Dopuna Sažetaka redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dan 15.05.2023. godine, do 21:40 sati

POPLAVE- VODOSTAJI 

 Unsko-sanski kanton

 Obilne padavine uslovile su porast vodostaja svih rijeka, što je prouzrokovalo brojne probleme u nekolikom općina i gradova kantona.

Grad Bihać.  Najozbiljnija situacija nakon obilnih padavina trenutno je u bihaćkom naselju Kulen Vakuf. Gdje  je poplavljeno dvadesetak objekata, a tim za spašavanje Službe civilne zaštite grada Bihaća danas su evakuisali dvije mještanke i dalje su na terenu i pružaju  pomoć ugroženima. Zbog vanrednih okolnosti privremeno je obustavljeno odvijanje nastavnog procesa. Probleme predstavljaju i oborinske vode, odnosno aktiviranje klizišta. Osigurane su i vreće za pijesak, dok vodu za piće konzumiraju iz cisterne. Timovi bihaćke Službe civilne zaštite intervenisali su i u naseljima Pecikovići, Pokoj i Klisa. Prema poslednjim informacijama, zbog izlijevanja vode iz riječnog korita u naselju Pokoj i Klisa ugrožene su i putne komunikacije.

Općina Sanski Most. U mjestu Alagića Polje rijeka Bliha je poplavila jedan dio područja pomenutog naselja i ugrozila 15-ak stambenih i pomoćnih objekata. Tako da je tim za spašavanje  Službe civilne zaštite jutros u 03:30 sati, evakuisao dvije porodice dok su druge porodice same snašle.

U gradu Bihaću

Vodostaj rijeke Une iznosi 142 cm, (kritična tačka je 100 cm).

Padavine: 44 l/m2.

U Općini Sanski Most

Vodostaj rijeke Sane iznosi 343 cm, (kritična tačka je 380 cm).

Padavine: 40 l/m2.

 POŽARI 

 Tehničke intervencije

 Grad Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica grada Bosanska Krupa imala je dvije tehničke intervencije i to jedna na ispumpavanju vode iz objekta i druga na sapiranju blata sa kolovoza.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je dvije tehničke intervencije na ispumpavanju vode iz objekata.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most vršila je prevoz vreća za pijesak na područja ugrožena poplavama. U saradnji sa pripadnicima Službe civilne zaštite  obavljali su i druge poslove u pomoći stanovništvu ugroženom od poplava, izgradnja nasipa, zaštita objekata i drugo.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR