Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 13./14.04.2023. godine, do 10:00 sati

POŽARI 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intevencije na gašenju požara od 14:10 do 14:35 sati, na Tekiji, gdje je gorio automobil,

– od 19:55 do 21:00 sati, u mjestu Kruševu, gdje je gorjela trava i nisko tastinje..

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Ćapljina imala je intervencije na gašenju požara  od 13:30 do 15:05 sati, u mjestu Trebižat polju, požar na više lokacija koji se proširio do dvorišta  obiteljskih kuća, te jednu intervencijui u mjestu Gabela Polju, gdje je gorjela trava.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervenciju na gašenju požara od 13:05 do 15:00 sati,  u mjestu  Mrakovu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Prozor-Rama. Vatrogasna jedinica općine Prozor-Rama imala je intervenciju na gašenju požara u blizini sela Gračanica, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,te jednu intervenciju u blizini sela Pajići, gdje je gorjela bukova šuma.

Zapadnohercegovački kanton

Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je intervenciju na gašenju požara od 17:30 do 18:00 sati, u mjestu Trn gdje je gorjela divlja deponija otpada.

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine posušje imala je intervenciju na gašenju požara od 18:05 do 20:20 sati, u mjestu Vinjani, gdje je gorio pomoćni objekat. .

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški imala je intervencije na gašenju požara u mjestu Bučine, gdje je gorjela smrekova šuma, te jednju intervenciju u mjestu Veljaci, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su 4 manje intervencije: gašenje niskog rastinja (3) i gašenje zapaljenog automobila (1).

 Tuzlanski kanton

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanica imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Malta, gdje je gorio stambeni objekat. Požar je ugašen.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervenciju na gašenju požara u mjesnoj zajednici Mali Lug, gdje je gorjela električna istalacija u đžamiji, uzrok požara je udar groma. Požar je ugašen.

 Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervencije na gašenju požara u mjestima Dumanac i Zgošća, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Srednjobosanski kanton

Općina Donji Vakuf. Dobrovoljna vatrogasna jedinica općine Donji Vakuf imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Žrtava Srebrenice, gdje je gorio napušteni objekat.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a indeks kvalitete zraka u 07:00 sati iznosio je u Mostaru 36, a na Ivan Sedlu 45, što pokazuje da je zrak dobre kvalitete.

Tuzlanski kanton

Kvalitet zraka za dan 13.04.2023 godine ne može se ocijeniti na lokalitetima BKC, Bukinje, Živinice, Mobilna. Kvalitet zraka za dan 13.04.2023 godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, Lukavac.

 OŠTEĆENJE VODOVODNE MREŽE

 Unsko-sanski kanton

Grad Bihać- Zbog radova na sanaciji kvara na glavnoj distributivnoj mreži u ul. Ivana Frane Jukića, danas 14.04.2023.godine doći će do prekida u snabdijevanju pitkom vodom većeg dijela grada. Normalizacija u vodosnabdijevanju se očekuje po okončanju radova.

 OSTALO

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je žuti meteoalarm za regije: Livno, Mostar i Sarajevo zbog povremenih udara vjetra južnog smjera.

  

 FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR