Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 15./16.05.2023. godine, do 10:00 sati

POPLAVE- VODOSTAJI 

Tuzlanski kanton

Nakon obilnih kišnih padavina u proteklih nekoliko dana, situacija sa poplavama na području TK-a je zadovoljavajuća. Nema prijavljenim poplavljenih stambenih niti drugih infrastrukturnih objekata. Sve saobraćajnice su prohodne.

Vodostaji na TK: Karanovac 203 (300 kritična točka) Tinja 64 (kritična točka 390) , Oskova, Jala, Turija, Gostelja  i Spreča su u blagom porastu.

 Vodostaj na HA Modrac

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 198,79  m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata nivo je viši za 20 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 16,20 m3/s.

 Hercegovačko-neretvanski kanton

 Stanje vodostaja na hidrološkim stanicama Glavatičevo i Mostar su u porastu .

 

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA

OD POPLAVA

 

Neretva

 

Glavatičevo 06:30 sati 180 cm 160 cm
Mostar 06:30 sati 858 cm 850 cm
Čapljina 06:45 sati 19 cm 200 cm
Trebižat Humac 06:45 sati 334 cm 280 cm
Krupa Dračevo 06:45 sati 249 cm 300 cm
Bregava Stolac 06:45 sati 105 cm 110 cm
Buna Buna 06:00 sati 292 cm 265 cm
Jasenica Jasenica-Most 06:45 sati 109 cm 130 cm

 

Posavski kanton

 Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog svog toka kroz Kanton  Posavski.

Visina vodostaja izmjerena u 07,00 h:

Bosanski Brod……………………………      585 (pripremno stanje),

Bosanski Šamac…………………………         393 (normalno stanje),

Orašje…………………………………….        571 (normalno stanje).

 Kanton Sarajevo

 Općina Ilidža. Uslijed kišnih padavina na teritoriji općine Ilidža došlo je do porasta vodostaja svih rijeka i potoka. Stanje nije alarmantno jer su vodotoci u koritima i nije došlo do izlijevanja. Ekipe civilne zaštite prate stanje na terenu.

 Zeničko-dobojski kanton

 Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Zeničko-dobojskog kantona  je povećan sa tedencijom stagnacije.

Vodostaj rijeke Bosne prema mjerenjima Federalnog Hidrometeorološkog zavoda, na mjernom mjestu u Zenici u 07:00 sati,  iznosio je 249 cm,  u 09:00 sati,  247 cm, kritična tačka početka izlijevanja je 340 cm.

 Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. U Redovnom izvještaju Službe za civilnu zaštitu, stručne i zajedničke poslove grada Bihaća nema podataka o stanju na poplavljenim područjima.

Grad Bosanska Krupa. Rijeka Una se izlila iz korita, došlo je do plavljenja:  pomoćnih i stambenih objekata u naseljima Mašići, Redžići (ulicama Unska i Međumostovi), te Bosanskoj Otoci.  Također, poplavljen je i lokalni put za Drenovu Glavicu, put u naselju Zalug, kao i poljoprivredno zemljište Krušnica.

Zbog obilnih kišnih padavina došlo do izlijevanja rijeke Krušnice,  te potoka: Bukovska, Baštra i Svetinja. Nema poplavljenih objekata.

Grad Cazin.  Došlo je do izlijevanja rijeke Korane i Mutnice u naseljima Tržac i Tržačka Raštela, nema ugroženih stambenih i pomoćnih objekata, poplavljeno je poljoprivredno zemljište.

Općina Ključ.  Rijeke Sana i Sanica  su se izlile iz korita, poplavljeno je poljoprivredno zemljište.

Općina Sanski Most. Jučer je održana sjednica Općinskog štaba civilne zaštite općine Sanski Most, te je  donešena Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće izazvane poplavama na području općine. U skladu sa donešenom  Odlukom Štaba civilne zaštite općine Sanski Most, sinoć u 22:00 sata, aktivirana je sirena za uzbunjivanje.

Vodostaji rijeke Sane i njenih pritoka je u porastu. Najteža situacija je u mjestima: Vrše, Neprelje, Stari Majdan,Trnova, kao i naseljima Alagića polje i Zdena gdje su lokalni vodotoci izašli iz korita i stigli do  stambenih objekata, a pojedina su i poplavljena. Situacija se prati, formirani su punktovi za interventna djelovanja, ukoliko za to bude potrebno.

U Gradu Bihaću

Vodostaj rijeke Une iznosi 160 cm, (kritična tačka je 100 cm).

Padavine: 38 l/m2.

U Općini Sanski Most

Vodostaj rijeke Sane iznosi 376 cm, (kritična tačka je 380 cm).

Padavine: 31 l/m2.

Zapadnohercegovački kanton

Vodomjerna postaja Humac, vodostaj Trebižata jutros u 08:00 sati,  iznosio je 334 cm s trendom  porasta 0 cm. Od jučer  u 19: 30 sati, na snazi su izvanredovne mjere obrane od poplava.

Srednjobosanski kanton

Vodostaji rijeka na području Srednjobosanskog kantona su dijelom u stagnaciji, a dijelom u porastu.

 

Stanica Vodotok Zadnje mjerenje Vodostaj

(cm)

Trend Podaci
 

HS Gornji Vakuf

 

 

Vrbas

 

16.05.23.

08:00

 

47 cm

Max. zab vodostaj

233 cm 09.01.2010.

Poč. obavj. 74 cm

 

HS Bugojno

 

 

Vrbas

 

16.05.23.

08:00

 

124 cm

 

 

Max. zab. vodostaj

184 cm 03.02.2019

Poč. obavj. 97 cm

 

HS Daljan

 

 

Vrbas

 

16.05.23.

08:00

 

165 cm

  Max. zab. Vodostaj

364 cm 09.01.2010

Poč. Obavj. 109 cm

 

HS Kozluk

 

 

Vrbas

 

16.05.23.

08:00

 

77 cm

  Max. zab. vodostaj

373 cm 10.01.2010

Poč. obavj. 174 cm

 

HS Bistrica

 

 

Bistrica

 

16.05.23.

08:00

 

42 cm

  Max. zab. vodostaj

141 cm 07.11.2016

Poč. obavj. 71 cm

 

HS Veseočica

 

Veseočica

 

 

 

 

Nema podataka

Max.zab.vodostaj 141cm

Poč.obavj. 71 cm

 

HS Fojnica

 

 

Dragača

 

16.05.23.

08:00

 

105 cm

  Max.zab. vodostaj

175 cm 09.01.2010

Poč.obavj.

 

HS Travnik

 

 

Lašva

 

16.05.23.

08:00

 

88 cm

  Max. zab. vodostaj

135 cm 16.05.2014

Poč.obav.

 Kanton 10

Na području Kantona 10 rijeke i potoci su u porastu, nema dojava o poplavama.

 POŽARI 

 Kanton Sarajevo

U protekla 24 sata pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imali su dvije manje intervencije: gašenje otpada u stambenom objektu (kuća) i tehnička intervencija otvaranja zaglavljenih vrata stana.

 Tuzlanski kanton

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenik imala je intervencije na gašenju požara u naselju Falešići, gdje je gorjela vikend kuća, te jednu intervenciju na gašenju požara u krugu firme „Olimp“ gdje je gorio pomoćni objekat. Navedeni požari su ugašeni.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 10:10 do 10:40 sati, u pogonu bivše Fabrike duhana, gdje je gorio otpad.

Tehničke intervencije

 Unsko-sanski kanton

Grad Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica grada Bosanska Krupa je imala dvije tehničke intervencije, jedna na ispumpavanju vode iz objekta, a druga na sapiranju blata sa kolovoza.

Općina Bosanski Petrovac.Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je dvije tehničke intervencije na ispumpavanju vode iz objekata.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most   vršila je prevoz vreća za pijesak na područja ugrožena poplavama. U saradnji sa pripadnicima Službe civilne zaštite  obavljali su i druge poslove u vezi pomoći stanovništvu ugroženom od poplava, izgradnja nasipa, zaštita objekata i drugo.

OŠTEĆENJE VODOVODNE MREŽE

 Zapadnohercegovački kanton

U općini Grude i gradu Široki Brijeg zbog obilnijih kišnih padavina došlo je do zamućenja vode te se za istu prije upotrebe preporučuje prethodno prokuhavanje.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Zbog obilnih kišnih padavina došlo je do zamućenja vode na svim izvorištima koja su u funkciji grada Bihaća, te se zbog toga potrošačima preporučuje prokuhavanje vode prije upotrebe za piće.

OŠTEĆENJE SAOBRAĆAJNE KOMUNIKACIJE

 Unsko-sanski kanton

Zbog jake kiše, vode na kolovozu i učestalih odrona otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca. Došlo je do izlijevanja vode na kolovoz, obustavljen je saobraćaj na širem području MZ-e Kulen Vakuf (Kulen Vakuf-Martin Brod, Orašac-Ćelije i Kulen Vakuf-Klisa).

 OSTALO

 AKTIVNOSTI CRVENOG KRIŽA FEDERACIJE BiH

 Crveni križ Federacije  BiH po dobijanju informacija od Crvenog križa Unsko-sanskog kantona i Federalnog operativnog centra FUCZ o obilnim kišnim padavinama na području  Unsko-sanskog kantona, sagledao je stanje i potrebe građanstva .

Na terenu angažovani su pripadnici Crvenog križa Unsko-sanskog kantona, grada Bihaća i općina Bosanska Krupa i Sanski Most, koji u koordinaciji sa službama civilne zaštite rade na pružanju pomoći građanstvu.

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Narandžasti meteoalarm za područje Hercegovine, sjeveroistočne i sjeverozapadne Bosne zbog očekivanih lokalno intezivnijih padavina i grmljevine u većem dijelu zemlje. Očekivana količina padavina lokalno od 30 do 50 l/m2, kao i za područje zapadne, jugozapadne i djelimično centralne Bosne zbog očekivanog udara vjetra između 60 i 80, lokalno do 90 km/h.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR