Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 12./13.05.2023. godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

 

AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE SARAJEVO

 

PROGNOZA VANREDNOG HIDROLOŠKOG STANJA  za period: 14.05 – 18.05.2023.

PROGNOZA:

Prognozira se porast vodostaja uslijed novih značajnijih padavina na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH, posebno na slivovima Bosne, Vrbasa, Une i Sane. Očekuje se dostizanje nivoa obavještavanja o mogućim poplavama na hidrološkim stanicama na srednjem i gornjem dijelu sliva rijeke Bosne te na slivovima Une i Sane u FBiH. Bujične poplave moguće su na slivovima rijeka Fojnica, Sana te Glina i Korana u FBiH.

U naredna tri dana prognozira se vanredno hidrološko stanje, posebno na području:

– gornjeg i srednjeg dijela sliva rijeke Bosne,

– gornjeg dijela sliva Vrbasa,

– na slivovima Une i Sane, te

– na slivu Gline i Korane.

Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina u Unsko-sanskom, Srednjobosanskom, Kantonu Sarajevo i Zeničko-dobojskom kantonu.

 

Sliv:    Jadranskog mora

Područje i opis događaja: Usljed obilnih padavina koje se očekuju u narednim danima na području slivova Neretve i Cetine postoji mogućnost od izlijevanja vodotoka iz korita.

Očekivani početak događaja: 14. 05. 2023. godine

Očekivani vrh vodnog vala: 15-16. 05. 2023. godine

 

POŽARI 

 

Kanton sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, u izvještajnom periodu imali su tri manje intervencije: dvije tehničke, te jednu na gašenju zapaljenog smeća u kontejneru.

 

Tehničke intervencije

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine imala je dvije tehničke intervencije i to:

  • od 11:00 do 12:40 sati, na ispomoći Crvenom križu Čapljina u dijeljenju humanitarnih paketa, te
  • od 11:20 do 13:20 sati, na sapiranju igrališta u Grabovinama.

 

OSTALO

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuti meteoalarm za regije Bihać i Tuzla zbog očekivane grmljavine.

 

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR