Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 12./13.10.2023. godine, do 10:00 sati

POŽARI

 Tuzlanski kanton

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanica imala je intervenciju na gašenju pomoćnog objekta u naselju Piskavica. Požar je lokaliziran i ugašen.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervencije na gašenju požara u ulici Bogumilska, gdje je gorjelo nisko rastinje na manjoj površini, te jednu intervenciju u naselju Kojšino, gdje je gorio stub ulične rasvjete. Požari su lokalizirani i ugašeni.

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Neum. Vatrogasna jedinica općine Neum imala je intervenciju na gašenju požara od 15:00 do 16:30 sati, kod sela Gradac, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Stolac. Vatrogasna jedinica grada Stolac imala je intervenciju na gašenju požara od 13:15 do 15:30 sati, na lokaciji Prenj, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na površini pet hektara.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervencije na gašenju požara u mjestima Štrbina i Zlatama, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su tri intervencije i to: gašenje zapaljenog niskog rastinja, otvaranje zaglavljenog prozora na stambenom objektu, te sapiranje platforme na Međunarodnom aerodromu „Sarajevo“.

 Unsko-sanski kanton

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je intervenciju od 15:25 do 17:25 sati, u Ulici Oslobodilačka, gdje je gorjela  porodična kuća. Povrijeđenih lica nije bilo, požar je ugašen.

Srednjo-bosanski kanton

Općina Travnik.  TVJ Travnik imala je intervenciju na lokalitetu Goleš – Travnik,   požar je ugašen.

Općina Novi Travnik. TVJ Novi Travnik  imala je intervenciju na lokalitetu Krnjić potok, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar je ugašen.

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA 

Obavljajući redovne zadatke na osam lokacija na području općina Prozor- Rama, Bosansko Grahovo, Žepče, Doboj- Jug, Kiseljak, Usora i gradova Goražde, Visoko timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 33 eksplozivna sredstva i streljivo 1455 komad.

 OSTALO

 Aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite

Federalna uprava civilne zaštite izdala je Naredbu da se dana 12.10.2023. godine,  angažuje osam (8) pripadnika  Federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite za potrage i spašavanje u ljetnim i zimskim uslovima  da sa opremom i sredstvima, radi pretrage većeg dijela nepristupačnog terena na području šireg lokaliteta naselja Čunište, općina Olovo, a na zahtjev Kantonalane uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona, vezane  za nalog Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona.

Po dolasku na teren pripadnici Federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite su u saradnji sa pripadnicima SPJ FUP-a, krim inspektorima FUP-a, pripadnicima vatrogasne jedinice Olovo, pripadnicima civilne zaštite Općine Olovo, te mještanima održali sastanak u naselju Čuništa, nakon čega su se uputili u pretragu terena na kojem su prije mjesec dana nađeni ostaci tijela muške osobe nestale 29.05.2023. godine. Tokom pretrage terena pronađeni su ostaci tijela za kojim se tragalo.

 

                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                             FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR