Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 16./17.05.2023. godine, do 10:00 sati

POPLAVE- VODOSTAJI 

Federalni hidrometeorolški zavod na temelju dostupnih meteoroloških, hidroloških prognoza i raspoloživih platformi uključujući i EFAS, dostavio je Obavijest br. 10/2023., o mogućim bujicama / klizištima na slivu rijeke Save.

Prema meteorološkoj prognozi na području sjeveroistočne Bosne očekuju se pljuskovite padavine, lokalno jakog intenziteta, koje mogu izazvati bujične poplave.

           

Očekivani početak događaja: 17. 05. 2023. godine

 

 Očekivani vrh vodnog vala: 18. 05. 2023. godine

 

Vodostaj na HA Modrac

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 199,10  m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata nivo je viši za 31 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 24,74 m3/s.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Na putu Buna-Blagaj u mjestu Podpetak došlo je do blagog izlijevanja rijeke Bune na cestu. Promet se odvija normalno za sada.

 

Stanje vodostaja na hidrološkim stanicama Mostar, Humac i Buna su u porastu .

 

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA

OD POPLAVA

 

Neretva

 

Glavatičevo 07:00 sati          148 cm 160 cm
Mostar 07:00 sati  883 cm 850 cm
Čapljina 07:15 sati           41 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:15 sati          323 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:15 sati          271 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:15 sati   104 cm 110 cm
Buna Buna 06:00 sati          275 cm 265 cm
Jasenica Jasenica-Most 07:15 sati          109 cm 130 cm

 

Posavski kanton

 

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog svog toka kroz Kanton  Posavski.

Visina vodostaja izmjerena u 07,00 h:

Bosanski Brod……………………………      666 (pripremno stanje), jučer 585,

Bosanski Šamac…………………………      503 (normalno stanje), jučer 393,

Orašje…………………………………….       701 (pripremnostanje) jučer 571.

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Kantona  je povećan sa tedencijom stagnacije.

Vodostaj rijeke Bosne prema mjerenjima Federalnog Hidrometeorološkog zavoda, na mjernom mjestu u Zenici je:  u 07:00 sati iznosi 240 cm, a kritična tačka početka izlijevanja je 340 cm.

 

Unsko-sanski kanton

Obilne kišne padavine u proteklih nekoliko dana uzrokovale su porast vodostaja na svim vodnim tokovima na području Unsko-sanskog kantona.

Grad Bihać. U MZ Kulen Vakuf rijeka Una poplavila je više objekata, a došlo je i do aktiviranja klizišta, dok je u MZ Martin Brod  pet stambenih objekata poplavljeno. Zbog izlijevanja vode na kolovoz otežano se saobraća (jednom trakom) na putevima na širem području Kulen Vakufa (Kulen Vakuf-Martin Brod, Orašac-Ćelije). Putna komunikacija prema naselju Klisa je u prekidu. Jedinica CZ-e za spašavanje na vodi i pod vodom uz pomoć Crvenog križa Grada Bihaća i organizacije Pomozi.ba, cjelodnevno je vršila dostavu hrane i pitke vode za mještane naselja Klisa.

U naselju Muslići došlo je do izlijevanja vode (oborinske vode) na magistralni put M5 Bihać-Izačić.

U MZ Pokoj mještani pomenute MZ-e postavljaju vreće sa pijeskom u cilju zaštite od poplava, a dvije nepokretne osobe su evakuisane. U naselju Kostela voda je poplavila magistralni put M 14 i isti je zatvoren za saobraćaj, a alternativni pravac je preko mjesta Gata.

U MZ Klokot-naselje Pecikovići su odsječeni od ostatka pomenute MZ-e, te su poplavljeni prilazi Klokot I i II ( mogu saobraćati džipovi i veća motorna vozila). U naselju Papari I i II voda se izlijeva preko kolovoza (oborinske vode i kanali). U naselju Bijelo brdo oborinske vode idu kroz dvorišta.

Ukupno u desetak bihaćkih mjesnih zajednica poplavljeno je preko 200 objekata i veća površina poljoprivrednog zemljišta.

 

Jedinica za čistoću CZ pri JKP Komrad d.o.o. neprekidno radi na punjenju vreća za pijesak i distribuiranju istih mjesnim zajednicama u komunikaciji sa predsjednicima mjesnih zajednica  na terenu.

Na nekoliko lokacija angažirane su i radne mašine.

Gradski štab civilne zaštite Bihaća, juče je donio Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Grada Bihaća.

Grad Bosanska Krupa. U protekla 24 sata, došlo je do naglog porasta vodostaja rijeke Une, što je dovelo i do njenog izlijevanja i plavljenja poslovnih objekata, velikog broja stambenih i  pomoćnih objekata u naseljima:Bužimkići, Bihaćka, Trg Alije Izetbegovića, Zeleni otoci, Ada, Pazadžik, Luke, Međumostovi, Proleterska, 503 Slavne bbr, Poslovna zona Pilana, Mašići, Halkići, Podvran, Drenova glavica, Redžići, ul.Otočkih heroja, Unska, Međumostovi u Bos.Otoci, te  magistralnog puta Bos.Krupa-Bužim, lokalnog put za Drenovu Glavicu i više ulica uz rijeku Unu.

Rijeka Krušnica poplavila je poljoprivredno zemljište, poslovne, stambene i pomoćne objekte, te je u prekidu saobraćaj  na lokalnom putu u naselju Zalug, Svetinja ,Omladinska. Klizište , a u potpunosti  je uništen lokalni put u naselju Veliki Badić.

Na ugrožena područja dostavljaju se vreće sa pijeskom, i na tom zadatku je angažovano oko 50 osoba sa mehanizacijom.

Na jučerašnjoj sjednici  Gradskog štaba civilne zaštite donešena je Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće.

Općina Bužim. Rijeka Bužimnica sa pritokama se izlila na poljoprivredno zemljište na potezu od mjesta Varoška rijeka do Vrhovske. Zbog izlijevanja vode na kolovoz za saobraćaj je zatvoren magistralni put M4.3 na dionici Vrhovska-Bužim. Zbog klizišta otežan saobraćaj na lokalnom putu Bužim-Radoč.

Grad Cazin. Dana 16.05.2023. godine, poslije 17:00 sati, došlo je do nailaska plavnog vala na rijeci Korani, koji je uzrokovao plavljenje osam objekta u naselju Tržačka Raštela kao i otežane komunikacije na regionalnom putu R-403-a. Porastom rijeke Korane uzrokovan je i porast rijeke Mutnice, gdje je došlo do prekida saobraćaja na lokalnom putu u naselju Tržac. Zbog stalnih padavina i rasta vodostaja došlo je do prekida saobraćaja na mostvima u naselju Rujnica, Pjanići, Rajak, Mutnik i Kapići. Vodostaj rijeke Mutnice izmjeren u 24:00 sata, bio je 3 metra, kad je došlo do stagnacije ,a blago opadanje je počelo oko 04:00 sata dana 17.05.2023. godine.  Jutros u 07:00 sati, izmjereni vodostaj rijeke Mutnice je 2,90 cm. Trenutno u prekidu sabraćaja je most u naselju Rujnica, Pjanići-Aličajići i u naselju Mutnik, gdje je došlo do oštećenja mosta. U naselju Pjanići došlo je do plavljenja dva stambena objekta, a u naselju Tržac plavljenje više pomoćnih objekata.U naselju Tržac u prekidu je lokalni put Tržac Urga. Otežano se komunicira na regionalnom putu R-403, u naselju Tržačka Raštela zbog izlijevanja rijeke Korane.

Zbog  obilnih padavina došlo je i do aktiviranja starih i pojave novih klizišta.

Općina Sanski Most. Na području Općine Sanski Most stanje vodotoka je kritično i vodostaji svih rijeka su u blagom porastu. U nekoliko mjesnih zajednica ima više stambenih i pomoćnih  poplavljenih objekata, a najviše uz vodotok rijeka Blihe i Majdanuše. Došlo je i do izlijevanja manjih potoka koji takođe  ugrožavaju sve objekte i poljoprivredne usjeve. Vodostaj Sane u 08:00 sati, iznosio je  405 cm i time spriječava odlijevanje pritoka i potoka u korito Sane. Naselje Šabića Klanac i Redak su zatvoreni za saobraćaj. Sve raspoložive snage civilne zaštite sa mehanizacijom su na terenu i daju maksimum u ublažavanju posljedica.

Općina Velika Kladuša. Na području ove općine u protekla 24 sata, došlo je do izlijevanja rječica i potoka iz korita i u više mjesnih zajednica ima poplavljenih objekata (Šumatac, Zborište, Vidovska, Mala Kladuša, Zagrad, Miljkovići). U mjestu Šumatac rijeka Pećina je oštetila most i isti nije u funkciji. U naselju Bosanska Bojna poplavljena farma goveda.

Općina Ključ. Na području ove općine, osim poplavljenog poljoprivrednog zemljišta, trenutno nema poplavljenih objekata. Služba civilne zaštite je dostavila vreće za pijesak u naselja Donja Sanica, Kamičak i Humići.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica imala je dvije intervencije ispumapavanja vode iz podrumskih prostorija. Uzrok plavljenja su oborinske vode.

 

Zapadnohercegovački kanton

Vodomjerna postaja Humac, vodostaj Trebižata jutros u 08:00 sati,  iznosio je 323 cm s trendom  stagnacije. Na snazi su redovite mjere obrane od poplava.

 

Srednjobosanski kanton

Vodostaji rijeka na području Srednjobosanskog kantona djelom su u opadanju, dijelom

u stagnaciji, dok je rijeka Vrbas na HS Daljan u porastu.

 

Stanica Vodotok Zadnje mjerenje Vodostaj

(cm)

Trend Podaci
 

HS Gornji Vakuf

 

 

Vrbas

 

17.05.23.

08:00

 

46 cm

Max. zab vodostaj

233 cm 09.01.2010.

Poč. obavj. 74 cm

 

HS Bugojno

 

 

Vrbas

 

17.05.23.

08:00

 

126 cm

 

 

Max. zab. vodostaj

184 cm 03.02.2019

Poč. obavj. 97 cm

 

HS Daljan

 

 

Vrbas

 

17.05.23.

08:00

 

157 cm

  Max. zab. Vodostaj

364 cm 09.01.2010

Poč. Obavj. 109 cm

 

HS Kozluk

 

 

Vrbas

 

17.05.23.

08:00

 

111 cm

  Max. zab. vodostaj

373 cm 10.01.2010

Poč. obavj. 174 cm

 

HS Bistrica

 

 

Bistrica

 

17.05.23.

08:00

 

70 cm

  Max. zab. vodostaj

141 cm 07.11.2016

Poč. obavj. 71 cm

 

HS Veseočica

 

Veseočica

 

 

 

 

Nema podataka

Max.zab.vodostaj 141cm

Poč.obavj. 71 cm

 

HS Fojnica

 

 

Dragača

 

17.05.23.

08:00

 

95 cm

  Max.zab. vodostaj

175 cm 09.01.2010

Poč.obavj.

 

HS Travnik

 

 

Lašva

 

17.05.23.

08:00

 

90 cm

  Max. zab. vodostaj

135 cm 16.05.2014

Poč.obav.

 

Kanton 10

Na području Kantona 10 rijeke i potoci su u porastu, nema dojava o poplavama.

 

POŽARI  

 

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasci Terotorijalne vatrogasne jedinice Travnik imali su intervenciju u naselju Kalibunar gdje je gorio automobil. Intervencija trajala od 02:10 do 02:40 sati. Požar je ugašen.

 

Kanton Sarajevo

U protekla 24 sata, pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imali su su  dvije manje intervencije od čega: jednu tehničku, te jedno obezbjeđenje na Aerodromu.

 

Tehničke intervencije

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica grada Bosanska Krupa imala je dvanaest tehničkih intervencija na ispumpavanju vode iz objekata.

Općina Bosanski Petrovac.Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je dvije tehničke intervencije na ispumpavanju vode iz objekata.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most  imala je dvije tehničke intervencije na ispumpavanju vode iz objekata.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je tri tehničke intervencije na ispumpavanju vode iz objekata.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je tehničku intervenciju na ispumpavanju vode u J.U Mladost-dječiji vrtić, usljed obilih kišnih padavina.

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je četiri interevncije i to: dvije tehničke na otvaranju vrata stana u ulicama: Dobrovoljnih davalaca krv i Dr. Adolfa Goldbergera, jednu intervenciju u potrazi za utopljenikom u rijeci Bosni, koja je okončana pronalaskom utopljenog lica, te gašenju požara pomoćnog objekta u mjestu Gornji brist. Požar je ugašen.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Tijekom dana obilazak nasipa i vodnih područja. Na nekoliko mjesta podzemne vode su poplavile Trebižatsko polje.

Od 20:00 do 21:00 sat, obilazak nasipa i vodnih područja.

 

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE I VODOVODNE MREŽE 

 

Zapadnohercegovački kanton

U općini Grude, te gradovima Široki Brijeg i Ljubuški zbog obilnijih kišnih padavina došlo je do zamućenja vode te se za istu prije upotrebe preporučuje prethodno prokuhavanje.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. U gradu Bihaću zbog plavljenja ima više isključenja na niskonaponskoj mreži.

Zbog obilnih kišnih padavina došlo je do zamućenja vode na svim izvorištima koja su u funkciji grada Bihaća, te se zbog toga potrošačima preporučuje prokuhavanje vode prije upotrebe za piće.

Grad Bosanska Krupa. Zbog plavljenja isključeno je napajanje na Trafostanici Kolodvor, u gradu Bosanska Krupa.

 

OŠTEĆENJE SAOBRAĆAJNE KOMUNIKACIJE 

 

Unsko-sanski kanton

Zbog jake kiše, vode na kolovozu i učestalih odrona otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca. Saobraćaj na putevima na širem području MZ-e Kulen Vakuf je otežan, dok je komunikacija sa naseljem Klisa u prekidu.

Zbog izlijevanja vode na kolovoz obustavljen je saobraćaj na magistralnim putevima: Bihać-Srbljani (Kostela), Bihać-Kamenica i Bosanska Otoka-Bužim.

Vozila mogu saobraćati preko Gate i Ćoralića.

Zbog vode na kolovozu u Ulici Dr Irfan Ljubijankić zatvoren je put M-5. Putnička motorna vozila koriste  alternativni pravce, preko  mosta u Vrkašiću.

Zbog izlijevanja vode na kolovozu, na dionici  puta Volodor-Bužim za saobraćaj je zatvoren magistralni put M 4.3.

 

OSTALO

 

AKTIVNOSTI CRVENOG KRIŽA UNSKO-SANSKOG KANTONA

 

Crveni križ Unsko-sanskog kantona je konstantno na terenu i pomaže ugroženom stanovništvu u saradnji sa službama civilne zaštite.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuti meteoalarm za regiju Bihaća zbog očekivanih padavina između 20 i 50 l/m2, kao i za regiju Livna na udare vjetra između 40 i 6o km/h, te grmljavine za regiju Sarajeva i Tuzle.

 

Temperature zraka izmjerene u 08:00 sati (°C): Bjelašnica 2; Bihać, Bugojno, Ivan Sedlo, Sokolac, Srebrenica i Tuzla 11; Široki Brijeg 12; Banja Luka, Drvar, Gradačac, Livno, Prijedor, Sanski Most, Sarajevo i Trebinje 13; Bijeljina, Mostar i Stolac 14; Doboj i Neum 15; Zenica 16°C.

 

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR