Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 13./14.02.2023. godine, do 10:00 sati

POŽARI 

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Ozimice I lamela 3/3, gdje je gorio dimnjak na stambenoj zgradi.

Grad Cazin.  Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Trg Zlatnih Ljiljana zgrada SR32, gdje je gorio dimnjak.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imla je intervenciju na gašenju požara  od 01:29 do 03:40 sati u naselju Bartikovci, gdje je gorio pomoćni objekat.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar.  Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 14:05 do 17:10 sati na Čobanovom polju, gdje je gorila trava i nisko rastinje,

– od 14:45 do 16:00 sati u Kruševu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 02:34 do 03:30 sati na Rudniku, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 16:10 do 16:23 sati u Raštanima, gdje je gorio kontejner.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 11:35 do12:10 sati u Adi, gdje je gorio otpad,

– od 16:45 do 17:10 sati na Gradini, gdje je gorio otpad i rastinje,

– od 17:30 do 18:25 sati u Strugama, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica opoćine Čitluk imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 10:15 do 12:20 sati u Čalićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 15:15 do 17:00 sati u Čitluku, pod Gredom, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Jablanica. Vatroasana jedinica općine Jablanica imala je intervenicje na gašenju požara i to:

– od 12:59 do 13:30 sati u Donjoj Jablanici, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 20:41 do 21:18 sati na Zakomu, gdje je gorio drvni otpad.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuškog imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 12:40 do 13:15 sati, u Crvenom Grmu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca s jednim vozilom, opožarena površina je cca 0,1 ha.

– od 15:00 do 16:15 sati, u Grabu, gdje je gorjela trava, nisko rastinje i manja količina plastičnih cijevi za navodnjavanje. Požar su gasili tri vatrogasca s jednim vozilom, opožareno je cca 0,4 ha.

– od 17:30 do 18:00 sati, u Mostarskim Vratima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na površini cca 0,1 ha. Požar su gasila 3 vatrogasca s jednim vozilom.

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je intervenciju na gašenju požara od 16:30 do 17:30 sati u Vracama, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Opožareno je oko 0,2 ha površine. Požar su gasila 2 vatrogasca s jednim vozilom.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla je imala intervencije na gašenju požara i to:

na lokaciji Moluhe, gdje je gorio otpad, te tri intervencije na gašenju požara gdje je gorio otpada u kontejneru.

Grad Lukavac. Vatrogasna jedinica grada Lukavca imala je intervencije na gašenju požara i to:

– na lokaciji Hrvati, gdje je gorio krov na kući,

– na lokaciji Malinjak, gdje je gorjelo nisko rastinje.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su deset manjih intervencija i to: četiri intervencije na gašenju zapaljenih dimnjaka, tri intervencije na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru, jedna intervencija na gašenju zapaljenog automobila, jedna intervencija na gašenju manjeg požara u stambenom objektu i jedna tehnička intervencija (sapiranje platforme na Međunarodnom aerodromu Sarajevo).

 

Srednjo-bosanski kanton

Općina Jajce.  Vatrogasna  Teritorijalna jedinica općine Jajce imala je intervenciju na gašenju požara na području Gornja Katina gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar je ugašen.

Općina Vitez. Vatrogasci DVD Vitez imali su jednu intervenciju na gašenju požara gdje je gorio kontejner za otpad. Požar je ugašen.

 

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA 

 

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK kvalitet zraka za dan 13.02.2023 godine ne može se ocijeniti na lokalitetima Bukinje, Mobilna: Srebrenik. Kvalitet zraka za dan 13.02.2023 godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetu Lukavac. Kvalitet zraka za dan 13.02.2023 godine odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Živinice.

 

Kanton Sarajevo

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša jučer je, shodno Planu interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, donijelo Naredbu kojom se proglašava se epizoda „ Upozorenje“ u zonama A, B, C i D, u skladu sa Planom intrvetnih mjera u slučajevima prekomjerene zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo.

OSTALO

 

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

AKTIVNOSTI USAR TIMA

 

Pripadnici Federalne specijalizirane jedinice za spašavanje iz ruševina – Jedinica za urbano traganje i spašavanje (USAR tim),  te članovi Gorske službe spašavana Federacije Bosne i Hercegovine u funkciji Federalne službe za zaštitu i spašavanje, koji se nalaze u Republici Turskoj u gradu Hatayu i dalje nastavljaju na rašćiščavanju i pretraživanju ruševina radeći 24 sata u smjenama.

Po zahtjevu AFAD-a, iz sastava USAR jedinice formiran je tim za brzu pretragu u kojem su uključeni i psi za potrage, kao i teleskopske kamere. Tokom jučerašnjeg dana tim je upućivan na više lokacija (naselja Sumerler i Defne), sa zadatkom brze pretrage ruševina za preživjelim osobama. Osim pretraga, tim je angažovan na zahtjevnim poslovima rezanja i uklanjanja velikih betonskih komada građevinskih konstrukcija. Izrazito nepovoljnu okolnost za rad predstavljaju neprestana podrhtavanja tla.

 

S ciljem povećanja kapaciteta angažovanog USAR tima, jučer 13.02.2023. godine u 21:00 sati, u Republiku Tursku, kopnenim putem, upućen je još jedan tim od 10 pripadnika FUCZ-a.

 

Prema zvaničnom Izvještaju AFAD-a na dan 13.02.2023. godine do 10:55 sati:

– prema dostupnim informacijama SAKOM-a, u provincijama Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya i Elazığ:

– broj potvrđenih žrtava je 31 643,

– ukupan broj povrijeđenih osoba je 102 521,

– broj evakuisanih osoba je 158 165.

Na terenu, u akcijama traganja i spašavanja, angažovano je 35 495 spasilaca. U okviru međunarodne pomoći u Republici Turskoj boravi 9 793 spasioca.

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Potraga za nestalom muškom osobom na rijeci Neretvi, čiji je nestanak prijavljen 30.01.2022.godine, se nastavlja od 10:00 do 16:00 sati.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR