svih rijeka i potoka na području Kantona Sarajevo. U toku toga dana ekipe Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo i svih općinskih službi civilne zaštite kontinuirano su obilazile teren i poduzimale neophodne mjere na zaštiti od poplava. Zabilježeno je manje izlijevanje rijeke Bosne na poljoprivredno zemljište na području Dobroševića (Općina Novi Grad). Nije bilo ugroženih objekata.

 

 

POŽARI

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jednica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

  • od 10:50 do 12:05 sati, u Žitomisliću, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
  • od 17:00 do 17:20 sati, u Livču, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Konjic. Vatrogasna jednica grada Konjica imala je intervenciju na gašenju požara od 17:00 do 17:20 sati, u Orahovici, gdje je gorjela ljetna kuhinja.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imali su četiri manje inetrvencije i to: jednu na gašenju zapaljenog automobila, garaže, otpada u kontejneru, te na gašenju zapaljenog otpada na otvorenom prostoru.

 

 

 

 

                                           FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR