Dopuna Sažetka redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Unsko-sanskog kantona, za dane 16.05.2023. godine, do 16:00 sati

POPLAVE- VODOSTAJI 

Unsko-sanski kanton

Zbog obilnih kišnih padavina koje su nastavljene u toku dana došlo je do porasta vodostaja na svim vodotocima na području Unsko-sanskog kantona.

Grad Bihać. I dalje je najteža situacija u MZ Kulen Vakuf, dok je u MZ Martin Brod  pet stambenih objekata poplavljeno, ali nema životno ugroženih stanovnika. U naselju Muslići došlo je do izlijevanja vode (oborinske vode) na magistralni put M5 Bihać-Izačić. U MZ Pokoj mještani pomenute MZ-e postavljaju vreće sa pijeskom u cilju zaštite od poplava. U MZ Klokot-naselje Pecikovići su odsječeni od ostatka pomenute MZ-e, te su poplavljeni prilazi Klokot I i II ( mogu saobraćati džipovi i veća motorna vozila). U naselju Papari I i II voda se izlijeva preko kolovoza (oborinske vode i kanali).

Zbog izlijevanja vode na kolovoz otežano, jednom trakom, saobraća se na magistralnom putu Bihać-Srbljani (Kostela), kao i na putevima na širem području Kulen Vakufa (Kulen Vakuf-Martin Brod, Orašac-Ćelije i Kulen Vakuf-Klisa).

Općina Bosanski Petrovac

Vatrogasna jedinica imala je dvije intervencije ispumapavanja vode iz podrumskih prostorija u ul. Drvarska i Titova. Uzrok plavljenja su oborinske vode.

 Grad Bosanska Krupa. Na području Grada Bosanska Krupa došlo je do izlijevanja rijeke Une koja je poplavila poljoprivredno zemljište i ugrozila nekoliko stambenih i pomoćnih objekata u naseljima: Drenova Glavica, Makići, Zeleni Otoci, Ada, Međumostovi, te u ul.: Bihaćka, Unska, Otočkih heroja.

Vodostaj rijeke Une na mjernom mjestu u 14:00 sati je 322 cm.

Rijeka Krušnica se izlila iz svog korita i poplavila poljoprivredno zemljište u naselju Zalug, Svetinja i ul. Omladinska. Prekinut je saobraćaj na loklanom putu za naselja Drenova Glavica i Zalug. Usporeno se saobraća na putnom pravcu Bosanska Krupa-Bužim.Došlo je do pojave klizišta u naselju Veliki Badić, kao i do odrona na magistralnom putu M-14 u naselju Stegarić.

Na današnjoj sjednici Štab CZ-e donešena je Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće, koja će vam biti dostavljena po prijemu iste.

Općina Bužim. Na području ove općine nema poplavljenih područja

 Grad Cazin. Na području Grada Cazina došlo je do izlijevanja rijeka Korane i Mutnice sa svojim pritokama što je prouzrokovalo plavljenje poljoprivrednog zemljišta. Nema ugroženih stambenih, pomoćnih, privrednih i drugih objekata. Putni pravci su prohodni, nema odrona na cestama i saobraćaj se odvija nesmetano i na lokalnim putevima. Došlo je do buičnog porasta potoka i pristupnih kanala koji su prouzrokovali  manja začepljenja kanala i šahtova. Komunalne službe se nalaze na terenu i vrše čišćenje i pročišćavanje navedenih pojava.

 Općina Sanski Most. Na području Općine Sanski Most stanje vodotoka je kritično i vodostaji svih rijeka su u blagom porastu. U nekoliko MZ-a ima više stambenih i pomoćnih  poplavljenih objekata a najviše uz vodotok rijeka Blihe i Majdanuše. Od jutarnjih sati došlo je do izlijevanja manjih potoka koji takođe  ugrožavaju sve objekte i poljoprivredne usjeve. Vodostaj Sane u 14:00 sati iznosi 397 cm i time spriječava odlijevanje pritoka i potoka u korito Sane. Sve raspoložive snage Civilne zaštite sa mehanizacijom su na terenu i daju maksimum u ublažavanju posljedica. Naselje Šabića Klanac i Redak su od 14:00 sati zatvoreni za saobraćaj.

Općina Ključ. Na području ove općine trenutno nema poplavljenih objekata, Služba CZ-e je dostavila vreće za pijesak u naselja Donja sanica, Kamičak i Humići.

 Općina Velika Kladuša. Na području ove općine došlo izlijevanja rječica i potoka iz korita i ugrozila stambene objekte u naseljima: Šumatac, Zborište, Vidovska, Mala Kladuša.

U naselju Zagrad poplavljen je jedan stambeni objekat, u naselju Miljkovići poplavljena su dva stambena objekta dok je u naselju Bosanska Bojna poplavljena farma goveda.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR