Dopuna Sažetka redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Unsko-sanskog kantona, za dane 16.05.2023. godine, do 23:00 sati

POPLAVE- VODOSTAJI 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. U naselju Pokoj izvršena je evakuacija dvije nepokretne osobe. Na lokalitetu Bijelo brdo bujične vode idu kroz dvorišta kuća. U Kulen Vakufu došlo je do aktiviranja klizišta. Postavljena je signalizacija u naselju Kostela na putu M 14 jer je zatvoren za saobraćaj.

Općina Bužim. Rijeka Bužimnica sa pritokama poplavila je poljoprivredno zemljište na potezu od Varoške rijeke do Vrhovske, ukoliko bi vodostaj imao tendenciju rasta moglo bi doći do ugrožavanja putnog pravca M4.3.

Općina Sanski Most. Na području općine Sanski Most nema bitnijih promjena, vrši se dostavljanje vreća sa pijeskom na ugrožena mjesta. Vodostaj rijeke Sana je u blagom porastu.

Općina Bosanski Petrovac. Stanje na području općine Bosanski Petrovac je zadovoljavajuće i pod kontrolom.

Grad Cazin. U mjestu Raštelima rijeka Korana je poplavila pet kuća i u tom dijelu saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom zbog vode koja se nalazi na kolovozu. U naselju Rajak  rijeka Mutnica je poplavila most. Također u mjestu Tržcu voda je poplavila dvije kuće.

Općina Velika Kladuša. U mjestu Šumatcu rijeka Pećina oštetila je most koji nije više u funkciji, voda je poplavila  nekoliko kuća u više mjesnih zajednica.

Općina Ključ. Na području općine Ključ voda je poplavila poljoprivredno zemljište.

Grad Bosanska Krupa. Na području grada Bosanska Krupa vrši se dostava vreća sa pjeskom na lokalitete koji su ugroženi od poplava, trenutno je angažovano 50 ljudi na terenu.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR