Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 12./13.02.2023. godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

 Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod…………………………………            309  (pripremno stanje), jučer  336,

Bosanski Šamac………………………………            141  (normalno stanje),  jučer  173,

Orašje…………………………………………..            384  (normalno stanje),  jučer  415

POŽARI 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar.  Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 20:25 do 21:50 sati, na Sretnicama, gdje je gorila trava i nisko rastinje,

– od 22:15 do 23:15 sati, u Hodbini, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 02:34 do 03:30 sati, na Šehovini, gdje je gorio automobil.

 Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 12:06 do 12:27 sati, uTasovčićima, gdje je gorjela trava i nisko astinje,  

– od 12:32 do 13:20 sati, na Čučkovini, gdje je gorjea šuma i nisko rastinje,

– od 15:00 do 15:40 sati, u Gnjilištima,gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 15:30 do 16:05 sati, u Trebižetu, gdje je gorjela trava,

– od 16:45 do 17:40 sati, u Gabeli, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

– od 17:50 do 18:35 sati, u Gabeli, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 18:32 do 19:15 sati, u Gabela Polju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 19:10 do 19:55 sati, u Gabela Polju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je intervenicu na gašenju požara u gradskoj zoni od 13:14 do 14:20 sati,  gdje je gorio dimnjak.

Grad Stolac. Vatrogasna jedinica grada Stolac imala je intervenciju na gašenju požara

od 18:15 do 19:10 sati, na lokaciji Pješivac Kula, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Jablanica. Vatroasana jedinica općine Jablanica imala je intervenicju na gašenju požara od 11:30 do 12:05 sati, u mjestu Baćini, gdje je gorjelo sijeno.

 Zapadnohercegovački kanton

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude imala je intervencije na gašenju požara i to:

– požar od 17:30 do 19:00 sati, u mjestu Medovići, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje oko vrtača. Požar su gasila dva vatrogasca s jednim vozilom, opožarena je površina cca 3 000m2.

– požar od 16:21 do 18:20 sati, u mjestu Grabovu Vrilu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, požar su gasili tri vatrogasca s jednim vozilom, opožareno je cca 6 000m2.

– požar od 17:10 do 18:45 sati, u mjestu Grabovniku, gdje je gorjela trava i trska na površini cca 500m2.

– od 18:45 do 19:30 sati, u Vitini (Zelengora), gdje je gorjela trava i nisko rastinje na površini cca 1 000m2.

– od 23:01 do 00:10 sati, u Klobuku, gdje je gorjelo putničko motorno vozilo, požar su

ugasila dva vatrogasca s jednim vozilom.

 Tuzlanski kanton

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanica imala je intervenciju na gašenju šumskog požara na manjoj površini na području MZ Gornja Lohinja. Požar je lokaliziran i ugašen.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla je imala intervenciju na gašenju požara niskog rastinja na manjoj površini na lokalitetu Stara Majevica. Požar je lokaliziran i ugašen.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinice je imala intervenciju na gašenju vikend objekta na području MZ Suha, lokalitet Rijeka. Požar je lokaliziran i ugašen.

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići je imala intervenciju na gašenju požara na dimnjaku koji se proširio i na dio krovne konstrukcije na privatnom stambenom objektu na području MZ Omazići, mjesto Beširovići. Požar je lokaliziran i ugašen.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA 

 Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK kvalitet zraka za dan 12.2.2023. godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetu Lukavac dok je na lokalitetima Skver, BKC i Živinice odgovarao kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka. Na lokalitetima Bukinje i Mobilna: Srebrenik nije bilo moguće ocijeniti kvalitet zraka.

 Kanton Sarajevo

 Na osnovu podataka o kvaliteti zraka, kao i prognoziranih vremenskih prilika, Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor primjene Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, proglasilo je dana 12.02.2023. godine epizodu “Pripravnost” za područje Kantona Sarajevo. Prema sinoptičkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda i u naredna tri dana se očekuju relativno stabilne vremenske prilike, uz prisustvo temperaturne inverzije, kao i vjetar slabog intenziteta, koje neće pogodovati kvalitetu zraka.

OSTALO

AKTIVNOSTI FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

Pripadnici Federalne specijalizirane jedinice za spašavanje iz ruševina – Jedinica za urbano traganje i spašavanje (USAR tim),  te članovi Gorske službe spašavana Federacije Bosne i Hercegovine u funkciji Federalne službe za zaštitu i spašavanje, koji se nalaze u Hatayu nastavljaju na rašćiščavanju i pretraživanju ruševina.

Na zahtjev AFAD-a formiran je tim za brzu pretragu u kojem su uključeni i psi za potrage. Ovaj tim  koristi i teleskopske kamere i upućuje se na zadatke na više lokacija, po zahtjevu AFDA-a kako bi radio na brzoj pretrazi za preživjelim osobama  u ruševinama.

USAR tim FUCZ jedan je od rijetkih timova koji radi u smjenama,  neprekidno.

Dok je pisan ovaj izvještaj od strane AFAD-a nije ažuriran izvještaj za dan 12.02.2023. godine, sa novim podacima o stanju u Republici Turskoj.

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Potraga za nestalom muškom osobom na rijeci Neretvi, čiji je nestanak prijavljen 30.01.2022.godine, vršena je i prethodnog dana u periodu od 12:00 do 14:35 sati.

 FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR