Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 11./12.10.2023. godine, do 10:00 sati

POŽARI

 Tuzlanski kanton

Grad Živinice.  Vatrogasna jednica grada Živinice imala je intervenciju na gašenju požara  na lokaciji Krivača, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar je ugašen.

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar.Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

-od 15:51 do 16:30 sati, gdje je gorio otpad kod „Velmosa“,

-od 20:00 do 20:30 sati, na Bišću polju, gdje je gorio otpad, te

-od 22:00 do 22:46 sati, na Kozicama, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– od 13:15 do 13:50 sati, na Domanovićima, gdje je gorjela šuma, te

– od 16:10 do 17:10 sati, u Trebižat polju, gdje je izgorjela štala.

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su četiri manje intervencije i to: jadna (1) intervencija na gašenju kabastog otpada, jedno (1) obezbjeđenje javnog skupa, jednu (1) na gašenju manjeg požara u stambenom objektu i jedno obezbjeđenje tankiranja goriva na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Crkvice,  gdje je gorio otpadni materijal. Požar je ugašen.

 Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Širokog Brijega imala je intervenciju na gašenju požara otvorenog prostora od 18:25 do 20:00 sati,na lokalitetu Knešpolje. Opožareno oko 5 duluma trave i niskog rastinja. U intervenciji učestvovala četiri

vatrogasca grada Širokog Brijega sa dva vatrogasna vozila.

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški imala je intervenciju na gašenju požara otvorenog prostora od 17:45 do 18:30 sati, na lokalitetu Donji Radišići. Opožareno oko 3 duluma trave, niskog rastinja i jedan stari napušteni vinograd. U intervenciji gašenja učestvovala tri vatrogasca grada Ljubuškog sa jednim vatrogasnim vozilom.

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je dvije intervencije i to:

– na gašenju požara otvorenog prostora na lokalitetu Vir, zaseok Čamberi od 13:50 do 15:30 sati, gdje je opožareno oko 2 duluma trave i niskog rastinja, te

– od 09:10 sati, na istom prostoru, gdje se ponovo aktivirao požar, koji je prijetio drvenim elektro stubovima. Požar je ugašen u 20:30 sati.

U intervencijama učestvovala su dva vatrogasca općine Posušje sa jednim vatrogasnim vozilom..Opožarena je manja površina trave i niskog rastinja.

Tehničke intervencije

Unasko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je tehničku intervenciju u naselju Bakšaiš, gdje je izvršila skidanje lima sa krova kuće koji je prijetio da padne i time ugrozi pješake.

 UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA 

 Obavljajući redovne zadatke na pet lokacija na području općina Bosansko Grahovo, Banovići, Hadžići- Sarajevo i gradova Tuzla, Mostar timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 11 eksplozivnih sredstava i streljivo 51 komad.

 OSTALO

 Aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite

Federalna uprava civilne zaštite zaprimila je zahtjev od Kantonalane uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona, a vezano za nalog Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, za angažovanjem ljudstva sa određenim iskustvom u potragama, koji bi bili uključeni u nastavku pretrage terena za nestalom N.N. osobom ( koja je nestala dana 30.05.2023 godine).

Federalna uprava civilne zaštite u skladu sa navedenim zahtjevom angažovala je osam (8) pripadnika Federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite za potrage i spašavanje u ljetnim i zimskim uslovima sa opremom i sredstvima u cilju pružanja pomoći na pretrazi većeg dijela nepristupačnog terena na području šireg lokaliteta naselja Čunište, općina Olovo.

 Kanton 10

Dana 10.10.2023.godine, u 20:15 sati, GSS HŽB dobio dojavu od strane uposlenika OKC MUP-a i ambasade Republike Turske da se na području općine Bosansko Grahovo, na nepristupačnom terenu u smjeru graničnog prijelaza Strmica, nalazi devet (9) turskih državljana koji su izgubljeni u šumi te da im je potrebna pomoć.

Na teren su izašli dva (2) člana Stanice HBŽ i u suradnji sa uposlenicima: Specijalne policije MUPa, Policijske postaje Bosansko Grahovo i Granične policije, kada pronalaze izgubljene osobe.

Među izgubljenim osobama nalazilo se sedmero (7) djece, od kojih jedno (1) staro oko godinu dana i dvije (2) odrasle ženske osobe. Nakon hidratacije i utopljavanja isti su dovedeni do makadamske ceste, gdje se nalazilo terensko vozilo, koje ih je preuzelo.
Akcija je završena u 06:00 sati.
 

                                    FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR